Alt du behøver vide om tarot | Sværd 13

Tarot Swords 13
Sværdernes Dronning

Overordnet betydning
Droning af Sværd indikere at en ældre kvinde vil beskytte dig eller hjælpe dig med at overvinde et problem. Som person repræsenterer dronningen af ​​sværd en moden feminin person, der måske har kendt tab eller lidelse selv og har fået meget indre styrke og visdom fra sine oplevelser. Hun er en der altid vil forsvare dem, der ikke kan forsvare sig. Kortet peger imod at du vil modtage konstruktiv kritik fra nogen, og du bør lytte nøje hertil.

Beskrivelse
Sværdenes Dronning viser en kvinde – dronningen – siddende på sin smukt udsmykkede trone i naturen. I den ene hånd holder hun et sværd , den anden hånd har hun løftet som for at hilse nogen eller noget i møde. Hendes ansigt er strengt, og hendes blik er fast.

På hovedet bærer hun en krone, om skuldrene en kappe med påsyede skyer. Kappen og tronen forbinder hende med luftelementet. Kortet symboliserer den stolte stærke moder. Dronningen er beslutsom og karakterfast.

Tolkning
Sværdenes Dronning symboliserer det retfærdighedssøgende intellekt. Det repræsenterer en oplevelse af sorg og af ensomhed over gamle problemer. Lærdommen her ligger formentlig i at lære at bære sine sorger, at være med sine sorger og for at håndtere dem finde styrke og visdom i tidligere erfaringer. Det viser os noget, om at man bedst møder bekymringer og smertefulde minder med mod, tålmodighed og accept.

Kortet står for, at de masker vi bærer, de roller og adfærdsmønstre vi har, på den ene side beskytter og skjuler os, og på den anden side også holder os adskilt fra os selv og andre. Kortet henviser desuden til, at det måske er på tide, at se på værdier af de roller, masker og adfærdsmønstre du selv har. Dette kan medføre pinefulde indsigter, men den klarhed, du opnår, vil gøre dig fri.

Nøgleord
Andre ord, der karakteriserer Sværdenes Dronning er: objektiv tænkning, objektiv klarhed, rådgiver, visdom, ærlig, beskyttende, uafhængig, snak, kommunikativ, vittig, morsom, principiel, fair, konstruktiv kritik, stærk, finurlig, realistisk, objektiv, kræsen, sofistikeret, mor.

Tal
Tarotkortet er tilknyttet tal nr 13, der i numerologi ofte summeres til 4. Du bør være opmærksom på disse tal i relation til den problemstilling du spørger tarotkortene til råds omkring.

Affirmation
Jeg finder ro i min væren. Jeg er med min fortid, nutid og fremtid.

Tarot | Sværdenes dronning

Træk et tarotkort

Tarotkortene kan guide dig i alle livets spørgsmål - kærlighed, karriere, livsvalg, stort som småt. Spørg tarotkort til råds. Træk et tarotkort og bliv tydeligere omkring dine valg. Klik på kortet!Klik på kortet


Tarot

Store Arkana

Narren | Magikeren | Ypperstepræstinde | Kejserinde | Kejseren | Hierofanten | De elskende | Vognen | Styrke | Eneboeren | Skæbnehjulet | Retfærdighed | Hængende mand | Døden | Temperance | Djævelen | Tårnet | Stjerne | Månen | Solen | Dommen | Universet

Tarot Pentacles

Mønter

Mønternes Es | To Mønter | Tre Mønter | Fire Mønter | Fem Mønter | Seks Mønter | Syv Mønter | Otte Mønter | Ni Mønter | Ti Mønter | Mønternes Page | Mønternes Ridder | Mønternes Dronning | Mønternes Konge

Netspirit

Bægre

Bægrenes Es | To Bægre | Tre Bægre | Fire Bægre | Fem Bægre | Seks Bægre | Syv Bægre | Otte Bægre | Ni Bægre | Ti Bægre | Bægrenes Page | Bægrenes Ridder | Bægrenes Dronning | Bægrenes Konge

Tarot Swords

Sværd

Sværdenes Es | To Sværd | Tre Sværd | Fire Sværd | Fem Sværd | Seks Sværd | Syv Sværd | Otte Sværd | Ni Sværd | Ti Sværd | Sværdenes Page Sværdenes Ridder | Sværdenes Dronning | Sværdenes Konge

Tarot Wands

Stokke

Stokkenes Es | To Stokke | Tre Stokke | Fore Stokke | Fem Stokke | Seks Stokke | Syv Stokke | Otte Stokke | Ni Stokke | Ti Stokke | Stokkenes Page | Stokkenes Ridder | Stokkenes Dronning | Stokkenes Konge.

Tarot


TRÆK ET TAROTKORT
Klik på kortet


Tarotkortene kan guide dig i alle livets spørgsmål - kærlighed, karriere, livsvalg, stort som småt. Træk et tarotkort og bliv tydeligere omkring dine valg. Før du klikker på kortet så brug et øjeblik på at tænke over dit spørgsmål. Hvis universet ikke ved, hvad dit spørgsmål er, ved det heller ikke, hvad det skal svare!!