Alt om tarot | Store Arkana | Retfærdighed

Tarot Major Arcana 11
Retfærdighed

Overordnet betydning
Tarotkort Retfærdighed peger på at alle handlinger har konsekvenser, årsag og virkning. Kortet er en opfordring til at du kigger på dine nuværende omstændigheder i den sammenhæng. Altså hvordan har dine egne handlinger bidraget til, hvor du befinder dig i dag. Er der nogle karmamæssige lektioner som du med fordel kan reflektere over? Kortet peger på at retfærdighed altid vil indfinde sig på den ene eller anden måde. Altså at balancen altid vil finde tilbage til sin ligevægt.

Beskrivelse
Retfærdighed viser en person, der sidder på en trone og holder en jævnt afbalanceret vægt og et sværd. Skikkelsen har en guldkrone på hovedet. Hun sidder imellem to søjler, som symboliserer de evige modsætninger. Hendes blik er roligt. Søjlerne er forbundet af et rødt stykke stof. Kvinden bærer en rød klædning, farven for Mars og krig, og en grøn kappe ovenpå, farven for Venus og kærlighed.

Således symboliseres balancen mellem modsatrettede kræfter. Retfærdigheden søger efter balance og glatter eventuelt konflikter ud. Det er kortet for retfærdighed og upartiskhed. Det viser en situation, hvor alt bliver vejet op mod hinanden for at skabe et kompromis, alle kan leve med. Ligevægt og balance symboliseres ved vægtskålen, der også minder os om at alt, hvad der iværksættes eller påbegyndes før eller siden må fuldendes.

Sværdet der holdes højt minder os om, at retfærdigheden også kan komme til udtryk via straf eller magt. Som Athene – Grækernes vise gudinde – er det tid for at bruge sindets kraft og mentale evner i fuld udstrækning – både i konflikter og som dommer i svære situationer. Man må, under konflikter, bruge svig og diplomati snarere end fysisk aggressivitet for at vinde en diskussion eller konflikt.

Tolkning
Først og fremmest symboliserer kortet retfærdighed i alle dets aspekter. Når du drages mod dette kort, tyder det på, at du har brug for at genoprette balance, harmoni og enkelhed på specifikke områder af dit liv. Det er tid til at kigge på balancer i dit liv, for så vidt angår sundhed, økonomi, jura etc. Det er grundlæggende vigtigt for dig at forenkle dit liv og genoprette balancen, hvor den måtte mangle.

Retfærdighed henviser til, at du kan have et behov for at veje ting i dit liv mere nøje og derigennem finde mere konstruktive, afbalancerede løsninger til problemer og konflikter.

Ligegyldig hvilke sager du har med at gøre, vil det være vigtigt for dig at bruge dine mentale evner, tænke balanceret, handle konstruktivt og være upartisk i din stillingtagen. I den forbindelse skal du være opmærksom på ikke at være uretfærdig og behandle folk retfærdigt.

Nøgleord
Andre ord der karakteriserer retfærdighed: balance, visdom, behov for rationelle løsninger, forståelse, magt, dømmekraft, objektiv dom, afgørelse, dyb forståelse, retfærdighedssans og harmoni. Aftale ved forhandling. En opnået ligevægt. Retfærdigheden vil sejre.

Tal
Kortets tal er elleve. I nogle ældre tarotsæt er der dog byttet om på nr. 8 og 11.

Astrologi
Kortet forbindes med Vandtegnene: Krebs, Skorpion og Fisk.

Affirmation
Jeg er centreret og i balance. Jeg hviler i mit midtpunkt. Jeg er i harmoni i mine daglige aktiviteter.

Tarot | Retfærdighed

Træk et tarotkort

Tarotkortene kan guide dig i alle livets spørgsmål - kærlighed, karriere, livsvalg, stort som småt. Spørg tarotkort til råds. Træk et tarotkort og bliv tydeligere omkring dine valg. Klik på kortet!Klik på kortet


Tarot

Store Arkana

Narren | Magikeren | Ypperstepræstinde | Kejserinde | Kejseren | Hierofanten | De elskende | Vognen | Styrke | Eneboeren | Skæbnehjulet | Retfærdighed | Hængende mand | Døden | Temperance | Djævelen | Tårnet | Stjerne | Månen | Solen | Dommen | Universet

Tarot Pentacles

Mønter

Mønternes Es | To Mønter | Tre Mønter | Fire Mønter | Fem Mønter | Seks Mønter | Syv Mønter | Otte Mønter | Ni Mønter | Ti Mønter | Mønternes Page | Mønternes Ridder | Mønternes Dronning | Mønternes Konge

Netspirit

Bægre

Bægrenes Es | To Bægre | Tre Bægre | Fire Bægre | Fem Bægre | Seks Bægre | Syv Bægre | Otte Bægre | Ni Bægre | Ti Bægre | Bægrenes Page | Bægrenes Ridder | Bægrenes Dronning | Bægrenes Konge

Tarot Swords

Sværd

Sværdenes Es | To Sværd | Tre Sværd | Fire Sværd | Fem Sværd | Seks Sværd | Syv Sværd | Otte Sværd | Ni Sværd | Ti Sværd | Sværdenes Page Sværdenes Ridder | Sværdenes Dronning | Sværdenes Konge

Tarot Wands

Stokke

Stokkenes Es | To Stokke | Tre Stokke | Fore Stokke | Fem Stokke | Seks Stokke | Syv Stokke | Otte Stokke | Ni Stokke | Ti Stokke | Stokkenes Page | Stokkenes Ridder | Stokkenes Dronning | Stokkenes Konge.

Tarot


TRÆK ET TAROTKORT
Klik på kortet


Tarotkortene kan guide dig i alle livets spørgsmål - kærlighed, karriere, livsvalg, stort som småt. Træk et tarotkort og bliv tydeligere omkring dine valg. Før du klikker på kortet så brug et øjeblik på at tænke over dit spørgsmål. Hvis universet ikke ved, hvad dit spørgsmål er, ved det heller ikke, hvad det skal svare!!