Alt du behøver vide om tarot | Sværd 1

Tarot Swords 1
Sværdernes ess

Overordnet betydning
Tarotkort Sværdens Es repræsentere nye ideer, nye begyndelser, nye projekter, nye planer og gennembrud. Det angiver også intellektuel evne, mental klarhed, klar tænkning og evnen til at koncentrere sig. Kortet repræsenterer det at træffe korrekte beslutninger, at være retfærdig.

Beskrivelse
Sværdenes Es viser et billede af en stor lysende hånd, der kommer ud af en sky, og holder et sværd i hånden. Ovenover sværdet svæver en krone med to grene – fredens olivengren og sejrens palmer hængende fra den. Bjerglandskabet under hånden lader til at være goldt og ufremkommeligt. Esset markerer, at noget nyt tager sin begyndelse.

Sværdet er tveægget og kan skære i to retninger. Sværdet repræsenterer luftelementet og symboliserer menneskets event til at tænke tanker; skabe visioner, formulere ideer og tænke logisk. Med tanken og de tilhørende evner kan mennesket vælge enten at forvalte ideer: gøre landvindinger i en livgivende retning (indenfor medicinverdenen eller naturvidenskaben) eller i en retning, der potentielt kan være destruktiv.

Tolkning
Sværdenes Es indikerer intellektuel klarhed, original tænkning, genial tankekraft og guddommelig inspiration. Sværdet er her et symbol på kreativ kraft, der opstår af intellektuel klarhed. Det symboliserer evne til at skelne i situationer, hvor følelser eller tanker opleves forvirrede. Sværdet hjælper os til, så at sige, at skære igennem illusioner. Det er med vores skelneevne og guddommelige inspiration, vi afgør, hvilke valg vi skal foretage.

Det gælder for mennesket om at bruge denne evne og klarhed til at opnå indsigter og formidle de erkendte sandheder. Men husk at være i kontakt med hjertet/kærligheden før du fortæller andre, hvad du har erkendt. På den måde kan man sikre, at indsigter bruges til livgivende formål i stedet for til destruktive formål.

Sværdenes Es symboliserer desuden en ny begyndelse. En begyndelse der højest sandsynlig bringer noget godt med sig: det vil være en begyndelse, der også vil have en tilfredsstillende og konstruktiv slutning. Dette fordi sværdet / tankekraften er forbundet med en krone, som er symbol på sejr. Dog kan der på vejen mod sejr være en oplevelse af indre konflikt. Denne kan være nødvendig for at få taget ordentlig hul på det nye, der viser sig.

Den indre konflikt vil vise sig i form af den tankemæssige forvirring, og uklarheder med hensyn til at skelne og træffe afgørelser. Det kunne også være, at man oplever forøget styrke til at føre det, man dybest set oplever som sandhed ud i livet. Det positive i konflikten må da ses i og med, at den stimulerer og opmuntrer til mere positive og sande løsninger.

Nøgleord
Andre ord der beskriver Sværdenes Es: Det tveæggede sværd der adskiller godt og ondt, mental klarhed, originalitet, inspiration, udvidet opmærksomhed, oplevet smerte, klarhed, modtagelighed, styrke og modstand.

Tal
I det næste år vil det være fordelagtigt at udtrykke eller arbejde med den nytænkende, kreative og intellektuelle side af dig selv.

Astrologi
Kortet er knyttet til lufttegnene: Vægt, Vandbærer og Tvilling.

Affirmation
Jeg har mod og styrke, selv i situationer der lader til at være svære. Jeg er klar til at begynde på noget nyt. Jeg bruger mit hjerte til at træffe de rigtige beslutninger. Jeg bruger min tankekraft til gode formål. Jeg stoler på min skelneevne. Jeg tænker klart.

Tarot | Sværdenes es

Træk et tarotkort

Tarotkortene kan guide dig i alle livets spørgsmål - kærlighed, karriere, livsvalg, stort som småt. Spørg tarotkort til råds. Træk et tarotkort og bliv tydeligere omkring dine valg. Klik på kortet!Klik på kortet


Tarot

Store Arkana

Narren | Magikeren | Ypperstepræstinde | Kejserinde | Kejseren | Hierofanten | De elskende | Vognen | Styrke | Eneboeren | Skæbnehjulet | Retfærdighed | Hængende mand | Døden | Temperance | Djævelen | Tårnet | Stjerne | Månen | Solen | Dommen | Universet

Tarot Pentacles

Mønter

Mønternes Es | To Mønter | Tre Mønter | Fire Mønter | Fem Mønter | Seks Mønter | Syv Mønter | Otte Mønter | Ni Mønter | Ti Mønter | Mønternes Page | Mønternes Ridder | Mønternes Dronning | Mønternes Konge

Netspirit

Bægre

Bægrenes Es | To Bægre | Tre Bægre | Fire Bægre | Fem Bægre | Seks Bægre | Syv Bægre | Otte Bægre | Ni Bægre | Ti Bægre | Bægrenes Page | Bægrenes Ridder | Bægrenes Dronning | Bægrenes Konge

Tarot Swords

Sværd

Sværdenes Es | To Sværd | Tre Sværd | Fire Sværd | Fem Sværd | Seks Sværd | Syv Sværd | Otte Sværd | Ni Sværd | Ti Sværd | Sværdenes Page Sværdenes Ridder | Sværdenes Dronning | Sværdenes Konge

Tarot Wands

Stokke

Stokkenes Es | To Stokke | Tre Stokke | Fore Stokke | Fem Stokke | Seks Stokke | Syv Stokke | Otte Stokke | Ni Stokke | Ti Stokke | Stokkenes Page | Stokkenes Ridder | Stokkenes Dronning | Stokkenes Konge.

Tarot


TRÆK ET TAROTKORT
Klik på kortet


Tarotkortene kan guide dig i alle livets spørgsmål - kærlighed, karriere, livsvalg, stort som småt. Træk et tarotkort og bliv tydeligere omkring dine valg. Før du klikker på kortet så brug et øjeblik på at tænke over dit spørgsmål. Hvis universet ikke ved, hvad dit spørgsmål er, ved det heller ikke, hvad det skal svare!!