Alt du behøver vide om tarot | Bægre 6

Tarot Cups 6
Seks Bægre

Overordnet betydning
Seks Bægre repræsentere nostalgi, barndomsminder, fokus på fortiden. Når dette kort vises i en Tarot-spredning, bliver du muligvis påvirket af fortidens begivenheder, minder om fortiden eller tænker på nogen fra din fortid. Kortet kan også betyde hjemlængsel.

Beskrivelse
Seks Bægre viser en dreng og en pige stående i en slotshave. Den lille dreng rækker et bæger med en blomst i til pigen. Rundt om dem står fem andre bægre med blomster i. Der er en atmosfære af åbenhed, sårbarhed og tillidsfuldhed. Bægrene med blomster symboliserer, at kreative anstrengelser vil lede til belønning. Kortet indikerer en parathed til at indgå i en nydelsesfuld udveksling med en elskede eller et projekt – eventuelt at give sig hen til sin egen følelsesmæssige rigdom.

Tolkning
Seks Bægre står for nydelse og indikerer at alt, hvad livet giver dig, bør du nyde fuldt ud. Dette er den bedste måde, hvorpå du kan give udtryk for din taknemmelighed. Kortet opfordrer dig til at tage imod og hengive dig til glæden, lysten, nydelsen på såvel det kropslige, det sanselige, som det sjælelige plan.

Det kan handle om at lade det indre barn, komme frem og udtrykke undren, taknemmelighed og kærlighed. Det kan også handle om, at man hænger ved minder, bliver nostalgisk og idealiserer fortiden. Her vil det være vigtigt, at man investerer energi i nutidige eller fremtidige projekter, for det vil være nu, at en drøm er klar til at manifestere sig for dig.

Nøgleord
Andre ord, der kan anvendes om Seks Bægre er: opmærksomhed på fortiden, at se verden med barnets øjne, barndomsminder, tidligere påvirkninger, længsel, hjemlængsel, nostalgi, enkelhed, barndom, umodenhed, støtte, beskyttelse. At tidligere anstrengelser giver belønning nu.

Tal
I de næste seks uger eller måneder vil være ideelle for en oplevelse af nydelse – og nydelse som et forfriskende og fornyende element.

Astrologi
Solen i Skorpionen. Du vil kunne opleve nydelse (Solen) på et meget dybt plan (Skorpionen).

Affirmation
Jeg er åben og tillidsfuld. Jeg nyder den frugt mine handlinger har båret. Jeg nyder hvad livet giver mig.

Tarot | Bægre nr 6

Træk et tarotkort

Tarotkortene kan guide dig i alle livets spørgsmål - kærlighed, karriere, livsvalg, stort som småt. Spørg tarotkort til råds. Træk et tarotkort og bliv tydeligere omkring dine valg. Klik på kortet!Klik på kortet


Tarot

Store Arkana

Narren | Magikeren | Ypperstepræstinde | Kejserinde | Kejseren | Hierofanten | De elskende | Vognen | Styrke | Eneboeren | Skæbnehjulet | Retfærdighed | Hængende mand | Døden | Temperance | Djævelen | Tårnet | Stjerne | Månen | Solen | Dommen | Universet

Tarot Pentacles

Mønter

Mønternes Es | To Mønter | Tre Mønter | Fire Mønter | Fem Mønter | Seks Mønter | Syv Mønter | Otte Mønter | Ni Mønter | Ti Mønter | Mønternes Page | Mønternes Ridder | Mønternes Dronning | Mønternes Konge

Netspirit

Bægre

Bægrenes Es | To Bægre | Tre Bægre | Fire Bægre | Fem Bægre | Seks Bægre | Syv Bægre | Otte Bægre | Ni Bægre | Ti Bægre | Bægrenes Page | Bægrenes Ridder | Bægrenes Dronning | Bægrenes Konge

Tarot Swords

Sværd

Sværdenes Es | To Sværd | Tre Sværd | Fire Sværd | Fem Sværd | Seks Sværd | Syv Sværd | Otte Sværd | Ni Sværd | Ti Sværd | Sværdenes Page Sværdenes Ridder | Sværdenes Dronning | Sværdenes Konge

Tarot Wands

Stokke

Stokkenes Es | To Stokke | Tre Stokke | Fore Stokke | Fem Stokke | Seks Stokke | Syv Stokke | Otte Stokke | Ni Stokke | Ti Stokke | Stokkenes Page | Stokkenes Ridder | Stokkenes Dronning | Stokkenes Konge.

Tarot


TRÆK ET TAROTKORT
Klik på kortet


Tarotkortene kan guide dig i alle livets spørgsmål - kærlighed, karriere, livsvalg, stort som småt. Træk et tarotkort og bliv tydeligere omkring dine valg. Før du klikker på kortet så brug et øjeblik på at tænke over dit spørgsmål. Hvis universet ikke ved, hvad dit spørgsmål er, ved det heller ikke, hvad det skal svare!!