Alt du behøver vide om tarot | Sværd 14

Tarot Swords 14
Sværdernes Konge

Overordnet betydning
Sværdenes Konge repræsentere logik og fornuft, integritet, etik og moral. Det er en opfordring til at bruge logik, sund fornuft, det rationelle, det objektiv målbare, hovedet over hjertet. Kongen af ​​sværd kan repræsentere juridiske anliggender, retshåndhævelse, militær, politi og dommere.

Beskrivelse
Sværdenes Konge viser en mand siddende på en trone med et sværd i hånden. Han har kappe på og krone på hovedet. Landskabet omkring ham er bakket, og man ser enkelte træer. Han sidder på en forhøjning eller bjergtop i landskabet. Han bærer sit sværd, som var han beredt på kamp. Han er afbildet som en magtfuld monark.

Kortet symboliserer en autoritativ figur med sans for, hvad der er sandt og retfærdigt. Han benytter sit sværd, sin magt energisk, som en klar og synlig kraft eller trussel. Han repræsenterer den autoritative fader, dommeren og professoren. Han symboliserer den institutionelle magt.

Tolkning
Kortet har at gøre med stærke overbevisninger, stærk målrettethed og et stærkt og fastlagt moralkodeks – dette er noget, du selv vil få brug for nu eller i den nærmeste tid. Eller også er det kvaliteter, du vil finde, er tilstede hos en person, du møder snart. Kortet står desuden for hæderlighed og retfærdighed – kvaliteter der betyder, at du vil beskæftige dig med, hvad der er retfærdigt i livet, og hvad der skaber lighed i livet.

Kortet kan også henviser til, at du er i en god position til at udfærdige nye planer, opstille mål og bringe dem til udførelse. Du har evnen til at målrette din mentale aktivitet, en evne til at få ideer og til at koncentrere dig.

Når du trækker dette kort, er det et tegn på, at der er lidenskabelige tanker om at nå et mål, hele dit væsen ønsker på alle planer (det vil sige kropsligt, følelsesmæssigt, mentalt og åndeligt) at bevæge sig fremad og opnå succes med en given opgave.

Nøgleord
Andre beskrivelser, der betegner sværdenes konge, er: autoritet, fokus, vilje, intention, institutioner, egoisme, tyranni, struktur, truktur, rutine, intelligent, rationel, logisk, magt, autoritet, styrke, etik, moral.

Tal
Tarotkortet er tilknyttet tal nr 14, der i numerologi ofte summeres til 5. Du bør være opmærksom på disse tal i relation til den problemstilling du spørger tarotkortene til råds omkring.

Astrologi
Kortet forbindes med de astrologiske lufttegn Vandbæreren, Vægten og Tvillingen.

Affirmation
Jeg kan hvad jeg vil. Jeg styrer mod mit mål.

Tarot | Sværdenes konge

Træk et tarotkort

Tarotkortene kan guide dig i alle livets spørgsmål - kærlighed, karriere, livsvalg, stort som småt. Spørg tarotkort til råds. Træk et tarotkort og bliv tydeligere omkring dine valg. Klik på kortet!Klik på kortet


Tarot

Store Arkana

Narren | Magikeren | Ypperstepræstinde | Kejserinde | Kejseren | Hierofanten | De elskende | Vognen | Styrke | Eneboeren | Skæbnehjulet | Retfærdighed | Hængende mand | Døden | Temperance | Djævelen | Tårnet | Stjerne | Månen | Solen | Dommen | Universet

Tarot Pentacles

Mønter

Mønternes Es | To Mønter | Tre Mønter | Fire Mønter | Fem Mønter | Seks Mønter | Syv Mønter | Otte Mønter | Ni Mønter | Ti Mønter | Mønternes Page | Mønternes Ridder | Mønternes Dronning | Mønternes Konge

Netspirit

Bægre

Bægrenes Es | To Bægre | Tre Bægre | Fire Bægre | Fem Bægre | Seks Bægre | Syv Bægre | Otte Bægre | Ni Bægre | Ti Bægre | Bægrenes Page | Bægrenes Ridder | Bægrenes Dronning | Bægrenes Konge

Tarot Swords

Sværd

Sværdenes Es | To Sværd | Tre Sværd | Fire Sværd | Fem Sværd | Seks Sværd | Syv Sværd | Otte Sværd | Ni Sværd | Ti Sværd | Sværdenes Page Sværdenes Ridder | Sværdenes Dronning | Sværdenes Konge

Tarot Wands

Stokke

Stokkenes Es | To Stokke | Tre Stokke | Fore Stokke | Fem Stokke | Seks Stokke | Syv Stokke | Otte Stokke | Ni Stokke | Ti Stokke | Stokkenes Page | Stokkenes Ridder | Stokkenes Dronning | Stokkenes Konge.

Tarot


TRÆK ET TAROTKORT
Klik på kortet


Tarotkortene kan guide dig i alle livets spørgsmål - kærlighed, karriere, livsvalg, stort som småt. Træk et tarotkort og bliv tydeligere omkring dine valg. Før du klikker på kortet så brug et øjeblik på at tænke over dit spørgsmål. Hvis universet ikke ved, hvad dit spørgsmål er, ved det heller ikke, hvad det skal svare!!