Kinesisk astrologi | Find dit kinesiske dyr

rat pig dog
ox


rooster
tiger monkey
rabbit goat
dragon snake horse

Ifølge kinesisk astrologi har du egenskaber og adfærd, der er karakteristiske for dyret, der repræsenterer dit fødselsår. Det er en god ide at blive ven med dit årsdyr, da dette kan bringe dig massevis af held, lykke og rigdom.

Kineserne har stor respekt for de tolv dyretegn og derfor har mange af dem deres eget årsdyr repræsenteret i form af små figurer i deres hjem, ligesom det er meget populært at have smykker, nøgleringe etc. med sit årsdyr. Dyrkelsen af årsdyrene sker for at fremhæve deres medfødte egenskaber og personligheder. Og fordi det antages at årsdyret kan bringe held, lykke og rigdom. Hvis man altså er gode venner med sit årsdyr!

For en østerlænding er det vigtigt at kende til sit heldige element og sit dyretegn. Dette er naturlige pejlemærker i en verden, hvor man definerer sig selv ud fra de relationer man indgår | i – mere end man definere sig selv som et løsrevet individ.

For en østerlænding er astrologien således ikke en selvstændig disciplin der kan praktiseres efter forgodtbefindende. For en østerlænding er astrologien ikke en hobbyaktivitet, men en integreret del af dagligdagen hvor alt er underlagt målet at skabe optimal harmoni mellem yin og yang.

Hvilket i øvrigt ikke er målet i sig selv. Tilstanden hvor der er balance og harmoni mellem yin & yang er ikke målet i sig selv, men den position, der potentielt vil medfører størst fremgang, lykke, velstand og held, for såvel det enkelte individ, gruppen, landsbyen, samfundet, nationen og verden som helhed.

Da denne optimale harmonitilstand antages at være af flygtig karakter kan den vanskeligt forudsiges, endsige bevidst og målrettet opnås og fastholdes. Og derved bliver tankesættet om konstant at søge hen imod den optimale harmonitilstand, til en måde at leve på, mere end det bliver til noget man separat beskæftiger sig med.

Dit kinesiske dyretegn

Find dit
Dyretegn
Den kinesiske kalender!

2043 10.2 Grisens år VandFive elements | WaterYin
2042 22.1 Hundens år VandFive elements | WaterYang
2041 1.2 Hanens år Metal Five elements | Metal Yin
2040 12.2 Abens år Metal Five elements | MetalYang

2039 24.1 Gedens år Jord Five elements | SoilYin
2038 4.2 Hestens år Jord Five elements | SoilYang
2037 15.2 Slangens år IldFive elements | FireYin
2036 28.1 Dragens år Ild Five elements | FireYang
2035 8.2 Kaninens år TræFive elements | WoodYin
2034 19.2 Tigerens år TræFive elements | WoodYang
2033 31.1 Oksens år VandFive elements | WaterYin
2032 11.2 Rottens år VandFive elements | WaterYang
2031 23.1 Grisens år MetalFive elements | MetalYin
2030 3.2 Hundens år MetalFive elements | MetalYang
2029 13.2 Hanens år JordFive elements | SoilYin
2028 26.1 Abens år JordFive elements | SoilYang
2027 6.2 Gedens år IldFive elements | FireYin

2026 17.2 Hestens år  Ild Five elements | FireYang
2025 29.1 Slangens år TræFive elements | WoodYin
2024 10.01 Dragens år TræFive elements | WoodYang
2023 22.1 Kaninens år Vand Five elements | WaterYin
2022 01.01 Tigerens år Vand Five elements | Water Yang
2021 12.02 Oksens år Metal Five elements | MetalYin
2020 25.01 Rottens år Metal Five elements | MetalYang
2019 5.2 Grisens år Jord Five elements | SoilYin
2018 16.2 Hundens år Jord Five elements | SoilYang
2017 28.1 Hanens år Ild Five elements | FireYin
2016 8.2 Abens år Ild Five elements | FireYang
2015 19.2 Gedens år TræFive elements | WoodYin

2014 31.1 Hestens år TræFive elements | WoodYang
2013 10.2 Slangens år Vand Five elements | Water Yin
2012 23.1 Dragens år Vand Five elements | Water Yang
2011 3.2 Kaninens år Metal Five elements | MetalYin
2010 14.2 Tigerns år Metal Five elements | MetalYang
2009 26.1 Oksens år Jord Five elements | SoilYin
2008 7.2 Rottens år Jord Five elements | SoilYang
2007 18.2 Grisens år Ild Five elements | FireYin
2006 19.1 Hundens år Ild Five elements | FireYang
2005 9.2 Hanens år TræFive elements | WoodYin
2004 22.1 Abens år TræFive elements | WoodYang
2003 1.2 Gedens år Vand Five elements | Water Yin

