Alt du behøver vide om tarot | Sværdene

Tarot Swords

Sværdene
Repræsenterer det mentale plan. De afspejler vores mentale tilstande. Man kan også kalde det for det mentale bevidsthedsplan. Når du trækker et kort fra Sværdene peger det imod den intellektuelle kvalitet i tanker, attituder og overbevisninger. Sværdene peger på aktivitet, der finder sted på bevidsthedens mentale plan. Når vi begynder at reflektere og bearbejde den fysisk virkelighed er vi i sværdene.

Sværdenes Es | To Sværd | Tre Sværd | Fire Sværd | Fem Sværd | Seks Sværd | Syv Sværd | Otte Sværd | Ni Sværd | Ti Sværd | Sværdenes Page Sværdenes Ridder | Sværdenes Dronning | Sværdenes Konge

1234567
891011121314

Arcana Minor (de små mysterier) dækker fra nr. 1 til nr. 10 i hver af tarotsættets fire serier. Hver serie repræsenterer forskellige aspekter af personligheden. Arcana Minor beskæftiger sig med den konkrete fysiske virkelighed, og rummer viden om konkrete emner som naturen, geografi, fysikkens love, matematik etc. Her fortælles hvad der sker på det fysiske plan.

Sværd nr 1 til 10 ligger i Arcana Minor.

Tarot | Sværd 1Tarot | Sværd 2 Tarot | Sværd 3 Tarot | Sværd 4 Tarot | Sværd 5 Tarot | Sværd 6 Tarot | Sværd 7 Tarot | Sværd 8 Tarot | Sværd 9 Tarot | Swords, Sværd | 10

Hofkortene er de fire højeste tarotkort i hver af de fire serier. Disse kort kaldes page, ridder, dronning og konge. Altså meget a la almindelige spillekort.

Hvor Arcana Major beskæftiger sig med den overordnede udvikling, vi mennesker skal gå igennem for at komme videre i reinkarnationscyklussen – og Arcana Minor  beskæftiger sig med den konkrete fysiske virkelighed –  beskæftiger hofkortene sig med det konkrete samspil vi har med andre mennesker i det nuværende liv. Altså viden om menneskets adfærd, psyke og sind.

Hvis et hofkort trækkes viser det at mesterskab på et vist niveau er blevet realiseret og er aktuel i den pågældende situation. Hofkortets serie viser på hvilket bevidsthedsniveau mesterskabet finder sted eller demonstreres.

Tarot Swords

Hofkortene kan ses som beskrivelser af seksten mennesketyper, på samme måde som de tolv stjernetegn (i vestlig astrologi), eller de tolv dyretegn (i kinesisk astrologi). Her ser vi karikaturer af vore holdninger, roller og vaner. Hofkortene kan således ses som en model, der beskriver de typiske tanke- og handlemønstre, som hver af de 16 personlighedstype har.

Disse 16 personlighedstyper repræsenterer forskellige aspekter af personligheden og kaldes de fire fysiske mesterskaber (Mønter), de fire mentale mesterskaber (Sværd), de fire emotionelle mesterskaber (Bægre) og de fire spirituelle mesterskaber (Stokke).

Ud fra vores navn er vi alle tilknyttet et af de 16 Hofkort og dets mesterskab, siges at være den grundlæggende kvalitet vi har med os hele livet igennem. For at have et harmonisk og lykkeligt liv skal vi kunne beherske alle 16 mesterskaber.

Tarot Sværd

Sværdene symboliserer de mentale, konflikter i personen, men også med andre. Begivenheder og udviklinger. Fra tanke til handling. I Sverdene har du begivenhederne, alt det der rører op og skaber din virkelighed, din hverdag på godt og ondt. Der er meget kraft i disse kort, de vil have ting til at bevæge sig, ændre sig, vokse. Sværds dominans viser følelser og tanker frem for handling. Stor mental aktivitet og blokeringer.

Tarot | Sværd, sværd | 1

1 Sværdenes Ess
Styrke

En ny begyndelse på alle måder. Stærke kræfter. Omvendt skuffelser og tabt energi. Kortet med nye muligheder inden for områder relateret til intelligens, tanker, retfærdighed og logik. Kortet henviser til succes, mod og styrke trods modgang. Kortet vil også angive en ny idé eller en holdningsændring.

Tarot | Sverd, Sværd | 2

2 Sværd
Afklaring

Bekymringer løst. Omvendte bekymringer blev forkert løst. To sværd står for fred. En konflikt undertrykkes. Du kan ikke klare alt, og du er ligeglad med konflikter, der måtte eksistere. Du accepterer en vanskelig situation uden at forsøge at ændre og påvirke.

Tarot | Sværd, sværd | 3

3 Sværd
Konflikt

Konflikter med sig selv og andre, evt. skilsmisse. Tab. Omvendt tvivl, ubalance. Tab eller sorg. Tre sværd repræsenterer hjertesorg, skilsmisser, brud og andre former for adskillelse.Kortet indikerer tårer og indre smerte. Du ønsker at blive svigtet eller såret i et forhold.

