Alt du behøver vide om tarot | Stokkene 3

Tarot Wands 3
Tre Stokke

Overordnet betydning
Tarotkort Tre Stokke repræsenterer frihed, eventyr, rejser, flytte til udlandet og fremmede lande.

Beskrivelse
Tre Stokke viser en mand, der står med rygge til betragteren. Tre stokke står omkring ham, og han holder og støtter sig til den ene. Han skuer du over et orange hav, hvorpå et par skibe sejler.

Kortet symboliserer en ide, der er blevet født, eller et projekt der er blevet startet. Det, der nu skal til, er at arbejde på projektet, hvis det skal manifesteres fuldt ud. Der kræves, at der lægges energi og anstrengelser i arbejdet med at materialisere og nå målet.

Tolkning
Den orange farve, der præger kortet, indikerer, at du er fyldt med livsenergi og vitalitet. Men trods den ydre dynamik forbliver den indre dynamik uberørt og klar. Krop, sind og sjæl er i harmoni. Når du trækker dette kort, er det et tegn på at hæderlighed og integritet er i forgrunden. Der er et dybt åndeligt ønske om at bevare din integritet på alle niveauer. Respekter dette ønske.

Men som indikeret tidligere så peger kortet også på, at man er på vej til at nå sit mål, men at man kun er på vejen, og der er stadig meget at gøre. Der kan derfor være en følelse af smerte eller skuffelse, fordi fuldbyrdelsen ikke er nået. Men det er et positivt kort, og eventuelt negative tanker og følelser må ikke lade dig miste målet af syne.

Nøgleord
Andre ord der karakteriserer Tre Stokke er: integritet, ansvar, dyd, entreprenør, rejse, flytte til udlandet, fremmed land, fremsyn, fremad planlægning, gå videre, opleve livet, sprede dine vinger, eventyr, lang afstand, ekspansion, vækst.

Tal
I de næste tre uger eller måneder vil det kunne betale sig at huske på dette korts energi.

Astrologi
Solen i Vædderen. Den/din dynamiske energi (Solen) bevæger sig i nye retninger, hvor integriteten er bibeholdt. Det siger noget, om at du først skal bevæge dig i nye retninger, når du kan gøre det i integritet – hvor du gør det, du siger, du gør, og man kan stole på dit ord.

Affirmation
Jeg er i min egen stilhed. Jeg er på vej, og alt er godt. Jeg handler ud fra, hvad der er sandt for mit selv.

Tarot | Stokke nr 3

Træk et tarotkort

Tarotkortene kan guide dig i alle livets spørgsmål - kærlighed, karriere, livsvalg, stort som småt. Spørg tarotkort til råds. Træk et tarotkort og bliv tydeligere omkring dine valg. Klik på kortet!Klik på kortet


Tarot

Store Arkana

Narren | Magikeren | Ypperstepræstinde | Kejserinde | Kejseren | Hierofanten | De elskende | Vognen | Styrke | Eneboeren | Skæbnehjulet | Retfærdighed | Hængende mand | Døden | Temperance | Djævelen | Tårnet | Stjerne | Månen | Solen | Dommen | Universet

Tarot Pentacles

Mønter

Mønternes Es | To Mønter | Tre Mønter | Fire Mønter | Fem Mønter | Seks Mønter | Syv Mønter | Otte Mønter | Ni Mønter | Ti Mønter | Mønternes Page | Mønternes Ridder | Mønternes Dronning | Mønternes Konge

Netspirit

Bægre

Bægrenes Es | To Bægre | Tre Bægre | Fire Bægre | Fem Bægre | Seks Bægre | Syv Bægre | Otte Bægre | Ni Bægre | Ti Bægre | Bægrenes Page | Bægrenes Ridder | Bægrenes Dronning | Bægrenes Konge

Tarot Swords

Sværd

Sværdenes Es | To Sværd | Tre Sværd | Fire Sværd | Fem Sværd | Seks Sværd | Syv Sværd | Otte Sværd | Ni Sværd | Ti Sværd | Sværdenes Page Sværdenes Ridder | Sværdenes Dronning | Sværdenes Konge

Tarot Wands

Stokke

Stokkenes Es | To Stokke | Tre Stokke | Fore Stokke | Fem Stokke | Seks Stokke | Syv Stokke | Otte Stokke | Ni Stokke | Ti Stokke | Stokkenes Page | Stokkenes Ridder | Stokkenes Dronning | Stokkenes Konge.

Tarot


TRÆK ET TAROTKORT
Klik på kortet


Tarotkortene kan guide dig i alle livets spørgsmål - kærlighed, karriere, livsvalg, stort som småt. Træk et tarotkort og bliv tydeligere omkring dine valg. Før du klikker på kortet så brug et øjeblik på at tænke over dit spørgsmål. Hvis universet ikke ved, hvad dit spørgsmål er, ved det heller ikke, hvad det skal svare!!