2002 12.2 Hestens år Vand Five elements | WaterYang
2001 24.1 Slangens år Metal Five elements | MetalYin
2000 5.2 Dragens år Metal Five elements | MetalYang
1999 16.2 Kaninens år Jord Five elements | SoilYin
1998 28.1 Tigerns år Jord Five elements | SoilYang
1997 7.2 Oksens år Ild |Five elements | Fire Yin
1996 19.2 Rottens år Ild Five elements | FireYang
1995 31.1 Grisens år TræFive elements | WoodYin
1994 10.2 Hundens år TræFive elements | WoodYang
1993 23.1 Hanens år Vand Five elements | Water Yin
1992 4.2 Abens år Vand Five elements | WaterYang
1991 15.2 Gedens år Metal Five elements | MetalYin

1990 27.1 Hestens år Metal Five elements | MetalYang
1989 6.2 Slangens år Jord Five elements | SoilYin
1988 17.2 Dragens år Jord Five elements | SoilYang
1987 29.1 Kaninens år Ild Five elements | FireYin
1986 9.2 Tigerns år Ild Five elements | FireYang
1985 20.2 Oksens år TræFive elements | WoodYin
1984 2.2 Rottens år TræFive elements | WoodYang
1983 13.2 Grisens år Vand Five elements | WaterYin
1982 25.1 Hundens år Vand Five elements | WaterYang
1981 5.2 Hanens år Metal Five elements | MetalYin
1980 16.2 Abens år Metal Five elements | MetalYang
1979 28.1 Gedens år Jord Five elements | SoilYin

1978 7.2 Hestens år Jord Five elements | SoilYang
1977 18.2 Slangens år Ild Five elements | FireYin
1976 31.1 Dragens år Ild Five elements | FireYang
1975 11.2 Kaninens år TræFive elements | WoodYin
1974 23.1 Tigerens år TræFive elements | WoodYang
1973 3.2 Oksens år Vand Five elements | Water Yin
1972 15.2 Rottens år Vand Five elements | WaterYang
1971 27.1 Grisens år Metal Five elements | MetalYin
1970 6.2 Hundens år Metal Five elements | MetalYang
1969 17.2 Hanens år Jord Five elements | SoilYin
1968 30.1 Abens år Jord Five elements | SoilYang
1967 9.2 Gedens år Ild Five elements | FireYin

1966 21.1 Hestens år IldFive elements | FireYang
1965 2.2 Slangens år TræFive elements | WoodYin
1964 13.2 Dragens år TræFive elements | WoodYang
1963 25.1 Kaninens år Vand Five elements | WaterYin
1962 5.2 Tigerens år Vand Five elements | WaterYang
1961 15.2 Oksens år Metal Five elements | MetalYin
1960 28.1 Rottens år Metal Five elements | MetalYang
1959 8.2 Grisens år Jord Five elements | SoilYin
1958 18.2 Hundens år Jord Five elements | SoilYang
1957 31.1 Hanens år Ild Five elements | FireYin
1956 12.2 Abens år Ild Five elements | FireYang
1955 24.1 Gedens år TræFive elements | WoodYin

1954 3.2 Hestens år TræFive elements | WoodYang
1953 14.2 Slangens år VandFive elements | WaterYin
1952 27.2 Dragens år VandFive elements | WaterYang
1951 6.2 Kaninens år MetalFive elements | MetalYin
1950 17.2 Tigerens år Metal Five elements | MetalYang
1949 29.1 Oksens år JordFive elements | SoilYin
1948 10.2 Rottens år JordFive elements | SoilYang
1947 22.1 Grisens år IldFive elements | FireYin
1946 2.2 Hundens år IldFive elements | FireYang
1945 13.2 Hanens år TræFive elements | WoodYin
1944 25.1 Abens år TræFive elements | WoodYang
1943 5.2 Gedens år VandFive elements | WaterYin

1942 15.2 Hestens år VandFive elements | WaterYang
1941 27.1 Slangens år MetalFive elements | MetalYin
1940 8.2 Dragens år Metal Five elements | MetalYang
1939 19.2 Kaninens år JordFive elements | SoilYin
1938 31.1 Tigerens år JordFive elements | SoilYang
1937 11.2 Oksens år IldFive elements | FireYin
1936 24.1 Rottens år IldFive elements | FireYang
1935 4.2 Grisens år TræFive elements | WoodYin
1934 14.2 Hundens år TræFive elements | WoodYang
1933 26.1 Hanens år VandFive elements | WaterYin
1932 6.2 Abens år VandFive elements | WaterYang
1931 17.2 Gedens år MetalFive elements | MetalYin

