Alt om tarot | Store Arkana | Hierofanten

Tarot Major Arcana 5
Hierofanten

Overordnet betydning
Hierofanten repræsentere en rådgiver eller mentor, der kan give dig visdom og vejledning eller en åndelig eller religiøs rådgiver såsom en præst, prædikant eller en munk. Det er et kort som peger på visdommen i at lytte til traditionerne, at overholde konventionen. Dette indenfor alle områder, fx økonomi, politik, medicin, uddannelse, og socialt. Hierofanten dikterer ikke at du skal følge de traditionelle normer, men påpeger blot visdommen i at du henter viden, rådgivning og overblik fra det allerede etablerede.

Beskrivelse
Ypperstepræsten, eller Hierofanten, som kortet også kaldes, sidder på en trone i en rød pavekåbe. Ovenpå er påsyet et hvidt bånd med kors på. På hovedet bærer han en tredelt krone (i tre niveauer), der symboliserer hans visdom om menneskets fysiske, emotionelle og mentale sfærer. Ypperstepræsten fungerer i den forbindelse som en lærer.

I venstre hånd holder Ypperstepræsten det tredelte kors; som symbol på krop, sjæl og ånd, eller treenighed – det er symbol på hans spirituelle autoritet. Med den anden hånd viser han et gammelt kristent tegn for velsignelse.

På hver side af ypperstepræsten står en søjle. Søjlen til højre repræsenterer loven, og søjlen til venstre repræsenterer friheden til selv at træffe et valg, at vælge at adlyde eller ikke adlyde. At ypperstepræsten sidder mellem de to søjler, symboliserer desuden hans rolle som ophæver af modsætninger. Ved hans fødder ligger en guld- og en sølvnøgle, der repræsenterer solens og månens energi.

De to herrer der knæler nederst på kortet, viser at ypperstepræsten også repræsenterer den, der indvier. Hver indvielse udvider vores bevidsthed og kræver, at vi fornyer og regenererer os selv. At der er to figurer symboliserer læren om alle livets dualiteter, som for eksempel, yin og yang, kvinde og mand. Ypperstepræsten har forenet de mandlige og de kvindelige dele i sig og udviklet dem til fuldkommenhed. Ypperstepræsten repræsenterer brobyggeren, som danner forbindelsesledet mellem mennesket og Gud.

Tolkning
Ypperstepræsten henviser til det spirituelle aspekt i enhver af os, som kan etablere en indre forbindelse, enhedsoplevelse eller kommunikationslinie mellem vor hverdagsbevidsthed og en intuitiv forståelse af det Guddommelige og de spirituelle love. Kortet symboliserer spirituelle værdier og respekt for den guddommelige lov, men symboliserer ikke nødvendigvis nogen speciel religiøs retning. Forståelsen af den spirituelle lov handler også om det unikke forhold hver enkelt af os må indgå med vores helt egen ide om Gud. Ypperstepræsten symboliserer lærdom og undervisning, og idet det især er i familie- og vennesammenhæng, at troen og individualiteten bliver sat på prøve, drejer kortet sig især om familiære og sociale problemer og bekymringer.

Når du drages mod dette kort er det på tid at stole på din dybeste tro, hvad angår sociale sammenhænge i bred forstand. Når du trækker dette kort, er det en henvisning til, at hvis du er søgende, er det tid for at vende opmærksomheden mod de spirituelle ting, for at udvide din forståelse af hvordan verden, og dit liv hænger sammen. Kortet symboliserer et ønske om virkelig at forstå ting filosofisk eller spirituelt og samtidig et ønske om at finde virkelig mening og/eller formål med tilværelsen.

Dette kan for eksempel ske gennem studier, kurser i personlig udvikling, at følge en spirituel lærer eller meditation. Søgen efter dit selv vil føre dig ind i spirituelle områder. Det skal dog huskes, at selvom frihed kan opnås gennem viden, må man passe på ikke at blive dårligt rådgivet eller bruge sin energi ukonstruktivt.

Nøgleord
Andre ord der karakteriserer ypperstepræsten er: religion, uddannelse, spirituel mening i livet, vejledning, indre eller spirituel vejleder, transformation, tjeneste og pligter. Bundethed til samfundsmæssige konventioner. Det bundne partner- eller ægteskab. Slaveri. Behovet for ikke at afvige. Nødvendigheden af at blive accepteret i sociale sammenhænge.

Tal
Ypperstepræsten har nummer fem, hvilket indikerer åndelig inspiration, intellektuelle kapaciteter, og de fire kardinalpunkter samlet i en fælles kerne.

Astrologi
Ypperstepræsten er knyttet til det astrologiske tegn Tyren. Tyren symboliserer jord, og står for kropslighed og materie. Tyren minder os om at iværksætte og handle udfra vores ideer og give dem form.

Affirmation
Jeg bliver inspireret af situationer, hvori jeg kan lære og lære fra mig. Jeg er åben overfor at lære nyt.

Tarot | Ypperstepræsten

Træk et tarotkort

Tarotkortene kan guide dig i alle livets spørgsmål - kærlighed, karriere, livsvalg, stort som småt. Spørg tarotkort til råds. Træk et tarotkort og bliv tydeligere omkring dine valg. Klik på kortet!Klik på kortet


Tarot

Store Arkana

Narren | Magikeren | Ypperstepræstinde | Kejserinde | Kejseren | Hierofanten | De elskende | Vognen | Styrke | Eneboeren | Skæbnehjulet | Retfærdighed | Hængende mand | Døden | Temperance | Djævelen | Tårnet | Stjerne | Månen | Solen | Dommen | Universet

Tarot Pentacles

Mønter

Mønternes Es | To Mønter | Tre Mønter | Fire Mønter | Fem Mønter | Seks Mønter | Syv Mønter | Otte Mønter | Ni Mønter | Ti Mønter | Mønternes Page | Mønternes Ridder | Mønternes Dronning | Mønternes Konge

Netspirit

Bægre

Bægrenes Es | To Bægre | Tre Bægre | Fire Bægre | Fem Bægre | Seks Bægre | Syv Bægre | Otte Bægre | Ni Bægre | Ti Bægre | Bægrenes Page | Bægrenes Ridder | Bægrenes Dronning | Bægrenes Konge

Tarot Swords

Sværd

Sværdenes Es | To Sværd | Tre Sværd | Fire Sværd | Fem Sværd | Seks Sværd | Syv Sværd | Otte Sværd | Ni Sværd | Ti Sværd | Sværdenes Page Sværdenes Ridder | Sværdenes Dronning | Sværdenes Konge

Tarot Wands

Stokke

Stokkenes Es | To Stokke | Tre Stokke | Fore Stokke | Fem Stokke | Seks Stokke | Syv Stokke | Otte Stokke | Ni Stokke | Ti Stokke | Stokkenes Page | Stokkenes Ridder | Stokkenes Dronning | Stokkenes Konge.

Tarot


TRÆK ET TAROTKORT
Klik på kortet


Tarotkortene kan guide dig i alle livets spørgsmål - kærlighed, karriere, livsvalg, stort som småt. Træk et tarotkort og bliv tydeligere omkring dine valg. Før du klikker på kortet så brug et øjeblik på at tænke over dit spørgsmål. Hvis universet ikke ved, hvad dit spørgsmål er, ved det heller ikke, hvad det skal svare!!