Alt du behøver vide om tarot | Mønter 10

Tarot Pentacles 10
Ti Mønter

Overordnet betydning
Ti Mønter repræsenterer solidt fundament, sikkerhed og lykke på alle områder i dit liv. Som alle kort indenfor mønterne, peger det især hen på områder forbundet med økonomiske eller materielle problematikker. Men det er også et godt kort at få i forhold til familie, da det repræsenterer familiens ansvar, familieværdier og støtte.

Beskrivelse
Ti mønter viser en familiescene med tre generationer. Det viser en ældre mand, der sidder i en gårdsplads og klapper den ene af to hunde, der er ved hans fødder. Et par og et barn ses også. Barnet leger med den anden hund. Skikkelserne befinder sig i en rig borgbygning.

Ti er tallet for fuldendelse, og kortet symboliserer opfyldte drømme, og at man synes om det, man har skabt. Kortet symboliserer også, at tiden nu er til at værne om, skabe eller fokusere på noget fysisk og håndgribeligt, som kan eksistere for flere generationer, og flere generationer kan nyde frugten af. Det kan være, at dette opnås gennem projekter eller genstande, der kan gå i arv.

Tolkning
Kortet symboliserer et ønske om at slå rod og finde sig tilrette i en base. Basen eller fundamentet kan være i form af at starte familie, købe hus eller starte en tradition. Det vigtige her er at skabe en følelse af bestandighed og stabilitet i dit liv. Kortet gør dig desuden opmærksom på, at du har skabt din egen virkelighed.

Ethvert menneske, enhver hændelse har du selv tiltrukket. Som den gamle mand på kortet betragter du livet og kan se, at selvom vi betragter det som fast og sikkert, er det kun et spil, som vi mennesker optræder i. Altså fortæller kortet, at du bør være opmærksom på, at du selv har skabt al rigdom i dit liv, og for at denne skal vokse videre, må du søge efter at være rig i alle livets forhold – altså både på de åndelige og de fysiske områder.

Nøgleord
Andre ord, der vil kunne karakterisere ti mønter er: traditioner, arv, videregivelse af rigdom, perfektion, livet er et spil, fundament for familie, fremtidige og varige traditioner, uventet økonomisk fremgang, engangsbeløb, arv, privilegium, arvelige emner, rigdom, gamle penge, velstand.

Tal
de næste ti uger eller måneder kan du med fordel søge at forøge din rigdom på alle områder – altså både på de åndelige og de fysiske område. Tiden nu er til at værne om, skabe eller fokusere på noget fysisk og håndgribeligt, som er i den store skala.

Affirmation
Jeg betragter verden og er i ro. Jeg nyder verdens rigdom.

Tarot | Mønter nr 10

Træk et tarotkort

Tarotkortene kan guide dig i alle livets spørgsmål - kærlighed, karriere, livsvalg, stort som småt. Spørg tarotkort til råds. Træk et tarotkort og bliv tydeligere omkring dine valg. Klik på kortet!Klik på kortet


Tarot

Store Arkana

Narren | Magikeren | Ypperstepræstinde | Kejserinde | Kejseren | Hierofanten | De elskende | Vognen | Styrke | Eneboeren | Skæbnehjulet | Retfærdighed | Hængende mand | Døden | Temperance | Djævelen | Tårnet | Stjerne | Månen | Solen | Dommen | Universet

Tarot Pentacles

Mønter

Mønternes Es | To Mønter | Tre Mønter | Fire Mønter | Fem Mønter | Seks Mønter | Syv Mønter | Otte Mønter | Ni Mønter | Ti Mønter | Mønternes Page | Mønternes Ridder | Mønternes Dronning | Mønternes Konge

Netspirit

Bægre

Bægrenes Es | To Bægre | Tre Bægre | Fire Bægre | Fem Bægre | Seks Bægre | Syv Bægre | Otte Bægre | Ni Bægre | Ti Bægre | Bægrenes Page | Bægrenes Ridder | Bægrenes Dronning | Bægrenes Konge

Tarot Swords

Sværd

Sværdenes Es | To Sværd | Tre Sværd | Fire Sværd | Fem Sværd | Seks Sværd | Syv Sværd | Otte Sværd | Ni Sværd | Ti Sværd | Sværdenes Page Sværdenes Ridder | Sværdenes Dronning | Sværdenes Konge

Tarot Wands

Stokke

Stokkenes Es | To Stokke | Tre Stokke | Fore Stokke | Fem Stokke | Seks Stokke | Syv Stokke | Otte Stokke | Ni Stokke | Ti Stokke | Stokkenes Page | Stokkenes Ridder | Stokkenes Dronning | Stokkenes Konge.

Tarot


TRÆK ET TAROTKORT
Klik på kortet


Tarotkortene kan guide dig i alle livets spørgsmål - kærlighed, karriere, livsvalg, stort som småt. Træk et tarotkort og bliv tydeligere omkring dine valg. Før du klikker på kortet så brug et øjeblik på at tænke over dit spørgsmål. Hvis universet ikke ved, hvad dit spørgsmål er, ved det heller ikke, hvad det skal svare!!