FØDSELSÅR
YDRE DYR | OUTER ANIMAL

Kinesisk stjernetegn Dyreår | De tolv kinesiske dyr | Dyr nr. 1 Rotten
Kinesisk stjernetegn Dyreår | De tolv kinesiske dyr | Dyr nr. 2 Tyren
Kinesisk stjernetegn Dyreår | De tolv kinesiske dyr | Dyr nr. 3 tiger
Kinesisk dyrekreds for stjernetegn | De tolv kinesiske dyr | Dyr nr. 4 kanin, hare
Kinesisk Zodiac Dyreår | De tolv kinesiske dyr | Dyr nr. 8 Ged
Kinesisk stjernetegn Dyreår | De tolv kinesiske dyr | Dyr nr. 7 Hest
Kinesisk stjernetegn Dyreår | De tolv kinesiske dyr | Dyr nr. 6 Slangen
Kinesisk stjernetegn Dyreår | De tolv kinesiske dyr | Dyr nr. 5 Dragen
Kinesisk stjernetegn Dyreår | De tolv kinesiske dyr | Dyr #1 Aben
Kinesisk Zodiac Dyreår | De tolv kinesiske dyr | Dyr nr. 10 Hane
Kinesisk Zodiac Dyreår | De tolv kinesiske dyr | Dyr nr. 11 Hund
Kinesisk stjernetegn Dyreår | De tolv kinesiske dyr | Dyr nr. 12 gris

Det kinesiske nytår!

I den kinesiske kalender starter en måned altid når det er nymåne dvs når månen er mellem jorden og solen og derfor ikke synlig. Når det kinesiske nytår starter er det derfor nymåne og når det slutter er det fuldmåne. Helt præcist starter det på dagen med den anden nymåne efter dagen på hvilken vintersolhverv sker.

Der er 60 muligheder for at kombinere de ti himmelske stammer (de fem elementer i deres Yin, feminine udgave og deres Yang, maskuline udgave) samt de tolv jordiske grene (de tolv dyretegn). Man navngiver de kinesiske år ud fra disse to komponenter, der bruges sekventielt i en 60 årig cyklus.

Det første år i hver cyklus kaldes for Jia-Zi (Træ-Yang-Rotten), det andet år Yi-Chou (Træ-Yin-Oksen), etc. Når man når enden af en af komponenterne startes forfra. Den nuværende 60 årige cyklus slutter 2043.

DE TI HIMMELSKE STAMMER
Five elements | Wood
Træ
Jia | Yi
Five elements | Fire
Ild
Bing | Ding
Five elements | Soil
Jord
Wu | Ji
Five elements | Metal
Metal
Geng | Xin
Five elements | Water
Vand
Ren | Gul
DE TOLV JORDISKE GRENE
Kinesisk astrologi | Rotten
1. Rotte
Shǔ
Kinesisk astrologi | Oksen
2. Okse
Niú
Kinesisk astrologi | Tiger
3. Tiger

Kinesisk astrologi | Kanin, Haren
4. Haren

Kinesisk astrologi | Drage
5. Drage
Lång
Kinesisk astrologi | Slange
6. Slange
Shé
Kinesisk astrologi | Hest
7. Hest

Kinesisk astrologi | Geden
8. Ged
Yáng
Kinesisk astrologi | Apen
9. Ape
Hóu
Kinesisk astrologi | Hanen
10. Hane

Kinesisk astrologi | Hunden
11. Hund
Gǒu
Kinesisk astrologi | Grisen
12. Gris
Zhū

De tolv kinesiske dyretegn er rotten, oksen, tigeren, haren, dragen, slangen, hesten, geden, aben, hanen, hunden og grisen.På grund af oversættelse fra kinesisk benævnes de tolv dyretegn undertiden en smule forskelligt. Eksempelvis “Haren” kaldes “Kanin”, eller “Okse” benævnes”Tyr”, eller “Ged” benævnes “Får”. Dette er dog blot sproglige varianter. Der findes kun tolv kinesiske dyretegn.

FØDSELSMÅNED
INDRE DYR | INNER ANIMAL

Januar  12. Chou 6.1 – 3.2   Okse
Februar  1 . Yin 4.2 – 5.3   Tiger
Mars  2 . Mao 6.3 – 5.4   Kanin
April 3 . Chen 6.4 – 5.5   Drage
Maj  4 . Si 6,5 – 5,6   Slange
Juni  5 . Wu 6.6 – 5.7   Hest
Juli  6 . Wei 6.7  – 5.8   Geden
August  7 . Shen 6.8 – 5.9   Aben
September  8 . Du 6.9 – 5.10   Hanen
Oktober  9 . Xu 6.10 – 5.11   Hunden
November  10 . Hai 6.11 – 5.12   Grisen
December  11 . Zi 6.12 – 5.1   Rotten

