Alt om tarot | Store Arkana | Hængende mand

Tarot Major Arcana 12 Hængende mandHængende mand

Overordnet betydning
Tarotkort Den hængende Mand fortæller at der er en situation som du ikke er tilfreds med. Du føler dig måske, at du sidder fast i et hjørne eller er fanget i en situation eller sindssammenhæng, der ikke gør dig glad, men du har magten til at frigive dig selv. Dette kan indebære at gå væk fra situationen eller blot ændre dit perspektiv på det.

Kortet er en opfordring til at du går uden for dig selv og ser på din situation fra en anden vinkel. Giv dig selv tid til bare at slappe af, lad være med at prøve at kontrollere tingene. Bare lad dem være, og det rigtige handlingsforløb, de rigtige beslutninger vil komme til dig. Den utilfredsstillende situation som den Hængende Mand hentyder til, kan fx. være din holdning til dig selv, et sygdomsforløb, eller en problematik relateret til kærlighed eller penge.

Beskrivelse
Den hængende mand viser en mand, der hænger med hovedet nedad i den ene fod. Han ser ikke mishandlet ud, hans ansigt er snarere roligt, tilfredst og ophøjet. Den hængende mand hænger med hovedet nedad for at blodet (og tankerne) kan løbe ham til hovedet. Hans hænder er bundet på ryggen, og benene danner et kors. Det ser ud som om, han har indtaget en højest ubehagelig og magtesløs position.

Hele den akavede positur Den hængende mand indtager symboliserer, at for at bryde begrænsende mønstre er det nødvendigt at antage en markant anderledes holdning eller position, såsom at vende op og ned på os selv for at se det hæmmende mønster eller fastlåste punkt i bevidstheden fra en anden synsvinkel. Det refererer også til, at samfundets traditionelle værdier er blevet vendt på hovedet, og at sandheden er den modsatte af, hvad den ser ud til at være.

Tolkning
Kortet symboliserer en opofrelse af noget for at opnå noget andet. Her handler det om at ofre noget for at opnå indre forståelse eller bevidsthed på noget. Manden hænger sig således for at opnå speciel viden og magt. Det er tid til at gå i tænkeboks. Alting synes at stå i stampe, og der er virkelig brug for nytænkning for at komme videre. Dette Symbol er en påmindelse om, at der altid er mange flere valgmuligheder, løsningsmuligheder og perspektiver at tage i betragtning, end dem vi p.t. har.

Manden vælger at ændre sin positur for at finde indsigt og forståelse på en ny måde. Den viser, at man må ofre sig for at opnå noget af værdi. Det kan også være, at man må fjerne sig mere fra egoet og stole på dybere aspekter af sig selv. Det er vigtigt at huske, at det man ofrer, ofrer man frivilligt. Valget foretager man ved at spørge sig selv, hvad der er virkelig vigtigt i ens liv, og hvad man kan klare sig uden.

I symbolet ligger desuden ideen om at prioritere det spirituelle frem for det verdslige. Kort sagt må du betragte dine problemer og dit liv fra et helt andet perspektiv og indstille dig på at acceptere helt andre forhold!

Nøgleord
Andre ord der karakteriserer Den hængende mand er: indre proces, oplysning, at give slip, at opgive, hengivelse, personligt offer, oplysning, bryde gamle adfærdsmønstre, at lære at se tingene på en ny måde. En pause i ens liv. Udsættelse af beslutninger. Prøvelser. En tilpassen sig foranderlige omstændigheder. Opofrelse.

Tal
Kortets nummer er tolv, som relaterer sig til fornyelse og frelse.

Astrologi
Kortet kunne være knyttet til tegnet Fisken, siden at manden hænger i sin fod, og Fisken er det tegn indenfor astrologien, der hersker over fødderne. Fisken forbindes ofte med et offer og med opløsning og død, da det er det sidste tegn i dyrekredsen.

Affirmation
Jeg bryder ineffektive gamle mønstre. Jeg giver slip og accepterer min nye vej.

Tarot | Den hængende mand

Træk et tarotkort

Tarotkortene kan guide dig i alle livets spørgsmål - kærlighed, karriere, livsvalg, stort som småt. Spørg tarotkort til råds. Træk et tarotkort og bliv tydeligere omkring dine valg. Klik på kortet!Klik på kortet


Tarot

Store Arkana

Narren | Magikeren | Ypperstepræstinde | Kejserinde | Kejseren | Hierofanten | De elskende | Vognen | Styrke | Eneboeren | Skæbnehjulet | Retfærdighed | Hængende mand | Døden | Temperance | Djævelen | Tårnet | Stjerne | Månen | Solen | Dommen | Universet

Tarot Pentacles

Mønter

Mønternes Es | To Mønter | Tre Mønter | Fire Mønter | Fem Mønter | Seks Mønter | Syv Mønter | Otte Mønter | Ni Mønter | Ti Mønter | Mønternes Page | Mønternes Ridder | Mønternes Dronning | Mønternes Konge

Netspirit

Bægre

Bægrenes Es | To Bægre | Tre Bægre | Fire Bægre | Fem Bægre | Seks Bægre | Syv Bægre | Otte Bægre | Ni Bægre | Ti Bægre | Bægrenes Page | Bægrenes Ridder | Bægrenes Dronning | Bægrenes Konge

Tarot Swords

Sværd

Sværdenes Es | To Sværd | Tre Sværd | Fire Sværd | Fem Sværd | Seks Sværd | Syv Sværd | Otte Sværd | Ni Sværd | Ti Sværd | Sværdenes Page Sværdenes Ridder | Sværdenes Dronning | Sværdenes Konge

Tarot Wands

Stokke

Stokkenes Es | To Stokke | Tre Stokke | Fore Stokke | Fem Stokke | Seks Stokke | Syv Stokke | Otte Stokke | Ni Stokke | Ti Stokke | Stokkenes Page | Stokkenes Ridder | Stokkenes Dronning | Stokkenes Konge.

Tarot


TRÆK ET TAROTKORT
Klik på kortet


Tarotkortene kan guide dig i alle livets spørgsmål - kærlighed, karriere, livsvalg, stort som småt. Træk et tarotkort og bliv tydeligere omkring dine valg. Før du klikker på kortet så brug et øjeblik på at tænke over dit spørgsmål. Hvis universet ikke ved, hvad dit spørgsmål er, ved det heller ikke, hvad det skal svare!!