Alt om tarot | Store Arkana | Vognen

Tarot Major Arcana 7
Vognen

Overordnet betydning
Vognen repræsenterer det at overvinde hindringer gennem beslutsomhed, fokus og viljestyrke. En opfordring til at du går målrettet efter det, du virkelig ønsker. Vognen viser at der kan være mange hindringer i din vej, men hvis du forbliver fokuseret, bevare din ro og tiltro til dine evner, vil du få succes! Vognen er også en indikator for succes i sport eller konkurrencer.

Beskrivelse
Vognen viser en mand, – en panserklædt ridder, stående i en kampvogn der trækkes af en sort og en hvid sfinks. Sfinkserne er symboler på modsætninger, og den gåde som vognstyreren må løse. Kortet symboliserer kampen om at kontrollere kræfterne i en konflikt.

Ridderens gyldne og flot udsmykkede rustning viser hans kraftfulde energi, som er forbundet med solen og det mandlige element. På ridderens skuldre er der påsat halvmåner, som symboliserer, at han hersker over og mestrer de svingende følelser, som er forbundet med månen, det kvindelige element og beherskelse af de underliggende ubevidste kræfter.

I hånden har han viljens stav. Baldakinen over ham er blå og fyldt med stjerner, hvilket repræsenterer himlen. Og tilsammen med vognen, som står for jorden, henviser de til udtrykket: som for oven således også for neden. De fire søjler repræsenterer de fire elementer, som energi udtrykker sig igennem på det fysiske plan: ild (elektricitet), luft, vand (væske) og jord (massiv masse).

Vognen er et billede på det konstante samspil, der handler om at balancere mellem modsætninger, som for eksempel maskulin og feminin, styrke og svaghed, positiv og negativ, tanke og følelse. Vognstyreren i midten af sfinkserne er symbol på den, der styrer og på den ligevægt, der opnås ved korrekt styring. Kortet henviser til, at vognstyreren må styre korrekt mellem for eksempel sine modsatrettede følelser eller tanker.

Der kan ske en af to ting: Enten drøner vognen af sted over stok og sten eller står den bomstille! Vognstyreren har ikke megen magt over tingene, han kan ikke bevæge sig i sit stive panser, men det yder en god beskyttelse mod angreb på hans sårbare indre.

Forståelse af Stridsvognen og hvorledes tarotkortet kan tolkes, er nemt når vi husker på Romerriget. Når de romerske generaler vendte sejrrige hjem mod Rom, slog de lejr på Marsmarken og bad om lov til at komme ind i et triumftog.

Hvis hærføreren havde en passende rang og sejren var stor nok, blev tilladelsen givet. Triumftoget kom derefter ind i byen ad en særlig port. Forrest kom den fangne konge til fods. Bagefter hans familie og soldater samt vogne med krigsbytte.

Så kom triumfatoren selv i en forgyldt stridsvogn trukket af hvide heste, og bag i vognen stod en offentlig slave, der holdt en gylden krone over generalens hoved. Hele ceremonien var til ære for Jupiter, der havde skaffet sejren, og triumfatoren trådte for en kort tid i Jupiters sted, men slaven bag ham hviskede ind i øret, at al ære er flygtig.

Dette giver os en forklaring på Stridsvognen, der repræsenterer det guddommelige og overtrumfer alle de mennesker, der går foran. Bag triumfatoren står den hviskende slave, der minder om, at triumfatoren selv vil blive overtrumfet af tiden (Eremitten).

Tolkning
Kortets inderste væsen symboliserer en forening af konflikter, forårsaget af modsatrettede kræfter. Vognen styrer vores bevidste sind, mens sfinkserne står for de forskellige impulser, vi skal forholde os til. Sfinkserne kan sammenlignes med fornuften og begæret. På den måde kan sfinkserne repræsentere konflikter, hvor du ved, hvad du bør gøre, men alligevel helst vil noget andet.