Kinesisk stjernetegn | De tolv kinesiske dyr | tiger, måned 1 Yin
Kinesisk stjernetegn | De tolv kinesiske dyr | hare, måned 2 Mao
Kinesisk stjernetegn | De tolv kinesiske dyr | drage, januar, måned 3 Chen
Kinesisk stjernetegn | De tolv kinesiske dyr | slange, måned 4 Si
Kinesisk stjernetegn | De tolv kinesiske dyr | hest, januar, måned 5 Wu
Kinesisk stjernetegn | De tolv kinesiske dyr | ged, måned 6 Wei
Kinesisk stjernetegn | De tolv kinesiske dyrene | aben, måned 7 Shen
Kinesisk stjernetegn | De tolv kinesiske dyrene | hane, måned 8 Du
Kinesisk stjernetegn | De tolv kinesiske dyrene | hund, måned 9 Xu
Kinesisk stjernetegn | De tolv kinesiske dyrene | gris, måned 10 Hai
Kinesisk stjernetegn | De tolv kinesiske dyrene | gris, måned 11 Zi
Kinesisk stjernetegn | De tolv kinesiske dyrene | okse, måned 12, Chou

FØDSELSDAG
ÆGTE DYR | TRUE ANIMAL

Mandag Ged Tirsdag Drage Onsdag Hest
Torsdag 
Rotte, Gris Fredag Kanin, Slange, Hund
Lørdag 
Okse, Tiger, Hane Søndag Abe

Til torsdag, fredag, lørdag, er tilknyttet flere dyr. Den kinesiske kalender har en 60 årig cyklus og eksempelvis den første torsdag i cyklussen bliver tildelt Rotten da den har laveste nr af de dyr som er tilknyttet torsdag (Rotten og Grisen). Den næste torsdag i cyklussen bliver tildelt Grisen og således fortsættes indtil den 60 årige cyklus er slut.

Dette gør, at dem som har fødselsdag på en torsdag, fredag eller lørdag, må konsultere den kinesiske kalender for at se hvilket dyr som er tilknyttet deres fødselsdag og således er deres Ægte dyr | True animal.

Kinesisk lykkedyr, ugedage, mandag | GedKinesisk lykkedyr, ugedage, tirsdag | Drage Kinesisk lykkedyr, ugedage, onsdag | Hest Kinesisk lykkedyr, ugedage, torsdag | Rotte, grisKinesisk lykkedyr, ugedage, fredag ​​| Kanin, slange, hundKinesisk lykkedyr, ugedage, lørdag | Okse, tiger, hane Kinesisk lykkedyr, ugedage, søndag | Abe

FØDSELSTIME
HEMMELIG DYR | SECRET ANIMAL

1-3 Chou Shi Okse 3-5 Yin Shi Tiger
5-7 Mao Shi Kanin 7-9 Chen Shi Drage
9-11 
Si Shi Slange 11-13 Wu Shi Hest
13-15 
Wei Shi Ged 15-17 Shen Shi Ape
17-19 
Du Shi Hanen 19-21 Xu Shi Hund
21-23 
Hai Shi Gris 23-01 Zi Shi Råtta

Kinesisk stjernetegn | De tolv kinesiske dyrene | Timer på døgnet

DINE HELDIGE DYR

Du har mere end et enkelt kinesisk dyr. Faktisk har du fire! Dit primære dyr er fra dit fødselsår, men du har også et dyr for din fødselsmåned, samt et dyr for din fødselsdag og for din fødselstime.

Dyret for dit fødselsår er dit ydre dyr. Hvordan du generelt bliver opfattet og karakteriseret.

Dyret for din fødselsmåned er dit indre dyr. Hvordan du ser dig selv og ønsker at blive set.

Dyret for din fødselsdag er dit sande dyr. Du vil i stigende grad have dette dyrs egenskaber efterhånden som du bliver ældre.

Dyret for din fødselstime er dit hemmelige dyr. Din indre natur, hvem du er i din kerne, personlighedstræk, som du besidder, men skjuler for omverdenen. Disse kan være af både negativ og positiv karakter.

Kinesisk dyretegn Rotte

1. Rotten

Rotten som dit ydre dyr
Er du født i år 2020, 2008, 1996, 1984, 1972 eller 1960, er du født i Rottens år. Rotten har heldige egenskaber og er især god til pengesager. En person født i rottens år er fantasifuld, charmerende og en hengiven ven og familiemedlem, der beskyttende passer på sine elskede. Rotten er en passioneret elsker med en dyb indlevelsesevne i kærligheden og elskoven.

Rotten som dit indre dyr
Er du født i december måned har du Rotten som dit indre dyr (Inner Animal). Dette betyder at Rotten har nogle kvaliteter, værdier, evner, som du besidder og identificere dig med. Disse egenskaber er en væsentlig del af hvordan du opfatter dig selv og ønsker at blive opfattet af andre.

Rotten som dit rigtige dyr
Er du født på en torsdag kan du have Rotten som dit ægte dyr (True Animal). Dit ægte dyr repræsenterer, hvem du vil ligne efterhånden som du bliver ældre.

