Kinesisk astrologi | Dit partnermatch

Astrologi
Bedste partner
Klik på dit dyr!
Kinesisk astrologi | Rotten Kinesisk astrologi | Oksen Kinesisk astrologi | Tiger
Kinesisk astrologi | Hare, Kanin Kinesisk astrologi | Drage Kinesisk astrologi | Slangen
Kinesisk astrologi | Hest Kinesisk astrologi | Ged Kinesisk astrologi | Abe
Kinesisk astrologi | Hanen Kinesisk astrologi | Hunden Kinesisk astrologi | Grisen

Dit bedste match er mere end bare hvor godt du passer sammen med en partner. Det samme er kompatibiliteten af ​​dit dyretegn – eller mangel på samme! – i alle livets aspekter. Det gælder også dine arbejdskolleger, dine venner mv.

Ifølge kinesisk astrologi kan du gøre livet nemt for dig selv. Hvis der er harmoni mellem dit dyretegn og de mennesker, du omgås, vil du have det nemt.

Derfor kan du bruge lidt tid på at undersøge, om dit dyretegn er kompatibelt med de andre kinesiske dyretegn. Hvor der er et match, finder du folk, der vil hjælpe dig på vej, gode samarbejdspartnere, folk, der vil beskytte dig og tage sig af dig.

Hvor der er konflikt, finder man mennesker, der potentielt er en mulighed for konflikt. Dit held og velstand kan meget vel være truet, når du kommer i kontakt med de dyretegn, som du er mindst kompatibel med.

Du kan bruge lidt tid på at undersøge kompatibiliteten mellem dit stjernetegn og de andre kinesiske stjernetegn. Dette repræsenterer, hvilke personer der vil hjælpe dig på vej, og med hvem der er risiko for konflikt.

San He
De tre harmonier

De tolv dyr kan inddeles i fire grupper ud fra, at dyretegn har lignende temperamenter og måder at tænke på. Dyr med fire års afstand menes at have lignende temperamenter og måder at tænke på. De er gode til at hjælpe, forstå og støtte hinanden. De er gode at have sammen i en gruppe, da de fungerer rigtig godt sammen. At opdele de tolv dyr i fire grupper af tre dyreallierede eller venner er også kendt som San He (tre harmonier).

Kinesiske dyr | Gruppe 1Drage, Abe, Rotte
Dragen, Aben og Rotten er handlingsorienterede og viser træk af intelligens. De kan supplere i intellekt og er kompatible med hinanden.
Kinesiske dyr | Gruppe 2Slange, Hane, Okse
Slangen, Hanen og Oksen er dybe tænkere og er altid bevidste om at nå deres mål. De supplerer hinanden i intellekt og vaner.
Kinesiske dyr | Gruppe 3Hesten, Hunden, Tigeren
Hest, Hund og Tiger hælder til frihed og har stærk følelse af personlige ego. De kan forstå hinanden, men er nogle gange egoistiske.Kinesiske dyr | Gruppe 4Ged, Gris, Kanin
Geden, Grisen og Kaninen elsker fred og tror på gensidigt samarbejde. De er alle meget sympatiske og udgør et super match.

De 12 kinesiske dyr
Og de fem elementer

Hvert af de tolv dyretegn er relateret til et af de fem elementer (Wu Xing), som gensidigt påvirker hinanden ved at være støttende, drænende eller destruktive.

Dette påvirker samspillet mellem to eller flere dyretegn. Dyretegn, der har elementer, der støtter hinanden, vil støtte hinanden og passe på hinanden. Hvorimod dyretegn med gensidigt destruktive elementer vil være gensidigt ødelæggende.

Kinesisk astrologi
År mellem dyrene

Kinesisk astrologi arbejder med at afstande i år mellem dyrtegnene påvirker hvorldes de har det sammen.

Kompatible dyr 4 år
Dyretegn, der er fire år adskilt fra hinanden, antages at være forenelige. Fx for Rotten, så hvis vi tæller 4 år med uret finder vi Dragen og tæller vi 4 år mod uret finder vi Aben.

Uforenelige dyr 6 år
Tegnene, som er direkte modsatte af hinanden kan ikke se hinanden i øjenhøjde, men deres forhold kan være fint, hvis de indbyrdes acceptere deres roller som fx. ældst og yngst. Eksempelvis er Rotten og Hesten 6 år fra hinanden.

