Alt du behøver vide om tarot | Sværd 2

Tarot Swords 2
To Sværd

Overordnet betydning
Tarotkort To Sværd repræsenterer et dødvande, våbenhvile, at være ved en korsvej. Du er fanget mellem to loyaliteter, forhold, situationer, tilbud eller mennesker. Du er fanget midt i et argument eller en konflikt og må forsøge at mægle mellem modstridende parter. Kortet kan også repræsenterer blokerende følelser, at være i benægtelse, blindhed og en manglende evne eller manglende vilje til at se sandheden.

Beskrivelse
To Sværd viser en kvinde klædt i hvidt siddende ved havet på en sokkel. Hun har bind for øjnene, og holder i begge sine hænder et sværd. Armene holder hun over kors over brystet. I havet bag hende ser man små øer, og på himlen ses nymånens segl.

To sværd kan enten symbolisere dyb fred og klarhed eller dødvande, ubeslutsomhed og modstand mod at vælge eller handle. Kvinden med bind for øjnene kan både symbolisere en trækken sig ind i sig selv og tro på indre fred, balance, ligevægt og klarhed i valgsituationer, eller også kan den symbolisere en fastlåsthed, at følelser ignoreres.

Tolkning
Afhængigt af hvordan To Sværd tolkes, kan det symbolisere kontakt med indre fred eller på den anden side følelser, der ignoreres og spændinger i forbindelse med at lukke omverdenen ind. Tolkningen må være afhængig af spørgerens bevidsthedstilstand og situation. I det følgende fokuseres der på tolkningen, der har med sindets fred at gøre.

Kortet symboliserer en tilstand, hvor situationer kan afklares, og beslutninger kan træffes eller er truffet intuitivt. Får du indskydelser og ideer nu, er de formentlig værd at lægge mærke til. Kortet står for indre fred, som er en stor gave, der bør påskønnes og beskyttes. Den indre fred opstår i forhold til beslutninger i forhold eller situationer, hvor du tidligere har været i vildrede.

Det er samtidig en fred der bringer bevægelse og friskhed med sig, fordi freden er ægte. Når du trækker dette kort, er det tegn på, at en beslutning i forbindelse med anliggender, situationer, valg eller relationer allerede er integreret på et underbevidst niveau; den beslutning, du har taget, har medført fred i sind, i følelserne, i intellektet og i kroppen. Det er en fred, der også påvirker Vægtens to polariteter, og snart vil du opleve ydre tegn, beviser på denne mentale integration.

Nøgleord
Andre ord der vil kunne beskrive To Sværd: At befinde sig i mørke, tvivl, fred, tilfredsstillelse, klarhed, balance, beslutninger i forhold som bevirker åndelig eller mental fred.

Tal
I de næste to uger eller måneder vil du tage en beslutning, der vil medfører sindsro og afklaring.

Astrologi
Månen I Vægten. Der hersker i det underbevidste (Månen) en dyb fred og balance (Vægten).

Affirmation
Jeg fyldes af dyb fred. Jeg er fred. Jeg er stilhed.

Tarot | Sværd nr 2

Træk et tarotkort

Tarotkortene kan guide dig i alle livets spørgsmål - kærlighed, karriere, livsvalg, stort som småt. Spørg tarotkort til råds. Træk et tarotkort og bliv tydeligere omkring dine valg. Klik på kortet!Klik på kortet


Tarot

Store Arkana

Narren | Magikeren | Ypperstepræstinde | Kejserinde | Kejseren | Hierofanten | De elskende | Vognen | Styrke | Eneboeren | Skæbnehjulet | Retfærdighed | Hængende mand | Døden | Temperance | Djævelen | Tårnet | Stjerne | Månen | Solen | Dommen | Universet

Tarot Pentacles

Mønter

Mønternes Es | To Mønter | Tre Mønter | Fire Mønter | Fem Mønter | Seks Mønter | Syv Mønter | Otte Mønter | Ni Mønter | Ti Mønter | Mønternes Page | Mønternes Ridder | Mønternes Dronning | Mønternes Konge

Netspirit

Bægre

Bægrenes Es | To Bægre | Tre Bægre | Fire Bægre | Fem Bægre | Seks Bægre | Syv Bægre | Otte Bægre | Ni Bægre | Ti Bægre | Bægrenes Page | Bægrenes Ridder | Bægrenes Dronning | Bægrenes Konge

Tarot Swords

Sværd

Sværdenes Es | To Sværd | Tre Sværd | Fire Sværd | Fem Sværd | Seks Sværd | Syv Sværd | Otte Sværd | Ni Sværd | Ti Sværd | Sværdenes Page Sværdenes Ridder | Sværdenes Dronning | Sværdenes Konge

Tarot Wands

Stokke

Stokkenes Es | To Stokke | Tre Stokke | Fore Stokke | Fem Stokke | Seks Stokke | Syv Stokke | Otte Stokke | Ni Stokke | Ti Stokke | Stokkenes Page | Stokkenes Ridder | Stokkenes Dronning | Stokkenes Konge.

Tarot


TRÆK ET TAROTKORT
Klik på kortet


Tarotkortene kan guide dig i alle livets spørgsmål - kærlighed, karriere, livsvalg, stort som småt. Træk et tarotkort og bliv tydeligere omkring dine valg. Før du klikker på kortet så brug et øjeblik på at tænke over dit spørgsmål. Hvis universet ikke ved, hvad dit spørgsmål er, ved det heller ikke, hvad det skal svare!!