Rotten som dit hemmelige dyr
Er du født i tidsrummet 23-01 har du Rotte som dit hemmelige dyr (Secret animal). Dette betyder at det, der inderst inde motivere dig er penge. Du er latent pengepuger og kunne du give dit pengebegær fri udfoldelse ville du bade i penge som Joakim Von And. Rotten er især karakteriseret ved at være handlingsorienteret. Så hvis du føler at tingene nogle gange går for langsomt er det måske fordi din hemmelige identitet gerne vil på banen.

Læs mere om Rotten

Kinesisk dyretegn Oksen

2. Oksen

Oksen som dit ydre dyr
Er du født i år 2021, 2009, 1997, 1985, 1973 eller 1961, er du født i oksens år og har Oksen som dit ydre dyr (Outer animal). Oksen har en urokkelige natur og fortsætter støt til de når deres mål. Oksen vil ofre alt for at beskytte og hjælpe sine elskede. Oksen besidder stor værdighed og stærke moralske følelser. Meget stabil og temmelig ukuelig i rejsen mod sine mål. Oksen vil være dig en beskyttende og trofast støtte.

Oksen som dit indre dyr
Er du født i januar måned har du Oksen som dit indre dyr (Inner animal). Dette betyder at Oksen har nogle kvaliteter, værdier, evner, som du besidder og identificere dig med. Disse egenskaber er en væsentlig del af hvordan du opfatter dig selv og ønsker at blive opfattet af andre.

Oksen som dit rigtige dyr
Er du født på en lørdag kan du have Oksen som dit ægte dyr (True animal). Dit ægte dyr repræsenterer, hvem du vil ligne efterhånden som du bliver ældre.

Oksen som dit hemmelige dyr
Er du født i tidsrummet 01-03 har du Oksen som din hemmelige identitet | dit hemmelige dyr! Dette betyder at det, der inderst inde motivere dig er snusfornuft og beslutsomhed. At tingene roligt, men støt udvikler sig. Oksen er især karakteriseret ved at være en dyb tænker og altid bevidste om at nå sine mål. Så hvis du føler at tingene nogle gange slingrer for meget og mangler en fast kurs er det fordi din hemmelige identitet gerne vil på banen.

Læs mere om Oksen

Kinesisk dyretegn Tiger

3. Tigeren

Tigeren som dit ydre dyr
Er du født i år 2022, 2010, 1998, 1986, 1974 eller 1962, er du født i tigerens år og har Tiger som dit ydre dyr (Outer animal). Tigeren er viljestærk og kraftfuld,  hvilket giver gode mulighed for succes i livet. Tigeren er ekstremt konkurrencepræget, især når det drejer sig om at ære eller beskytte dem de elsker og holder af. Tigeren er indbegrebet af rastløshed, eventyrslyst og trangen til at udfordre livet. En Tiger er meget charmerende og sjov at være sammen med.

Tiger som dit indre dyr
Er du født i februar måned har du Tiger som dit indre dyr (Inner animal). Dette betyder at Tigeren har nogle kvaliteter, værdier, evner, som du besidder og identificere dig med. Disse egenskaber er en væsentlig del af hvordan du opfatter dig selv og ønsker at blive opfattet af andre.

Tiger som dit rigtige dyr
Er du født på en lørdag kan du have Tigeren som dit ægte dyr (True animal). Dit ægte dyr repræsenterer, hvem du vil ligne efterhånden som du bliver ældre.

Tiger som dit hemmelige dyr
Er du født i tidsrummet 03-05 har du Tiger som din hemmelige identitet | dit hemmelige dyr! Dette betyder at det, der inderst inde motivere dig er eventyrslyst og trangen til at udfordre livet. Tigeren er indbegrebet af rastløshed. Tigeren byder enhver udfordring og fjende velkommen med ubøjelig lyst og iver. Så hvis du føler begær og længes efter at bestige en bjergtop er det måske fordi din hemmelige identitet gerne vil på banen.

Læs mere om Tigeren

Kinesisk dyretegn Haren

4. Haren

Haren som dit ydre dyr
Er du født i år 2011, 1999, 1987, 1975 eller 1963, er du født i harens år og har Haren som dit ydre dyr (Outer animal). Haren er raffineret, charmerende og elegant. Haren er omsorgsfuld og støttende. En Hare har gode manerer, en udsøgt tøjstil, elsker sjov og glæde og har let ved at inddrage andre heri. De er sensitive elskere og søger en partner, der kan tilbyde sikkerhed i livet.

Haren som dit indre dyr
Er du født i marts måned har du Haren som dit indre dyr (Inner animal). Dette betyder at Haren har nogle kvaliteter, værdier, evner, som du besidder og identificere dig med. Disse egenskaber er en væsentlig del af hvordan du opfatter dig selv og ønsker at blive opfattet af andre.

