Alt du behøver vide om tarot | Mønter 1

Tarot Pentacles 1
Mønternes ess

Overordnet betydning
Tarotkort Mønternes Es repræsenterer nye begyndelser og velstand. Det er et meget godt kort at få i et tarotoplæg, da det betyder, at man starter noget nyt, som vil være meget positivt. Kortet indikere at du kan manifestere dine mål, nå dine drømme og realisere dit potentiale.

Beskrivelse
Mønternes es viser en lysende hånd, der rækker ud af en sky. I hånden ligger der en stor mønt. Under hånden er der en have med hvide liljer. Omkring haven er der en rosen hæk; der ses en havegang, der fører gennem en port i busken. Gennem porten i det fjerne ses to bjergtoppe.

Sceneriet er symbol på jordens gaver og kræfter og elementet jord. Esset antyder nye begyndelser på det materielle plan. Det kan være i form af verdslig status eller finansiel gevinst.

Tolkning
Kortet symboliserer, at der lige nu er gode muligheder for at foretage finansielle initiativer. Det hentyder til, at der fødes noget nyt, der har materiel, finansiel karakter. Det kunne være i form af et nyt job, et nyt hjem eller et nyt projekt.

Samtidig fortæller Mønternes es at spiritualitet ikke står i modsætningsforhold til materialisme. Bjergene og haven symboliserer tilsammen mysteriet ved materielle fysiske gaver – som vi ikke ved hvorfor eller hvorfra kommer.

Læren består i at modtage gaverne, nyde dem og give slip på dem igen, når det er tid. Kortet henviser til, at du er parat til et rigt indre og ydre liv. Alle forudsætninger er til stede. Hengiv dig til livets rigdom på såvel det fysiske som det åndelige plan. Krop og ånd kan her mødes i harmonisk forbindelse.

Nøgleord
Andre ord der kan beskrive mønternes es er: gode udsigter for økonomi og stor succes. Ny finansiel begyndelse, nye økonomiske muligheder, nyt job, ny forretning, penge, investeringer, opsparing, velstand, sikkerhed, stabilitet, overflod, manifestation.

Tal
Tallet et er forbundet med esset. I det næste år vil det være gode muligheder for at foretage finansielle initiativer.

Affirmation
Jeg modtager gaver. Jeg bliver rigere og rigere hver dag. Jeg er åben overfor en hver form for berigelse af mit liv. Rigdom er min naturlige tilstand.

Tarot | Mønternes es

Træk et tarotkort

Tarotkortene kan guide dig i alle livets spørgsmål - kærlighed, karriere, livsvalg, stort som småt. Spørg tarotkort til råds. Træk et tarotkort og bliv tydeligere omkring dine valg. Klik på kortet!Klik på kortet


Tarot

Store Arkana

Narren | Magikeren | Ypperstepræstinde | Kejserinde | Kejseren | Hierofanten | De elskende | Vognen | Styrke | Eneboeren | Skæbnehjulet | Retfærdighed | Hængende mand | Døden | Temperance | Djævelen | Tårnet | Stjerne | Månen | Solen | Dommen | Universet

Tarot Pentacles

Mønter

Mønternes Es | To Mønter | Tre Mønter | Fire Mønter | Fem Mønter | Seks Mønter | Syv Mønter | Otte Mønter | Ni Mønter | Ti Mønter | Mønternes Page | Mønternes Ridder | Mønternes Dronning | Mønternes Konge

Netspirit

Bægre

Bægrenes Es | To Bægre | Tre Bægre | Fire Bægre | Fem Bægre | Seks Bægre | Syv Bægre | Otte Bægre | Ni Bægre | Ti Bægre | Bægrenes Page | Bægrenes Ridder | Bægrenes Dronning | Bægrenes Konge

Tarot Swords

Sværd

Sværdenes Es | To Sværd | Tre Sværd | Fire Sværd | Fem Sværd | Seks Sværd | Syv Sværd | Otte Sværd | Ni Sværd | Ti Sværd | Sværdenes Page Sværdenes Ridder | Sværdenes Dronning | Sværdenes Konge

Tarot Wands

Stokke

Stokkenes Es | To Stokke | Tre Stokke | Fore Stokke | Fem Stokke | Seks Stokke | Syv Stokke | Otte Stokke | Ni Stokke | Ti Stokke | Stokkenes Page | Stokkenes Ridder | Stokkenes Dronning | Stokkenes Konge.

Tarot


TRÆK ET TAROTKORT
Klik på kortet


Tarotkortene kan guide dig i alle livets spørgsmål - kærlighed, karriere, livsvalg, stort som småt. Træk et tarotkort og bliv tydeligere omkring dine valg. Før du klikker på kortet så brug et øjeblik på at tænke over dit spørgsmål. Hvis universet ikke ved, hvad dit spørgsmål er, ved det heller ikke, hvad det skal svare!!