Alt du behøver vide om tarot | Mønter

Tarot Pentacles

Mønterne
Mønterne repræsenterer det fysiske plan. Når du trækker et Mønt-kort er det et billede af hvad der sker i din ydre virkelighed. Mønterne repræsenterer ikke nogen abstrakt situation; de afspejler ydre situationer, ydre manifestationer, der tydeligt kan observeres. Et Mønt-kort viser en synlig ydre situation, i forhold til helbred, økonomi, arbejde, kreativitet eller relationer. Når vi objektivt blot betragter og konstatere den fysiske virkelighed er vi i mønterne

Mønternes Es | To Mønter | Tre Mønter | Fire Mønter | Fem Mønter | Seks Mønter | Syv Mønter | Otte Mønter | Ni Mønter | Ti Mønter | Mønternes Page | Mønternes Ridder | Mønternes Dronning | Mønternes Konge

1234567
891011121314

Arcana Minor (de små mysterier) dækker fra nr. 1 til nr. 10 i hver af tarotsættets fire serier. Hver serie repræsenterer forskellige aspekter af personligheden. Arcana Minor beskæftiger sig med den konkrete fysiske virkelighed, og rummer viden om konkrete emner som naturen, geografi, fysikkens love, matematik etc. Her fortælles hvad der sker på det fysiske plan.

Mønter nr 1 til 10 ligger altså i Arcana Minor

Tarot | Mønter 1 Tarot | Mønter 2 Tarot | Mønter 3 Tarot | Mønter 4 Tarot | Mønter 5 Tarot | Mønter 6 Tarot | Mønter 7 Tarot | Mønter 8 Tarot | Mønter 9 Tarot | Pentacles, Coins, Mønter | 10

Hofkortene er de fire højeste tarotkort i hver af de fire serier. Disse kort kaldes page, ridder, dronning og konge. Altså meget a la almindelige spillekort.

Hvor Arcana Major beskæftiger sig med den overordnede udvikling, vi mennesker skal gå igennem for at komme videre i reinkarnations cyklussen – og Arcana Minor  beskæftiger sig med den konkrete fysiske virkelighed –  beskæftiger hofkortene sig med det konkrete samspil vi har med andre mennesker i det nuværende liv. Altså viden om menneskets adfærd, psyke og sind.

Hvis et hofkort trækkes viser det at mesterskab på et vist niveau er blevet realiseret og er aktuel i den pågældende situation. Hofkortets serie viser på hvilket bevidsthedsniveau mesterskabet finder sted eller demonstreres.

Tarot Pentacles

Hofkortene kan ses som beskrivelser af seksten mennesketyper, på samme måde som de tolv stjernetegn (i vestlig astrologi), eller de tolv dyretegn (i kinesisk astrologi). Her ser vi karikaturer af vore holdninger, roller og vaner. Hofkortene kan således ses som en model, der beskriver de typiske tanke- og handlemønstre, som hver af de 16 personlighedstype har.

Disse 16 personlighedstyper repræsenterer forskellige aspekter af personligheden og kaldes de fire fysiske mesterskaber (Mønter), de fire mentale mesterskaber (Sværd), de fire emotionelle mesterskaber (Bægre) og de fire spirituelle mesterskaber (Stokke).

Ud fra vores navn er vi alle tilknyttet et af de 16 Hofkort og dets mesterskab, siges at være den grundlæggende kvalitet vi har med os hele livet igennem. For at have et harmonisk og lykkeligt liv skal vi kunne beherske alle 16 mesterskaber.

Tarot Mønter

Mønterne symboliserer materialet, sikkerheden, økonomien, uddannelsen og balancen mellem interne og eksterne faktorer. I Mønterne har du også den overordnede balance og forankring udover at vokse. Her er den økonomiske standard og vækst, som styrer dit fundament og din sikkerhed.

Der er både stabilitet og vækst i kortene. Du vil gerne have et afkast af det, du har investeret i, få mere for at kunne opnå endnu mere. Alt dette går under økonomi, som er Møntens kendetegn. Dominans af mønter viser situationer, der har med penge og materielle ting at gøre. det kan dreje sig om aktiver, aktier eller fast ejendom.

Mønter sammen med Stokke viser penge, der kommer ud af arbejdssituationer. Mønter sammen med Bægre viser kærlighed i hjemmet. Komfort i hjemmet og ejendele og standard af materialer i hjemmet. faste forhold. Mønter sammen med Sværd indikerer konflikter, der har at gøre med materielle ting og hjem. Kan også forstærke aftaler, kontrakter og dokumenter.