Haren som dit rigtige dyr
Er du født på en fredag kan du have Haren som dit ægte dyr (True animal). Dit ægte dyr repræsenterer, hvem du vil ligne efterhånden som du bliver ældre.

Haren som dit hemmelige dyr
Er du født i tidsrummet 05-07 har du Haren som din hemmelige identitet | dit hemmelige dyr! Dette betyder at det, der inderst inde motivere dig er konsensus, at alle har det godt og er søde ved dem selv og hinanden. Haren er støttende, kærlig og beskyttende. Så hvis du undertiden har en overdreven behagertrang, eller drager alt for megen omsorg for andre, det være sig mennesker og dyr, er det måske fordi din hemmelige identitet gerne vil på banen.

Læs mere om Haren

Kinesisk dyretegn Dragen

5. Dragen

Dragen som dit ydre dyr
Er du født i år 2012, 2000, 1988, 1976 eller 1964, er du født i dragens år og har Dragen som dit ydre dyr (Outer animal). Dragen er den rå magt og lederpotentiale. Drager tænker og handler stort. Drager har faktisk nok i sig selv, men trives med relationer til andre, der også har store armbevægelser. Dragons stræber efter succes og magt. En såret eller mishandlet drage er et trist syn. Dette storslåede væsen nægter at acceptere nederlag med den mindste værdighed.

Dragen som dit indre dyr
Er du født i april måned har du Dragen som dit indre dyr (Inner animal). Dette betyder at Dragen har nogle kvaliteter, værdier, evner, som du besidder og identificere dig med. Disse egenskaber er en væsentlig del af hvordan du opfatter dig selv og ønsker at blive opfattet af andre.

Dragen som dit rigtige dyr
Er du født på en tirsdag har du Dragen som dit ægte dyr (True animal). Dit ægte dyr repræsenterer, hvem du vil ligne efterhånden som du bliver ældre.

Dragen som dit hemmelige dyr
Er du født i tidsrummet 07-09 har du Dragen som din hemmelige identitet | dit hemmelige dyr! Dette betyder at det, der inderst inde motivere dig er de helt store projekter, det som kræver de store armbevægelser og hvor barrieren er temmelig høj. Dragen er ofte en “større end livet” skabning, der lever, tænker og handler stort. Så hvis du undertiden sysler med store planer, og har gevaldig lyst til at tilsidesætte tolerance og fleksibilitet er det måske fordi din hemmelige identitet gerne vil på banen.

Læs mere om Dragen

Kinesisk dyretegn Slangen

6. Slangen

Slangen som dit ydre dyr
Er du født i år 2013, 2001, 1989, 1977 eller 1965, er du født i slangens år og har Slangen som dit ydre dyr (Outer animal). Slangen er klog og fyldt med visdom. Slangen sætter intuition og følelser over rationel tænkning og tror udpræget på sine egne indskydelser. Dette gør Slanger særdeles velegnet til enhver beskæftigelse, hvor det gælder om at være på forkant med udviklingen og kunne pejle tidens tendenser.

Slangen som dit indre dyr
Er du født i maj måned har du Slangen som dit indre dyr (Inner Animal). Dette betyder at Slangen har nogle kvaliteter, værdier, evner, som du besidder og identificere dig med. Disse egenskaber er en væsentlig del af hvordan du opfatter dig selv og ønsker at blive opfattet af andre.

Slangen som dit rigtige dyr
Er du født på en fredag kan du have Slangen som dit ægte dyr (True Animal). Dit ægte dyr repræsenterer, hvem du vil ligne efterhånden som du bliver ældre.

Slangen som dit hemmelige dyr
Er du født i tidsrummet 09-11 har du Slange som din hemmelige identitet | dit hemmelige dyr! Dette betyder at det, der inderst inde motivere dig er at følge din intuition, din egen fornemmelse for hvor tingene pege hen. At være på forkant med udviklingen og kunne pejle tidens tendenser. Så hvis du undertiden føler behov for at tilsidesætte alt rationale og bare følge din egen intuition, er det måske fordi din hemmelige identitet gerne vil på banen.

Læs mere om Slangen

Kinesisk dyretegn Hesten

7. Hesten

Hesten som dit ydre dyr
Er du født i år 2014, 2002, 1990, 1978 eller 1966, er du født i hestens år og har Hesten som dit ydre dyr (Outer animal). Hesten er hurtig, stærk, men vanskelig at tæmme. Hesten besidder en rå sexappel, der tiltrækker alle de andre tegn. Lidt sværere er det for dem at holde fast ved partneren. Idet de har en indre længsel efter frihed og en slumrende udlængsel oplever de hurtig kærligheden som bindende.