Når du trækker dette kort, er det tegn på, at du konstant må veje og afbalancere dine ønsker ved brug af dit rationelle sind. Vognen symboliserer desuden en trang til at kombinere ro og aktivitet. Drages du af dette kort, er det på tide at se på ændringer i forhold til flytning, rejser, karriere, familie og hjem. En kamp eller konflikt kan være forude – dog med stor mulighed for triumf over modgangen.

Vognen repræsenterer forandring og årsagssammenhænge som universelt princip. Et taoistisk ordsprog lyder, at forandring er succesfuld, når “det store træ” har sine “rødder ved den strømmende flod”. Dette ordsprog er meget sigende for det princip, der kendetegner Vognen, da det minder os om, at det i tider med forandring er nødvendigt på een gang at inddrage ro (det store træ med dets rødder) og aktivitet (den strømmende flod).

Styrer du vognen korrekt, hvilket du skulle have energien til, er der mulighed for at opnå stor harmoni. Beslutsomhed og selvsikkerhed er til stede i et omfang til at opnå succes. Men pas på med ikke at være for aggressiv og fremture uden hensyn til andre.

Nøgleord
Andre ord der karakteriserer vognen er: konflikter, kamp, kompromis, sikkerhed på sejer, vitalitet, tidligere fejltagelser, at finde vej, rede til at opdage en anden verden og selvbekræftelse. Sikre fremskridt, kontrol over sig selv, sejr, triumf, erobring og sundhed.

Tal
Tallet syv står for fremskridt og triumf.

Astrologi
Kortet er knyttet til stjernetegnet Krebsen, som blandt andet repræsenterer følelser.

Affirmation
Jeg er ansvarlig for alt hvad jeg forårsager. Jeg skelner mellem, hvad der er væsentligt. Jeg har tillid til mine evner.

Tarot | Vognen

Træk et tarotkort

Tarotkortene kan guide dig i alle livets spørgsmål - kærlighed, karriere, livsvalg, stort som småt. Spørg tarotkort til råds. Træk et tarotkort og bliv tydeligere omkring dine valg. Klik på kortet!Klik på kortet


Tarot

Store Arkana

Narren | Magikeren | Ypperstepræstinde | Kejserinde | Kejseren | Hierofanten | De elskende | Vognen | Styrke | Eneboeren | Skæbnehjulet | Retfærdighed | Hængende mand | Døden | Temperance | Djævelen | Tårnet | Stjerne | Månen | Solen | Dommen | Universet

Tarot Pentacles

Mønter

Mønternes Es | To Mønter | Tre Mønter | Fire Mønter | Fem Mønter | Seks Mønter | Syv Mønter | Otte Mønter | Ni Mønter | Ti Mønter | Mønternes Page | Mønternes Ridder | Mønternes Dronning | Mønternes Konge

Netspirit

Bægre

Bægrenes Es | To Bægre | Tre Bægre | Fire Bægre | Fem Bægre | Seks Bægre | Syv Bægre | Otte Bægre | Ni Bægre | Ti Bægre | Bægrenes Page | Bægrenes Ridder | Bægrenes Dronning | Bægrenes Konge

Tarot Swords

Sværd

Sværdenes Es | To Sværd | Tre Sværd | Fire Sværd | Fem Sværd | Seks Sværd | Syv Sværd | Otte Sværd | Ni Sværd | Ti Sværd | Sværdenes Page Sværdenes Ridder | Sværdenes Dronning | Sværdenes Konge

Tarot Wands

Stokke

Stokkenes Es | To Stokke | Tre Stokke | Fore Stokke | Fem Stokke | Seks Stokke | Syv Stokke | Otte Stokke | Ni Stokke | Ti Stokke | Stokkenes Page | Stokkenes Ridder | Stokkenes Dronning | Stokkenes Konge.

Tarot


TRÆK ET TAROTKORT
Klik på kortet


Tarotkortene kan guide dig i alle livets spørgsmål - kærlighed, karriere, livsvalg, stort som småt. Træk et tarotkort og bliv tydeligere omkring dine valg. Før du klikker på kortet så brug et øjeblik på at tænke over dit spørgsmål. Hvis universet ikke ved, hvad dit spørgsmål er, ved det heller ikke, hvad det skal svare!!