Alt du behøver vide om tarot | Stokkene 14

Tarot Wands 14
Stokkenes Konge

Overordnet betydning
Stokkenes Konge indikerer, at du vil have energi, erfaring og entusiasme til at udføre det, du ønsker at opnå på dette tidspunkt. Du tager kontrol over dit liv. Du vil motivere dem omkring dig, lede vejen frem og være et godt eksempel for dem, der ser op til dig. Du behøver ikke bekymre dig om andre menneskers mening om dig, og du tør være anderledes.

Beskrivelse
Stokkenes Konge viser en konge, der sidder på en trone. Tronen er pyntet med billeder af løver og firben. Han bærer en mægtig kappe med påsyede firben. Hans dragt er rød og kappen gul. I hånden holder han en stok og, han kigger væk fra betragteren. Et firben ses ved hans fod. Kongen personificerer væddertegnets pulserende og livgivende kvaliteter.

Kortet symboliserer desuden mod, varme, entusiasme og tillid. Han inspirerer folk omkring sig til at gå efter deres drømme og forsøge det, der umiddelbart synes umuligt.

Tolkning
Stokkenes Konge indikerer, at kvaliteter som fantasi, energi og livslyst træder ind i dit liv og er klart til stede. Ligesom reptiler fra tid til anden skifter ham, viser kongens kappe med påsyede salamandere, at det er muligt at lade gamle begrænsninger bag sig og være åben overfor forandringer i såvel bevidsthed som den fysiske tilværelse. Således vil du komme i kontakt med din optimistiske og visionære side og komme til at gøre indflydelse.

Når du trækker dette kort, er det tegn på evolution og forandring på et dybt indre niveau; gamle perceptioner kastes til side,og alle forhindringer eller blokeringer kan ryddes af vejen, og der kan opstå ny udvidet indsigt. Du vil forfølge dine visioner med stor iver og energi.

Nøgleord
Andre ord der karakteriserer Stokkenes Konge er: humor, gavmildhed, optimistisk, vovehals, vision, vitalitet, selvsikker, stærk, venlig, morsom, charmerende, frygtløs, motiveret, handlingsorienteret, stolt, lidenskabelig, ærlig, loyal, pålidelig, beskyttende, tager kontrol, tør at være anderledes.

Tal
Tarotkortet er tilknyttet tal nr 14, der i numerologi ofte summeres til 5. Du bør være opmærksom på disse tal i relation til den problemstilling du spørger tarotkortene til råds om.

Astrologi
Kortet forbindes med tegnet Vædderen.

Affirmation
Jeg arbejder målrettet efter mine visioner. Jeg overvinder forhindringer med lethed.

Tarot | Stokkenes Konge

Træk et tarotkort

Tarotkortene kan guide dig i alle livets spørgsmål - kærlighed, karriere, livsvalg, stort som småt. Spørg tarotkort til råds. Træk et tarotkort og bliv tydeligere omkring dine valg. Klik på kortet!Klik på kortet


Tarot

Store Arkana

Narren | Magikeren | Ypperstepræstinde | Kejserinde | Kejseren | Hierofanten | De elskende | Vognen | Styrke | Eneboeren | Skæbnehjulet | Retfærdighed | Hængende mand | Døden | Temperance | Djævelen | Tårnet | Stjerne | Månen | Solen | Dommen | Universet

Tarot Pentacles

Mønter

Mønternes Es | To Mønter | Tre Mønter | Fire Mønter | Fem Mønter | Seks Mønter | Syv Mønter | Otte Mønter | Ni Mønter | Ti Mønter | Mønternes Page | Mønternes Ridder | Mønternes Dronning | Mønternes Konge

Netspirit

Bægre

Bægrenes Es | To Bægre | Tre Bægre | Fire Bægre | Fem Bægre | Seks Bægre | Syv Bægre | Otte Bægre | Ni Bægre | Ti Bægre | Bægrenes Page | Bægrenes Ridder | Bægrenes Dronning | Bægrenes Konge

Tarot Swords

Sværd

Sværdenes Es | To Sværd | Tre Sværd | Fire Sværd | Fem Sværd | Seks Sværd | Syv Sværd | Otte Sværd | Ni Sværd | Ti Sværd | Sværdenes Page Sværdenes Ridder | Sværdenes Dronning | Sværdenes Konge

Tarot Wands

Stokke

Stokkenes Es | To Stokke | Tre Stokke | Fore Stokke | Fem Stokke | Seks Stokke | Syv Stokke | Otte Stokke | Ni Stokke | Ti Stokke | Stokkenes Page | Stokkenes Ridder | Stokkenes Dronning | Stokkenes Konge.

Tarot


TRÆK ET TAROTKORT
Klik på kortet


Tarotkortene kan guide dig i alle livets spørgsmål - kærlighed, karriere, livsvalg, stort som småt. Træk et tarotkort og bliv tydeligere omkring dine valg. Før du klikker på kortet så brug et øjeblik på at tænke over dit spørgsmål. Hvis universet ikke ved, hvad dit spørgsmål er, ved det heller ikke, hvad det skal svare!!