Tarot | Mønter | 1

1 Mønternes Es
Grundlæggende

Mønternes es indikerer gode udsigter, hvis spørgsmålet vedrører økonomiske og materielle begivenheder. Du er succesrig og produktiv. Du foretager indkøb, investeringer eller lægger et nyt materialegrundlag. Et nyt fundament, muligvis en bedre økonomi.

Tarot | Mønter | 2

2 Mønter
Ligevægt

To mønter repræsenterer bevægelse, forandring og eksperimentering. Det er et kort, der indikerer en eller anden form for jonglering – penge i privatlivet, eller et ekstra job eller jonglering af fritid og arbejde, eller jonglering med arbejde og kærlighed.

Tarot | Mønter | 3

3 Mønter
Nyheder

Tre mønter indikerer, at du skal arbejde sammen med andre for at få arbejdet udført. Tre mønter indikerer også forretning i de indledende faser. Meget arbejde uden umiddelbare resultater. Tre mønter indikerer også en læringsperiode. Der kommer noget nyt, muligvis et lille overskud eller uddannelse.

Tarot | Mønter | 4

4 Mønter
Materialer

Fire mønter indikerer økonomisk sikkerhed. Kortet kan være en advarsel om problemer med kontrol, lyst og jalousi og stædighed. Fire mønter kan også indikere, at du holder fast i det, du har, og frygter for tab. Materiale stabilt – balance i materialet.

Tarot | Mønter | 5

5 Mønter
Grænse

Fem mønter er et tegn på materielle problemer. Du går dårlige tider økonomisk. Materielle vanskeligheder. Tab af penge eller stilling. Sparsommelighed på grund af begrænsede ressourcer.

Tarot | Mønter | 6

6 Mønter
Lektioner

Seks mønter er dit kort for generøsitet og hjælp fra andre. Kortet henviser til gaver, sympati, venlighed, taknemmelighed, belønning og beskyttelse. Rejser for uddannelse. økonomisk bidrag.

Tarot | Mønter | 7

7 Mønter
Planlægning

Syv mønter indikerer langsom vækst. Måske står du ved en skillevej – du har brug for et kursskifte eller en fuldstændig vending. Kortet kan også vise forskellige former for ulønnet arbejde. Stillet over for valgsituationer af økonomisk karakter. Refleksioner over fremtidens økonomi.

Tarot | Mønter | 8

8 Mønter
Flid

Otte mønter repræsenterer flid. Kortet kan indikere, at du er for opslugt af arbejdet. Du har ikke tid til andet i dit liv. Færdigheder og talenter i materialet. Nye arbejdsområder og interesser.

Tarot | Mønter | 9

9 Mønter
Gaver

Kortet kan angive gaver, arv, gevinst eller øget indkomst. Kortet står også for selverkendelse og god smag. Uventede penge, gaver, gaver, muligvis en arv. Dine mønter er klogere, når du har materiel sikkerhed, og alle dine behov er dækket.

Tarot | Mønter | 10

10 Mønter
Sikkerhed

Ti mønter repræsenterer rigdom og stabilitet. Dine penge i luften. Du vil snart opnå penge. Nogle gange vil kortet angive en stor udgift. Stabilt materiale. Sikker position.

Tarot | Mønter | 11

11 Mønternes Page
Bidrag

Mønternes Page handler om at starte i det små. Beskeder om penge på vej. Lykkelige beskeder relateret til penge.

Tarot | Mønter | 12

12 Mønternes Ridder
Erobring

En aftale i gang, der har med økonomi at gøre. Pengene er ankommet eller kommer. Mønteridderen henviser til de fordele, man kan få ved at gøre kedelige, men nyttige ting. Du søger at erobre nye markeder og har din egen evne til at få tingene gjort. Men du kan blive blind for andre værdier end penge, og du kan blive lidt for egoistisk og hensynsløs i din jagt på fremskridt og vækst.

Tarot | Mønter | 13

13 Mønternes Dronning
Overvejelse

Møntens dronning står for økonomisk kompetence og omtanke. Det ser ud til, at du forvalter din formue ansvarligt og bruger den til at hjælpe andre. Du har en dyb sensibilitet og evnen til at få ting til at spire og gro. Orden og orden. En kvinde, der er stabil, ryddelig og praktisk.

Tarot | Mønter | 14

14 Mønternes Konge
Beslutning

Kongen af ​​mønter indikerer, at du skal overholde forpligtelser, reparere det, der er gået i stykker, tjene penge, sponsorere en ny præstation. Materiel sikkerhed er vigtig for det. Det kan betale sig at være tålmodig og planlægge langsigtet. Stigning i velstand, sikker position i livet.

Navigation Komplet Navigation Træk Navigation Essens