BaZi | Skæbnes fire søjler

BaZI
Four Pillars of Destiny
Skæbnes fire søjler

De fire pæle (Four Pillars of Destiny, BaZi) viser hvorledes vægtfordelingen af de fem elementer er for din person – hvilket er meget vigtigt. Når de fem elementer er i harmoni og balance med hinanden vil du have held og fremgang. Omvendt vil du opleve modstand og vanskeligheder når de ikke er i balance. Så det gælder om at bringe dine elementer i balance.

Du finder hvorledes vægtfordelingen af de fem elementer er for netop dig, ved at opstille et BaZi diagram. Ud fra dit fødselstidspunkt og -sted opstilles de fire søjler (år, måned, dag, time) og disse omregnes ved hjælp af den kinesiske kalender til en vægtfordeling for de fem elementer.

FØDSELSTIDSPUNKT

År Måned

Dag Time Minut

Køn

Four Pillars of Destiny

Time      Dag      Måned      År

Eight charactersDit SkæbnetalBaZi
Og dit heldige element

De fire søjler (De fire pæle, De otte tegn, Skæbnens fire søjler, Ba Zi) går i sin essens ud på at få de fem elementer til at være i balance med hinanden. Når de fem elementer er i harmoni vil de bringe dig fremgang og held. Når de er i konflikt med hinanden vil de skabe problemer og uheld.

Den konstellation af de fem elementer som du er tilknyttet ud fra dit fødselstidspunkt vil enten harmonere eller være i konflikt med den konstellation af de fem elementer, som din kæreste, din chef eller din svigermor, mv. har!

Da der er tilknyttet en vægtfordeling af de fem elementer til alle mennesker ud fra deres fødselstidspunkt kan man analysere hvorledes din vægtfordeling af de fem elementer har det, når den sættes sammen med andre menneskers vægtfordeling.

Og da også tidspunkter er tilknyttet en vægtfordeling af de fem elementer kan man endvidere analysere om ethvert tidspunkt er gunstigt eller ugunstigt for dig.

Alle analyserne følger den samme fremgangsmåde. Man kigger på hvorledes din konstellation, passer sammen med den konstellation af de fem elementer, som er tilknyttet det der analyseres på – hvilket fx kan være et andet menneske eller tidspunkt.

Sådan bruges dit heldige element
Dit heldige element har laveste score i tabel “Eight characters”. Så find dette og dernæst så gælder det om at du styrker dette element i din bolig, ved farver du klæder dig med, ved kompasretninger du arbejder i etc.

Kinesisk astrologi
DE FEM ELEMENTER

 

BaZi
Og dit kinesiske dyretegn

Foruden dit heldige element indeholder dit BaZi diagram en lang række oplysninger. Rent faktisk er det ganske grundlæggende at kende til sit BaZi diagram hvis man interessere sig for østerlandsk spiritualitet, herunder eksempelvis kinesisk astrologi og feng shui.  I række to i tabellen “Four pillars of Destiny” finder du dine fire kinesiske dyretegn.

Sådan bruges dit kinesiske dyretegn
Du har mere end et enkelt kinesisk dyr. Faktisk har du fire! Dit primære kinesiske dyr fås fra dit fødselsår, men du har også et dyr for din fødselsmåned, samt et dyr for din fødselsdag og et dyr for din fødselstime.

Dyret for dit fødselsår repræsenterer hvordan du generelt bliver opfattet og karakteriseret. Dyret for din fødselsmåned repræsenterer hvordan du opfatter dig selv og ønsker at blive opfattet af andre. Dyret for din fødselsdag repræsenterer din personlighedstræk som du besidder. Dyret for din fødselstime repræsenterer din hemmelige personlighed, som kan være af både negativ og positiv karakter.