De fem elementer | Vand

Vand
Five elements | Fire
Ødelægger
Ild
Five elements | Metal
Dræner
Metal
Five elements | Wood
Støtter
Træ
Feng Shui Five elements | Water Navigation

Feng Shui
Når Vand harmonisere Chi energi

Feng shui har som sin essens at Chi energien, hverken er for kraftig eller stagnere. Et vigtigt redskab er de fem elementer. Da alting i universet er kategoriseret efter de fem elementer, bruger man samspillet mellem de fem elementer – støttende, drænende, ødelæggende – til at harmonisere Chi energien.

Et meget kraftfuldt element, der forbindes med held, magt og velstand. Måske skyldes dette at kejsere og konger igennem århundrede har placeret deres paladser i nærheden af vand eller ladet disse beskytte af vand – f.eks i form af en voldgrav. Benyt et akvarium eller et indendørs vandbassin. Undgå at bruge ler- eller jordkrukker hertil da jordelementet blokere for vandelementet. Hold altid vandet frisk og undgå stillestående vand. Farverne blå og sort kan benyttes i stedet for vand remedier.

Element vand

Kinesisk astrologi
Når Vand er dit heldige element

Dit heldige element udregnes fra dit Ba Zi diagram. At styrke dit heldige element vil være med til at bringe din  vægtfordeling af de fem elementer i balance og hermed gøre det nemt for dig at opnå fremgang, rigdom, godt helbred, mange venner, lykke og succes.

Vinter er din heldige sæson. Grise-år elle rotte-år er dine heldige år. Grise-måneder og rotte-måneder er dine heldige måneder. 21:00 – 1:00 er dine heldige timer. Den nordlige kompasretning er din heldige plads. Det vil forøge dit held hvis du bor i et hus der har front mod nord. Dit soveværelse bør ligge i norddelen af din bolig. Det vil forøge dit velbefindende hvis du sover således at dit hoved er vendt mod nord. Det er godt hvis du har store vinduesåbninger på nordsiden af din bolig. Vind eller blæst der kommer fra nord er godt for dig. Du bør placere din arbejdsstol således at du har front mod nord. 

En vand eller metalseng er godt for dig. Din heldige farve er sort og du bør bruge denne farve så meget som muligt, i din bolig, din påklædning etc. Din bil, cykel eller andet køretøj kan med fordel være sort. Du vil have større held hvis dit navn har en ‘O’ lyd. Du vil have større held hvis dit navn associeres med vand. At bærer smykker vil bringe dig held. Lidt saltet mad er godt for dig. Dit helbred vil have godt af udendørsaktiviteter, gerne ifm. vand. Pas på dit udskillelsessystem, nyrer, ben og ører Dit valg af partner bør være en som har en højere Vand score end dig. Dit job vil være lettere hvis du vælger en profession eller en retning, der har noget at gøre med vand.

Element vand

Kinesisk astrologi
Når Vand påvirker dit dyretegn

Dit dyretegn udregnes fra dit fødselstidspunkt. Da ethvert tidspunkt i den kinesisk almanak er tilknyttet en vægtfordeling af de fem elementer, vil beskrivelse af hvem du er ud fra dit årsdyr – dyretegnet for dit fødselsår – nuanceres når man ser på vægtfordelingen af de fem elementer for din fødselsdag og fødselstime.

Vand indretter sig efter sine omgivelser. Vand der strømmer igennem en flod bøjer af for forhindringer, der er i vejen. På tilsvarende måde påvirker vandelementet personligheden ved at gøre den føjelig. Dette kan give sig udslag ved at personen er fleksibel, imødekommende, venlig og forstående. Personer, som er påvirket af vandelementet er ofte dygtige til at lytte og har ofte en veludviklet intution og stor psykologisk indsigt i andre mennesker. De bærer ikke nag, tænker meget objektivt og danner oftest deres meninger ud fra et helhedsindtryk, hvor de vægter de forskellige synspunkter objektivt imod hinanden.

Kinesisk astrologi
De fem elementer