Alt om tarot | Store Arkana | Kejserinden

Tarot Major Arcana 3
Kejserinden

Overordnet betydning
Kejserinden er det helt store triumfkort for kvindelighed og moderskab. Altså moder jord og alt hvad der er forbundet hermed. Kejserinden er en opfordring til at du omfavner din blødere side, give dig selv mulighed for at udforske dine følelser og lytte til din intuition. Folk er tiltrukket til dig. Især dem, der har brug for den empati, medfølelse og pleje, du er i stand til at give.

Beskrivelse
Kejserinden viser en moden kvinde, iført rige klæder. Hun virker tilfreds og fredfyldt. Hun bærer en heldragt, hvilket kunne antyde en graviditet. Hendes dragt er dekoreret med frugter, et billede på naturens frugtbarhed. Under hendes bekvemme hynder lyser et hjerte frem, på hvilket man finder det astrologiske tegn for planeten Venus.

På kejserindens krone er der påsat tolv stjerner, der repræsenterer dyrekredsens tolv tegn, hvad der kan siges at være støbeformen for alt skabt i vort solsystem. I forgrunden er en moden kornmark, der står for rig og overdådig høst og kan henvise til den græske gudinde Demeter. Demeter symboliserer både sorg og frugtbarhed og glæde: hun bringer både fødsel og omsorg til sine børn, men må samtidig se i øjnene, at hun uundgåeligt må adskilles fra dem på et tidspunkt.

I baggrunden strømmer der livgivende vand – livets vand – fra et vandfald ned i en dam. Det er et symbol på foreningen mellem det mandlige og det kvindelige, som forbinder sig for at skabe nyt liv. Vandet giver samtidig liv og næring til træer og buske og til den modne kornmark ved hendes fødder. Kejserinden udstråler kærlighed, blidhed og visdom og viser med den stav, hun holder i hånden, at hun repræsenterer enheden mellem intellekt og hjerte. Hun er moderen til alle former for væsener.

Tolkning
Kortet er symbol på fuldbyrdet potentiale, fred og velvære. Først og fremmest symboliserer kejserinden evnen til at give og modtage kærlighed på balancerede og hensigtsmæssige måder. Hun er derfor fremragende som visuel affirmation for at styrke ens følelsesmæssige balance. Drages du af dette kort er der behov for at tænke over, hvordan du giver og modtager omsorg, næring, trøst og kærlighed.

Kortet kan også betyde en fødsel af et barn eller et projekt, et kreativt barn. Begge har brug for tålmodighed, næring og omsorg, som ikke må blive til stagnation og kvælning. Således genspejler kejserinden den hjemlige stabilitet, evne til beskyttelse og moderlig ansvarsfuld omsorg. Kortet peger på en tid med følelsen af sikkerhed, hvor fundamentet kan lægges for fremtidig vækst. Vær med den kvindelige, moderlige side i dig selv. Glæd dig ved at drage omsorg for andre. Lad være at kæmpe – du har, hvad du har brug for lige nu. Gør som kejserinden: sæt dig et bekvemt sted og lad tingene ske.

Nøgleord
Andre ord der karakteriserer Kejserinden er: kvindelighed, forbindelse af ånd og materie, overflod, frugtbarhed, vækst, ægteskab eller børn, magt i hjemmet, gavmildhed, forbundethed med naturen, arketypen på moderen, jorden, moder natur, varme og moderlig autoritet. Etablering af fundament for den kommende vækst. Initiativ og handling. Huslig og familiemæssig stabilitet.

Tal
Kortets nummer er tre, hvilket repræsenterer mødet imellem modsætninger, der vil kunne skabe en tredje og ny eksistens.

Astrologi
Kortet er knyttet til planeten Venus, der står for kærlighed og skønhed.

Affirmation
Jeg giver med visdom, og jeg modtager med visdom. Jeg er kærlighed. Jeg giver liv. Jeg har alt, hvad jeg har behov for lige nu. Jeg er fuldbyrdet.

Tarot | Kejserinde

Træk et tarotkort

Tarotkortene kan guide dig i alle livets spørgsmål - kærlighed, karriere, livsvalg, stort som småt. Spørg tarotkort til råds. Træk et tarotkort og bliv tydeligere omkring dine valg. Klik på kortet!Klik på kortet


Tarot

Store Arkana

Narren | Magikeren | Ypperstepræstinde | Kejserinde | Kejseren | Hierofanten | De elskende | Vognen | Styrke | Eneboeren | Skæbnehjulet | Retfærdighed | Hængende mand | Døden | Temperance | Djævelen | Tårnet | Stjerne | Månen | Solen | Dommen | Universet

Tarot Pentacles

Mønter

Mønternes Es | To Mønter | Tre Mønter | Fire Mønter | Fem Mønter | Seks Mønter | Syv Mønter | Otte Mønter | Ni Mønter | Ti Mønter | Mønternes Page | Mønternes Ridder | Mønternes Dronning | Mønternes Konge

Netspirit

Bægre

Bægrenes Es | To Bægre | Tre Bægre | Fire Bægre | Fem Bægre | Seks Bægre | Syv Bægre | Otte Bægre | Ni Bægre | Ti Bægre | Bægrenes Page | Bægrenes Ridder | Bægrenes Dronning | Bægrenes Konge

Tarot Swords

Sværd

Sværdenes Es | To Sværd | Tre Sværd | Fire Sværd | Fem Sværd | Seks Sværd | Syv Sværd | Otte Sværd | Ni Sværd | Ti Sværd | Sværdenes Page Sværdenes Ridder | Sværdenes Dronning | Sværdenes Konge

Tarot Wands

Stokke

Stokkenes Es | To Stokke | Tre Stokke | Fore Stokke | Fem Stokke | Seks Stokke | Syv Stokke | Otte Stokke | Ni Stokke | Ti Stokke | Stokkenes Page | Stokkenes Ridder | Stokkenes Dronning | Stokkenes Konge.

Tarot


TRÆK ET TAROTKORT
Klik på kortet


Tarotkortene kan guide dig i alle livets spørgsmål - kærlighed, karriere, livsvalg, stort som småt. Træk et tarotkort og bliv tydeligere omkring dine valg. Før du klikker på kortet så brug et øjeblik på at tænke over dit spørgsmål. Hvis universet ikke ved, hvad dit spørgsmål er, ved det heller ikke, hvad det skal svare!!