Alt om tarot | Store Arkana | Døden

Tarot Major Arcana 13
Døden

Overordnet betydning
Tarotkort Døden peger mod forandring og ny begyndelse, ikke faktisk død! Behovet for at for at give slip på gamle problemer eller overbevisninger. At trække en linje i sandet, tilgive og komme videre. At du er nødt til at lade fortid være fortid, for at komme videre i en positiv retning. Døden er også et dramtisk kort og peger på at disse forandringer kommer til at ske pludselig eller endda traumatisk.

Tænk på tarotkortet Døden som transformation eller forandring, og en opfordring til ikke at modstå ændringen, da det kun vil gøre overgangen vanskelig og smertefuld. Det, som bør afgå ved døden er altså ikke en person, men mere ukonstruktive handlingsmønstre og tankesæt.

Beskrivelse
Døden viser et skelet klædt i en rustning, der kommer ridende hen over en mark. Skelettet symboliserer ikke døden, men snarere transformation. Dødens rustning er sort, og Døden holder et flag med en hvid blomst på. Sort er dødens farve, mens hvid symboliserer renhed; tilsammen henviser de til, at krop sind og ånd renses gennem døden.

På marken ligger en konge – hans krone ligger et stykke derfra – og ved hans side står en biskop og beder. Formentlig er hans time også nær. At det er en konge, der er død på kortet, viser noget om, at døden kommer til dig, om du er rig, magtfuld eller stærk.

En kvinde og et barn knæler ned ved siden af kroppen på jorden og er i sorg og afventer også deres skæbne. Kvinden symboliserer skønheden og kærligheden ved døden. Disse mennesker repræsenterer menneskenes verden. Der er et blåligt landskab i baggrunden, hvilket kunne tyde på, at det er ved nattetid. Selvom kortet virker koldt og destruktivt, bringer det faktisk en ny orden med sig.

Kortet symboliserer, at det gamle må dø, og at noget nyt skal fødes. Døden kaldes også for Transformering eller Forvandling. Det betyder praktisk talt aldrig den virkelige død, snarere at noget er definitivt slut, og noget nyt skal begynde.

Symbolerne i kortet repræsenterer på forskellige måder tre faser i død/genfødselprocessen: rustningen repræsenterer, at vi skal tage vare på os selv, beskytte os selv under perioder præget af forandring og given-slip. Den opgående sol samt skibet, der sejler, minder os om, at vi for at kunne undergå transformation, er nødt til at slippe vores gamle identitet for at blive i stand til at udtrykke en ny.

I 1347 blev Europa ramt af pesten, Den sorte Død. Her opstod billedet af Døden som Guds redskab. Døden fremstilles i Dødedansen, hvor den danser rundt mellem menneskene, og håner dem, fordi de ikke i tide har forberedt sig til at møde Gud. Nogle af de ældste dødedanse finder vi i Sydfrankrig og Norditalien og det er herfra at de første tarotkort dukkede op. Dødedansene har sandsynligvis inspireret hvorledes man i tarotkort illustrere døden.

Tolkning
Døden står for slutninger, forandringer og en cyklus, som nu er endt. Det kan være, at en bestemt form for livsstil er kommet til sin ende, et forhold er ovre eller et karriereforløb er slut. Man kan betragte det, som at tavlen er visket ren, og der er sket en frigørelse fra noget, og man er gået over i en begyndelse på noget andet.

Det vil sige, at man ikke behøver at tilslutte sig den traditionelle bevidsthed om døden, der går på angst. Men når du trækker dette kort, vil det betyde, at noget nærmer sig sin naturlige slutning.

Men kortet henviser automatisk også til nyt liv, men både slutninger og begyndelser kan være spændende og skræmmende. Når du går denne slutning i møde, kan det være, der viser sig noget tristhed, eller at du bliver nostalgisk. Det er en sørgeperiode, der er naturlig og som må accepteres.

Nøgleord
Andre ord der karakteriserer Døden er: fornyelse, fortid, du dør hvert eneste øjeblik, overgang til en anden dimension, tab og kritisk ændring, befrielse fra gamle bindinger, nedbrydning, tilblivelse, gennemgribende ydre forandringer, frihed, afkald og bindinger der skæres over. Fornyelse, nye muligheder og ideer, fjernelse af noget, der har været en forhindring. Bevidsthedsforandring.

Tal
Kortet har nummer tretten, som symboliserer orden.

Astrologi
Kortet er knyttet til tegnet Skorpionen, som i astrologiens tradition forbindes med transformation, død og genfødsel.

Affirmation
Jeg giver med lethed og værdighed slip på mennesker og situationer. Jeg foretager med lethed de nødvendige forandringer i mit liv.

Tarot | Døden

Træk et tarotkort

Tarotkortene kan guide dig i alle livets spørgsmål - kærlighed, karriere, livsvalg, stort som småt. Spørg tarotkort til råds. Træk et tarotkort og bliv tydeligere omkring dine valg. Klik på kortet!Klik på kortet


Tarot

Store Arkana

Narren | Magikeren | Ypperstepræstinde | Kejserinde | Kejseren | Hierofanten | De elskende | Vognen | Styrke | Eneboeren | Skæbnehjulet | Retfærdighed | Hængende mand | Døden | Temperance | Djævelen | Tårnet | Stjerne | Månen | Solen | Dommen | Universet

Tarot Pentacles

Mønter

Mønternes Es | To Mønter | Tre Mønter | Fire Mønter | Fem Mønter | Seks Mønter | Syv Mønter | Otte Mønter | Ni Mønter | Ti Mønter | Mønternes Page | Mønternes Ridder | Mønternes Dronning | Mønternes Konge

Netspirit

Bægre

Bægrenes Es | To Bægre | Tre Bægre | Fire Bægre | Fem Bægre | Seks Bægre | Syv Bægre | Otte Bægre | Ni Bægre | Ti Bægre | Bægrenes Page | Bægrenes Ridder | Bægrenes Dronning | Bægrenes Konge

Tarot Swords

Sværd

Sværdenes Es | To Sværd | Tre Sværd | Fire Sværd | Fem Sværd | Seks Sværd | Syv Sværd | Otte Sværd | Ni Sværd | Ti Sværd | Sværdenes Page Sværdenes Ridder | Sværdenes Dronning | Sværdenes Konge

Tarot Wands

Stokke

Stokkenes Es | To Stokke | Tre Stokke | Fore Stokke | Fem Stokke | Seks Stokke | Syv Stokke | Otte Stokke | Ni Stokke | Ti Stokke | Stokkenes Page | Stokkenes Ridder | Stokkenes Dronning | Stokkenes Konge.

Tarot


TRÆK ET TAROTKORT
Klik på kortet


Tarotkortene kan guide dig i alle livets spørgsmål - kærlighed, karriere, livsvalg, stort som småt. Træk et tarotkort og bliv tydeligere omkring dine valg. Før du klikker på kortet så brug et øjeblik på at tænke over dit spørgsmål. Hvis universet ikke ved, hvad dit spørgsmål er, ved det heller ikke, hvad det skal svare!!