Tarot | Sverd, Sværd | 4

4 Sværd
Energifri

Hvile, muligvis på grund af sygdom. Berolige. Omvendt Svært at se fremad, mulig langvarig sygdom. Fire af sværd står for hvile. Dette er din tid til at tage en pause. Kortet kan også angive nødvendig hospitalsophold eller utilsigtet sygdom.

Tarot | Sværd, sværd | 5

5 Sværd
Stress

Fejhed og fiaskoer. Stress. Omvendt lindring, balance og begyndelsen til harmoni. Fem Sværd repræsenterer nederlag. Kortet refererer til uvenlighed, tyveri, snyd, kriminalitet, nedværdigelse, ødelæggelse, skam, tab, luskede taktikker, løgne, sladder og ondskab. Ikke et godt kort.

Tarot | Sværd, sværd | 6

6 Sværd
Frihed

Lettelse, frihed. Lange rejser. Omvendt bekymring. Eventuelt planlagte ture, der ikke bliver til noget. Seks sværd står for rejse. Det kan være en ferie, en flytning eller en rejse til et fremmed land. Kortet kan også indikere meditation og studier.

Tarot | Sverd, Sværd | 7

7 Sværd
Valgfrihed

Skift af bopæl og arbejde. Egne valg, der skal træffes nu. Korte ture. Omvendt Svær at komme forbi, udskudt rejse. Seven of Swords handler om at løbe væk. Du er en ensom ulv, der føler, at du er mere effektiv alene. Kortet kan også signalere tyveri. Måske er der nogen, der stjæler dine ideer. Kortet står også for hemmelige planer.

Tarot | Sværd, sværd | 8

8 Sværd
Begrænsning

Udenfor, trist og alene, fortabt med sig selv. Omvendt frasiger sig alt ansvar, føler en følelse af lettelse. Otte Sværd står for begrænsninger og for en tilsyneladende umulig situation.

Tarot | Sværd, sværd | 9

9 Sværd
Angst

Mareridt og bekymringer. Angst og depression. Omvendt Færre ulykker, ufrivillig ensomhed. Ni Sværd repræsenterer fortvivlelse. Kortet har ofte at gøre med afvisning, og frygten for ikke at blive elsket. Forsinkelser, skuffelser, skyldfølelse, bekymringer, bedrageri, svigt, grusomhed, sygdom, ulykker og ulykker er nøgleord for 9 Sværd.

Tarot | Sværd, Sværd | 10

10 Sværd
Tomhed

Ulykker, fortvivlelse og tab, træt og udmattet. Omvendt Voldsom ændring eller stilstand. Nu er du på absolut bund. Alt føles grusomt, håbløst og urimeligt uretfærdigt. Tingene kan ikke blive værre. Noget er tydeligvis forbi. Denne afslutning er ofte smertefuld og kræver stor forståelse og stort mod. Måske går nogen bag din ryg. Pas på, hvem du stoler på, og tænk dig om to gange, før du underskriver noget.

Tarot | Sværd | 11

11 Sværdenes Page
Intensitet

Et budskab, der betyder en forandring. Et barn, der har sin egen vilje og formår at opnå noget godt med vedholdenhed. Omvendte planer, der går galt, problemer med helbredet. Muligheden for vækst kommer i form af et dilemma, og du bør tage udfordringerne op, selvom du har lyst. Det er meget vigtigt at være sandfærdig. Sværdenes Page kan også henvise til sladder, skandaler, sladder, nyheder, kontrakter, dokumenter og nye planer.

Tarot | Sværd | 12

12 Sværdenes Ridder
Turbulens

Mange arrangementer i én på godt og ondt. En ung intens mand med sine egne mål. Vend argumenter og skuffelser gennem uventede hændelser. Sværdenes Ridder indikerer ændringer i dit liv. Der kan være kampe, der skal udkæmpes, og fjender, der skal besejres med våben i hånden. Kortet står for kamp, ​​skødesløshed, irritation og kamp for retfærdighed.

Tarot | Sværd | 13

13 Sværdenes Dronning
Bevidsthed

Klar tænkning og nye løsninger. En kvinde, der er intelligent og hurtig i aktion. Omvendt sladder og falske rygter. En falsk kvinde, der ikke holder sit ord. Sværdens Dronning er vant til at være alene og stole på sig selv. Hun kan være separeret, skilt eller enke. Ofte refererer kortet til en kold, uopnåelig kvinde. Kortet er ofte en advarsel om, at man ikke må snydes. Motiverne skal gennemskues, og der skal sættes ord på følelserne. Kortet kan også angive en lærd kvinde i en vigtig position.

Tarot | Sværd | 14

14 Sværdenes Konge
Aftale

Kontrakter, der har at gøre med lov eller større dokumenter. Del. En mand, der er sikker på sig selv og har en stærk position. Omvendt En aftale, der gør mere skade end gavn. En voldsomt uærlig mand med mistet kontrol. Sværdenes Konge er intellektuel, analytisk, veltalende, retfærdig, etisk, fornuftig og logisk. Han ved, hvad han vil, og hvordan han skal udtrykke det. Kortet beskriver situationer, der har med dømmekraft og information at gøre.

Navigation Komplet Navigation Træk Navigation Essens