 Ikke kompatible dyr 3 år
Dyretegn, der er tre år fra hinanden er ikke-kompatible. Fx for Rotten er afstanden tre år til Kaninen og Hanen.

Kinesiska djur Kanin | Stjärntecken Hare

Kinesisk astrologi
Det er bare sund fornuft
Ikke raketvidenskab!

For en østerlænding er alt en del af en sammenhæng. Alt i universet opfattes som en knude af mange relationer, og derfor mener østlændingen, at intet blot kan reduceres til et punkt i rummet eller et øjeblik i tiden. Alt ses i sin sammenhæng og intet kan eksistere alene, fordi alt er en del af og betragtes som betingelser for hinanden.

Østlændinge opfatter tid som større og mindre cyklusser, der gentager sig. Alt vender tilbage til sit udgangspunkt, og du føler dig forbundet med denne dynamik. Faktisk så meget, at den individuelle personlighed og opfattelse af et “selv” smelter sammen med det, som en del af en større sammenhæng.

Ditt kinesiska djur | Djur Tecken

I Østen har man ikke spor besvær med at forestille sig en bevidsthed uden et ”jeg”. Bevidstheden opfattes som mere omfattende end ” Jeg’et” med evne til at transcendere ”Jeg’et”, og i de højeste erkendelsesformer i Østen forsvinder ”Jeg’et” helt og aldeles. I Østen foretrækker man realisering af selvet gennem udslettelse af ” Jeg’et”, frem for realisering af selvet gennem udføjelse af personligheden.

Idet man føler sig som del af større sammenhænge i tid og rum har man også langsigtede interesser. Overordnet må alle gøre deres til at der til stadighed hersker stabilitet og harmoni i universet.

Dette lyder umiddelbart diffust, men rettesnoren er egentlig simpel. Man føler sig forpligtet til at få det bedst mulige ud af sit nuværende liv, men har også en meget stor interesse i at der på længere sigt skabes mest mulig fremgang, velfærd og harmoni.

Ditt kinesiska djur

Vil vi forstå den etik og verdensopfattelse som hersker i Østen er det nødvendigt at vi forstår at deres samfund grundlæggende set er opbygget temmelig anderledes end efter den vestlige model.

Det østerlandske menneske definere sig selv, sin skæbne og lykke, ud fra de fællesskaber man indgår i – og denne opfattelse er bygget på ældgamle traditioner, men også på et samfundssystem, der rent konkret virkeliggøre fordelene ved at følge og ære fællesskabet frem for ens egne individuelle interesser.

Dette er på mange måder modsat det menneskesyn, der florerer i vesten. Her opfattes det enkelte menneske, løsrevet, selvstændig og, alene selv, ansvarlig for sin skæbne og lykke. Ideen om fællesskabet gør at en østerlænding instinktivt ser efter lighed snarere end efter forskel. Østens logik er en “både-og” holdning, mens Vestens logik er en “enten-eller” holdning.

Den østlige logik kan være svær at gennemskue, da den foretrækker intuition frem for fornuften, symboler frem for begreber. Den østlige tankemåde er mindre interesseret i faktisk viden om den ydre verden, dens interesse er mere for den essentielle væren, den indre verden.

Dit kinesisk dyr, adtrologi width=

Hver for sig rummer den vestlige og den østlige tankegang styrker og svagheder. Den største svaghed opstår dog, hvis man vælger den ene fra i forhold til den anden.

Det er i det hele taget frugtbart at vænne sig selv af med at tage stilling enten for eller imod. Bedre er det at prøve at nå frem til en højere modsigelsesfri tænkning, der benytter det bedste af begge fremgangsmåder.

Den kulturelle kontekst, hvori disse tankesæt er opstået, er vidt forskellig, og de lader sig ikke uden videre, hverken sammenligne, eller benyttes uden forståelse herfor.

Når kinesisk astrologi giver dig anbefalinger til hvem der er din bedste partner, hvem du kommer bedst ud af det med, hvem du er i konflikt med, hvilke tidspunkter der for dig er gunstige og hvilke der er ugunstige etc. etc. – er dette ikke forudsigelser som er skrevet i sten.

Det er mulige udfald, som med fordel kan benyttes til at vurdere og imødegå de muligheder og faldgrupper som situationen | konstellationen har i vente for dig.

Navigation Oversigt Navigation Find Dyr Navigation Match