Alt du behøver vide om tarot | Sværd 11

Tarot Swords 11
Sværdernes Page

Overordnet betydning
Sværdenes Page er en person, der er ung af hjertet, livlig, hurtig tænkende, analytisk, logisk og cool. Denne person afviser uretfærdighed, men kan samtidig fremstå som ufølsom, omend han dog ikke forårsager skade med vilje. Tarotkortet må tolkes ud fra den position det har i dit oplæg.

Dets betydning kan fx være ideer, planlægning og inspiration. Det kan også betyde at være beskyttende, bevogtet og årvågen. Tarotkortets præcise betydning og tolkning er afhængig af de øvrige kort i oplægget samt dets placering i oplægget. .

Beskrivelse
Sværdenes page viser en ung mand stående på et højdedrag med et sværd i sine hænder. I baggrunden ses bjerge, store luftige skyer og en flok fugle. Vinden blæser i træerne og i hans hår. Kortet symboliserer tilstedeværelsen af et ungt sind. Dog ejer manden på billedet potentiale for fornyende tænkning. Han repræsenterer begyndelsen på noget nyt, og denne unge mand er eventuelt klar til at begynde en ny rejse.

Sværdet han bærer indikerer hans intellektuelle og mentale formåen. Dette er en evne, han stadig er ved at lære om. Han har endnu ikke fået afprøvet alt, men er betaget af det intellektuelle i forbindelse med nye ideer, tænkemåder, og når det gælder beherskelse af tankens kraft.

Tolkning
Kortet symboliserer din evne til at få ideer og planlægge ting, der har med noget praktisk at gøre. Du vil kunne anvende dine ideer helt konkret i dit liv. Det indikerer, at du er sammen med nogen eller i en situation, der endnu ikke er fuldt udviklet. Du er i en begyndelsesfase, hvor der så absolut er muligheder i området for tænkeevne.

Kortet symboliserer desuden en person, som er fast besluttet på at gennemskære begrænsninger eller forhindringer, der måtte blokere mental kreativitet.

Når du trækker dette kort,er det et tegn på, at du har brug for at skære igennem alt, hvad der begrænser din evne til at have fri mental tænkning. Du bør målrettet søge at frigøre din kreative intuitive tankegang.

Nøgleord
Andre ord, der karakteriserer Sværdenes Page, er: konstruktiv tænkning, fra ord til handling, manifesterede tanker og klarhed. Forsinkede nyheder, behov for tålmodighed, ideer, inspiration, beskyttende, bevogtet, retfærdighed, tænk, før du taler, ikke trækkes ind i argumenter, snak, kommunikativ, tale ud, bekæmpe uretfærdighed.

Tal
Tarotkortet er tilknyttet tal nr 11, der i numerologi ofte summeres til 2. Du bør være opmærksom på disse tal i relation til den problemstilling du spørger tarotkortene til råds omkring.

Affirmation
Jeg gør mig fri af det, der binder mig. Jeg er fri til at gøre det mentale fysisk.

Tarot | Sværdenes Page

Træk et tarotkort

Tarotkortene kan guide dig i alle livets spørgsmål - kærlighed, karriere, livsvalg, stort som småt. Spørg tarotkort til råds. Træk et tarotkort og bliv tydeligere omkring dine valg. Klik på kortet!Klik på kortet


Tarot

Store Arkana

Narren | Magikeren | Ypperstepræstinde | Kejserinde | Kejseren | Hierofanten | De elskende | Vognen | Styrke | Eneboeren | Skæbnehjulet | Retfærdighed | Hængende mand | Døden | Temperance | Djævelen | Tårnet | Stjerne | Månen | Solen | Dommen | Universet

Tarot Pentacles

Mønter

Mønternes Es | To Mønter | Tre Mønter | Fire Mønter | Fem Mønter | Seks Mønter | Syv Mønter | Otte Mønter | Ni Mønter | Ti Mønter | Mønternes Page | Mønternes Ridder | Mønternes Dronning | Mønternes Konge

Netspirit

Bægre

Bægrenes Es | To Bægre | Tre Bægre | Fire Bægre | Fem Bægre | Seks Bægre | Syv Bægre | Otte Bægre | Ni Bægre | Ti Bægre | Bægrenes Page | Bægrenes Ridder | Bægrenes Dronning | Bægrenes Konge

Tarot Swords

Sværd

Sværdenes Es | To Sværd | Tre Sværd | Fire Sværd | Fem Sværd | Seks Sværd | Syv Sværd | Otte Sværd | Ni Sværd | Ti Sværd | Sværdenes Page Sværdenes Ridder | Sværdenes Dronning | Sværdenes Konge

Tarot Wands

Stokke

Stokkenes Es | To Stokke | Tre Stokke | Fore Stokke | Fem Stokke | Seks Stokke | Syv Stokke | Otte Stokke | Ni Stokke | Ti Stokke | Stokkenes Page | Stokkenes Ridder | Stokkenes Dronning | Stokkenes Konge.

Tarot


TRÆK ET TAROTKORT
Klik på kortet


Tarotkortene kan guide dig i alle livets spørgsmål - kærlighed, karriere, livsvalg, stort som småt. Træk et tarotkort og bliv tydeligere omkring dine valg. Før du klikker på kortet så brug et øjeblik på at tænke over dit spørgsmål. Hvis universet ikke ved, hvad dit spørgsmål er, ved det heller ikke, hvad det skal svare!!