Hesten som dit indre dyr
Er du født i juni måned har du Hesten som dit indre dyr (Inner Animal). Dette betyder at Hesten har nogle kvaliteter, værdier, evner, som du besidder og identificere dig med. Disse egenskaber er en væsentlig del af hvordan du opfatter dig selv og ønsker at blive opfattet af andre.

Hesten som dit rigtige dyr
Er du født på en onsdag har du Hesten som dit ægte dyr (True Animal). Dit ægte dyr repræsenterer, hvem du vil ligne efterhånden som du bliver ældre.

Hesten som dit hemmelige dyr
Er du født i tidsrummet 11-13 har du Hest som din hemmelige identitet | dit hemmelige dyr! Dette betyder at det, der inderst inde motivere dig er uafhængighed og frihed. Hesten bliver let restløs og keder sig hurtigt uden udfordringer og fornyelse. Så hvis du undertiden føler en slumrende udlængsel, lyst til at rejse, møde noget nyt, er det måske fordi din hemmelige identitet gerne vil på banen.

Læs mere om Hesten

Kinesisk dyretegn Geden

8. Geden

Geden som dit ydre dyr
Er du født i år 2015, 2003, 1991, 1979 eller 1967, er du født i gedens år og har Geden som dit ydre dyr (Outer animal). Geden er kunstnerisk, charmerende og stædig. Geder er ikke udpræget systematiske og ikke særlige materialistiske anlagte. De finder rigelig glæde og rigdom i deres egen store indre verden. I kærlighed er Geden dog ofte en rigtig ødselsland og overdækker sin elskede med mange og flotte gaver.

Geden som dit indre dyr
Er du født i juli måned har du Geden som dit indre dyr (Inner Animal). Dette betyder at Geden har nogle kvaliteter, værdier, evner, som du besidder og identificere dig med. Disse egenskaber er en væsentlig del af hvordan du opfatter dig selv og ønsker at blive opfattet af andre.

Geden som dit rigtige dyr
Er du født på en mandag har du Geden som dit ægte dyr (True Animal). Dit ægte dyr repræsenterer, hvem du vil ligne efterhånden som du bliver ældre.

Geden som dit hemmelige dyr
Er du født i tidsrummet 13-15 har du Ged som din hemmelige identitet | dit hemmelige dyr! Dette betyder at det, der inderst inde motivere dig er fantasien, indre eskapader hvor alt er tilladt og alt kan ske. Geden er ikke udpræget systematisk og ikke særlig materialistisk anlagt. De finder rigelig glæde og rigdom i deres egen store indre verden. Så hvis du undertiden har hang til dagdrømmeri og overdrevent forbrug af spændingsromaner, er det måske fordi din hemmelige identitet gerne vil på banen.

Læs mere om Geden

Kinesisk dyretegn Aben

9. Aben

Aben som dit ydre dyr
Er du født i år 2016, 2004, 1992, 1980 eller 1968, er du født i abens år og har Aben som dit ydre dyr (Outer animal). Aben er klog og fræk. Aber er glade for at feste. Med deres energiske festlige natur er de populære. Den store livslyst, som Aben har, gør, at den kan være ustabil i parforhold og dens begrænsede selvkontrol kan lede den ud i problemer med uhæmmet brug af mad, alkohol, stoffer og andet misbrug.

Aben som dit indre dyr
Er du født i august måned har du Aben som dit indre dyr (Inner Animal). Dette betyder at Aben har nogle kvaliteter, værdier, evner, som du besidder og identificere dig med. Disse egenskaber er en væsentlig del af hvordan du opfatter dig selv og ønsker at blive opfattet af andre.

Aben som dit rigtige dyr
Er du født på en søndag har du Aben som dit ægte dyr (True animal). Dit ægte dyr repræsenterer, hvem du vil ligne efterhånden som du bliver ældre.

Aben som dit hemmelige dyr
Er du født i tidsrummet 15-17 har du Abe som din hemmelige identitet | dit hemmelige dyr! Dette betyder at det, der inderst inde motivere dig er stor livslyst, “alt skal prøves mindst en gang”. Aben har appetit på livet og bruger gerne løs af alting – mad, drikke, penge, etc. Så hvis du undertiden har stor lyst til at blive stimuleret og prøve at flyve med faldskærm, eller et bungy jump, er det måske fordi din hemmelige identitet gerne vil på banen.

Læs mere om Aben

Kinesisk dyretegn Hanen

10. Hanen

Hanen som dit ydre dyr
Er du født i år 2017, 2005, 1993, 1981 eller 1969, er du født i hanens år og har Hanen som dit ydre dyr (Outer animal). Hanen har lyst til at regere og vil gøre deres bedste for at lykkes. Hanen er en drømmetype, altid ulasteligt smart klædt, meget velsoigneret og ekstravagant. Haner nyder at være centrum for opmærksomhed, at blive beundret, lagt mærke til og de kan opføre helt melodramatiske optrin, hvis de føler sig negligeret.

