Alt om tarot | Store Arkana | De elskende

Tarot Major Arcana 6
De elskende

Overordnet betydning
De elskende er en opfordring til at du lærer at forstå dig selv, din egen personlige moralkode og hvad du værdsætter i livet. Dette vil bringe dit liv harmoni og balance. Og gøre det nemmere for dig at træffe beslutninger og valg. Find dit eget sande ståsted og du vil opnå perfekt forening, harmoni, kærlighed og stor tiltrækning.

Beskrivelse
De elskende viser Adam og Eva stående nøgne og side om side i et landskab. Adam står foran Livets Træ, som bærer tolv frugter, et for hvert af tegnene I dyrekredsen. Solen og en engel svæver over dem. Englen symboliserer Amor og minder os om kærlighedens to former: kærlighed som lidenskab og kærlighed som medfølelse. men det lader også til, at englen giver parret sin velsignelse.

Adam og Eva står overfor et valg: før syndefaldet, eller den uskyldige barndom. Men sansernes udfoldelse og den kødelige kærlighed og seksualitet lurer om hjørnet, hvilket slangen i livets træ bag Eva symboliserer.

Adam og Eva kan ud fra historien i bibelen fortolkes som at de bliver fristede og spiser af den forbudne frugt. De vælger hermed seksualitet og forplantning, som gør dem gudeligende i evnen til at skabe nyt liv. Men ligesom det bragte dem livets gave, bragte deres valg dem også døden, omend med muligheden for spirituel udødelighed.

Æblet i livets træ repræsenterer som bekendt udvisningen fra Edens have og i kortet ligger også et symbol på valg og fravalg. Man skal frigøre sig fra et tidligere forhold før man helhjertet kan gå ind i et andet. Eksempelvis ved at en mand frigøre sig fra sig fra moderen og give sig hen til kæresten. Dvs. der også er et følelsesmæssigt valg forbundet med De elskende.

Tolkning
Dette kort har to hovedbetydninger. Den første handler om en kærlighedsaffære. Kortet kan indikere et stærkt bånd mellem to personer, for eksempel et arbejdsmæssigt partnerskab og en kærlighedsaffære. Den anden betydning har med valg at gøre. Spørgeren skal træffe en vanskelig beslutning, der som regel vil involvere et vis offer. En splittelse imellem hvad man mener, der er rigtigt at gøre, og hvad man har lyst til at gøre. Spørgeren skal måske vælge mellem to mennesker, situationer eller jobs, hvor det ene byder på økonomiske fordele, mens det andet opfylder kreative behov.

Kortet henviser til de konsekvenser et forhastet eller uovervejet valg, med hensyn til for eksempel et forhold eller en kærlighedsaffære, kan have. Men valget eller prøven handler ikke kun om kærlighed og romantik. Det kan også handle om en sag, en situation, en omstændighed af stor personlig vigtighed, som involverer valgmuligheder.

Kortet kan desuden hentyde til et tab eller skuffelse, fordi man, når man vælger et, mister noget andet. Adam og Eva valgte kundskab, men med fulgte døden. At vælge kærlighed og lidenskab kan også bringe sårbarhed og smerte.

Nøgleord
Andre ord der karakteriserer de elskende er: kærlighed som en vej til det, guddommelige, tiltrækning, forening af modsætninger gennem kærlighed, enhed, harmoni, øget bevidsthed gennem et forhold, partnerskab, modsætninger og beslutninger. Starten på ny kærlighed. En fristelse eller tiltrækning er til stede. Kampen mellem den åndelige og den kødelige kærlighed.

Tal
Kortets nummer er seks, tallet for harmoni.

Astrologi
Kortet er knyttet til det astrologiske tegn Tvillingen.

Affirmation
Jeg besidder iboende sociale færdigheder. Jeg værdsætter og ærer venskabets princip.

Tarot | De elskende

Træk et tarotkort

Tarotkortene kan guide dig i alle livets spørgsmål - kærlighed, karriere, livsvalg, stort som småt. Spørg tarotkort til råds. Træk et tarotkort og bliv tydeligere omkring dine valg. Klik på kortet!Klik på kortet


Tarot

Store Arkana

Narren | Magikeren | Ypperstepræstinde | Kejserinde | Kejseren | Hierofanten | De elskende | Vognen | Styrke | Eneboeren | Skæbnehjulet | Retfærdighed | Hængende mand | Døden | Temperance | Djævelen | Tårnet | Stjerne | Månen | Solen | Dommen | Universet

Tarot Pentacles

Mønter

Mønternes Es | To Mønter | Tre Mønter | Fire Mønter | Fem Mønter | Seks Mønter | Syv Mønter | Otte Mønter | Ni Mønter | Ti Mønter | Mønternes Page | Mønternes Ridder | Mønternes Dronning | Mønternes Konge

Netspirit

Bægre

Bægrenes Es | To Bægre | Tre Bægre | Fire Bægre | Fem Bægre | Seks Bægre | Syv Bægre | Otte Bægre | Ni Bægre | Ti Bægre | Bægrenes Page | Bægrenes Ridder | Bægrenes Dronning | Bægrenes Konge

Tarot Swords

Sværd

Sværdenes Es | To Sværd | Tre Sværd | Fire Sværd | Fem Sværd | Seks Sværd | Syv Sværd | Otte Sværd | Ni Sværd | Ti Sværd | Sværdenes Page Sværdenes Ridder | Sværdenes Dronning | Sværdenes Konge

Tarot Wands

Stokke

Stokkenes Es | To Stokke | Tre Stokke | Fore Stokke | Fem Stokke | Seks Stokke | Syv Stokke | Otte Stokke | Ni Stokke | Ti Stokke | Stokkenes Page | Stokkenes Ridder | Stokkenes Dronning | Stokkenes Konge.

Tarot


TRÆK ET TAROTKORT
Klik på kortet


Tarotkortene kan guide dig i alle livets spørgsmål - kærlighed, karriere, livsvalg, stort som småt. Træk et tarotkort og bliv tydeligere omkring dine valg. Før du klikker på kortet så brug et øjeblik på at tænke over dit spørgsmål. Hvis universet ikke ved, hvad dit spørgsmål er, ved det heller ikke, hvad det skal svare!!