Hanen som dit indre dyr
Er du født i september måned har du Hanen som dit indre dyr (Inner Animal). Dette betyder at Hanen har nogle kvaliteter, værdier, evner, som du besidder og identificere dig med. Disse egenskaber er en væsentlig del af hvordan du opfatter dig selv og ønsker at blive opfattet af andre.

Hanen som dit rigtige dyr
Er du født på en lørdag kan du have Hanen som dit ægte dyr (True Animal). Dit ægte dyr repræsenterer, hvem du vil ligne efterhånden som du bliver ældre.

Hanen som dit hemmelige dyr
Er du født i tidsrummet 17-19 har du Hanen som din hemmelige identitet | dit hemmelige dyr! Dette betyder at det, der inderst inde motivere dig er at være i centrum. At blive beundret, lagt mærke til. Til trods for deres lyst til socialisering med stort set alle og enhver er Haner ikke overfladiske. De spiller med åbne kort og respekterer dem, som gør det samme. Hvis du undertiden har lyst til at være den store orkesterleder for alle omkring dig, og blive værdsat herfor, er det måske fordi din hemmelige identitet gerne vil på banen.

Læs mere om Hanen

Kinesisk dyretegn Hunden

11. Hunden

Hunden som dit ydre dyr
Er du født i år 2006, 2018, 1994, 1982 eller 1970, er du født i hundens år og har Hunden som dit ydre dyr (Outer animal). Hunden er loyal, stærk og tålmodig. Hunden har en stærk opfattelse af, hvad der er rigtigt, og hvad der er forkert. Hvis I skal have et godt forhold skal du formå at tage Hundens milehøje standarder og pille dem lidt ned på jorden. Dette følsomme tegn har det bedst med langsomt og gradvist at lære andre mennesker at kende.

Hunden som dit indre dyr
Er du født i oktober måned har du Hunden som dit indre dyr (Inner Animal). Dette betyder at Hunden har nogle kvaliteter, værdier, evner, som du besidder og identificere dig med. Disse egenskaber er en væsentlig del af hvordan du opfatter dig selv og ønsker at blive opfattet af andre.

Hunden som dit rigtige dyr
Er du født på en fredag kan du have Hunden som dit ægte dyr (True Animal). Dit ægte dyr repræsenterer, hvem du vil ligne efterhånden som du bliver ældre.

Hunden som dit hemmelige dyr
Er du født i tidsrummet 19-21 har du Hund som din hemmelige identitet | dit hemmelige dyr! Dette betyder at det, der inderst inde motivere dig er et mantra i retning af “lev rigtigt, beskyt de små og svage samt bekæmp uretfærdighed i alle dets afskygninger, hvornår og hvor end det så dukker op”. Så hvis du undertiden har lyst til på egen hånd at bekæmpe uretfærdighed i alle dens afskygninger, er det måske fordi din hemmelige identitet gerne vil på banen.

Læs mere om Hunden

Kinesisk dyretegn Grisen

12. Grisen

Grisen som dit ydre dyr
Er du født i år 2007, 2019, 1995, 1983 eller 1971, er du født i grisens år og har Grisen som dit ydre dyr (Outer animal). Grisen er den heldigste af alle, repræsentere velstand og et liv i overflod. I kinesisk astrologi opfattes grisen som det varmeste og mest ærbare af alle de tolv dyr. Grise har udsøgt smag og manér. En naturlig luksuriøs natur og sans for æstetik og kvalitet – i indretning, mad, tøj etc.

Grisen som dit indre dyr
Er du født i november måned har du Grisen som dit indre dyr (Inner Animal). Dette betyder at Grisen har nogle kvaliteter, værdier, evner, som du besidder og identificere dig med. Disse egenskaber er en væsentlig del af hvordan du opfatter dig selv og ønsker at blive opfattet af andre.

Grisen som dit rigtige dyr
Er du født på en torsdag kan du have Grisen som dit ægte dyr (True Animal). Dit ægte dyr repræsenterer, hvem du vil ligne efterhånden som du bliver ældre.

Grisen som dit hemmelige dyr
Er du født i tidsrummet 21-23 har du Grisen som din hemmelige identitet | dit hemmelige dyr! Dette betyder at det, der inderst inde motivere dig er sans for æstetik og kvalitet. Grisen har udsøgt smag og rummer så meget perfektionisme at de undertiden opfattes som snobbe. Men det er en fejlopfattelse. Grise har simpelthen en naturlig luksuriøs natur og sans for æstetik og kvalitet – i indretning, mad, tøj etc. Så hvis du undertiden kan hidse dig op over dårlig smag og stil er det måske fordi din hemmelige identitet gerne vil på banen.

Læs mere om Grisen

Navigation Oversigt Navigation Find Dyr Navigation Match