Alt om tarot | Store Arkana | Tårnet

Tarot Major Arcana 16
Tårnet

Overordnet betydning
Tarotkort Tårnet repræsenterer kaos og ødelæggelse, pludselig omvæltning og uventet ændring. Denne ændring er som regel skræmmende, livsændrende og ofte uundgåelig. Et positivt aspekt er at ødelæggelsen Tårnet bringer, normalt er rettet mod noget, der var bygget på et dårligt fundament eller urealistiske mål og drømme.

Dette ændre dog ikke ved at Tårnet repræsentere en hel række tragiske, traumatiske eller livsforandrende begivenheder som en elsket død, skilsmisse, et dårligt sammenbrud, overfald, misbrug, konkurs, fyring, ulykke, mv.

Hvis de omkringliggende kort er positive, kan Tårnet repræsentere en stor forandring, som vil ændre dit liv, som du kender det, men i sidste ende vil ændringen være god. Placering af Tårnet i dit tarotoplæg er også vigtig. Tårnet kan pege på noget i din fortid som du allerede har oplevet, eller det kan pege på noget i din fremtid. Noget som vil indtræffe hvis du er på en sti, der fører til fare for dig selv, dit job, økonomi, kærlighed. I denne situation er Tårnet en advarsel, en opfordring til at ændre kurs.

Beskrivelse
Et brændende højt gråt tårn på toppen af en enkeltstående bjergtinde. En grusom storm raser og et gult lyn slår ned i tårnet, og den krone, der før dannede taget, er nu på vej til at falde ned. Kortets sorte baggrund og skrækindjagende tegning virker tilsammen meget dystert og voldsomt. Det er en turbulent scene, hvor også menneskeliv er i fare.

Tårnet ser ret alvorligt ud og bliver naturligt ofte fejlfortolket. Selve tårnet kan også symbolisere personligheden, og ilden og lynet viser at alt, hvad der ikke er en ægte del af vores væsen, skal brændes eller smides ud af personligheden. Manden og kvinden, der falder eller kaster sig drabeligt ud fra tårnet ned i afgrunden, repræsenterer gamle mentale, emotionelle, intuitive og fysiske udtryksmåder, der er blevet forældet og ikke længere hører til som en del af det autentiske eller essentielle Selv. Smerte og frygt er malet i deres ansigter.

Tolkning
Kortet symboliserer frihed fra begrænsninger, da det høje trange fængslende tårn nu rystes i dets grundvold. Elementerne raser omkring tårnet – menneskets konstruktion – og demonstrerer naturens triumf over menneskets arrogance.

Kortet symboliserer at noget bliver ødelagt, men helt præcist, hvad det er, er ikke helt klart. Men her er tale om en brat forandring, som virkelig river noget med sig. Forandringen kommer uventet, den er uretfærdig og bringer umiddelbart ikke noget godt med sig. Men er man låst fast i en uudholdelig situation, betyder kortet gennembrud.

Under alle omstændigheder siger kortet noget om genoprettelse, fornyelse og dekonstruktion af gamle former. Kortet viser, at stive, fængslende, forældede og upassende strukturer eller ideer må rives ned og erstattes af nye.

Kortet tilbyder på den måde for eksempel en mulighed for renselse, fornyelse og rydden op i gamle adfærdsmønstre eller vrangforestillinger. Det kan symbolisere falsk stolthed, storskrydende ideer trossætninger eller ideologier, som har brug for at blive rettet eller fjernet. Det er et tegn på, at nye og sundere strukturer skal opbygges.

Tårnet er ikke et dårligt kort, som man kunne tro . Alle tarotkort skal ses som neutrale som udgangspunkt. Når du kvitter gamle vaner og strukturer, kan det selvfølgelig virke svært, men er samtidig frigørende.

Nøgleord
Andre ord der karakteriserer tårnet er: pludselig katastrofe, revolution, dybtgribende indre transformation, ødelæggelse, nederlag, selverkendelse og tillid til udviklingen. Selviske ambitioner vil blive styret. Omvæltning af det eksisterende, forandring, katastrofe, besværligheder.

Tal
Kortet er nummer seksten, og et og seks tilsammen giver syv, hvilket er tallet for positiv handling.

Astrologi
Kortet er knyttet til planeten Mars og dennes vitalitet og handlekraft.

Affirmation
Jeg er fast besluttet på at realisere mig selv, som jeg virkelig er. Jeg bryder med glæde gamle ubrugelige mønstre ned.

Tarot | Tårnet

Træk et tarotkort

Tarotkortene kan guide dig i alle livets spørgsmål - kærlighed, karriere, livsvalg, stort som småt. Spørg tarotkort til råds. Træk et tarotkort og bliv tydeligere omkring dine valg. Klik på kortet!Klik på kortet


Tarot

Store Arkana

Narren | Magikeren | Ypperstepræstinde | Kejserinde | Kejseren | Hierofanten | De elskende | Vognen | Styrke | Eneboeren | Skæbnehjulet | Retfærdighed | Hængende mand | Døden | Temperance | Djævelen | Tårnet | Stjerne | Månen | Solen | Dommen | Universet

Tarot Pentacles

Mønter

Mønternes Es | To Mønter | Tre Mønter | Fire Mønter | Fem Mønter | Seks Mønter | Syv Mønter | Otte Mønter | Ni Mønter | Ti Mønter | Mønternes Page | Mønternes Ridder | Mønternes Dronning | Mønternes Konge

Netspirit

Bægre

Bægrenes Es | To Bægre | Tre Bægre | Fire Bægre | Fem Bægre | Seks Bægre | Syv Bægre | Otte Bægre | Ni Bægre | Ti Bægre | Bægrenes Page | Bægrenes Ridder | Bægrenes Dronning | Bægrenes Konge

Tarot Swords

Sværd

Sværdenes Es | To Sværd | Tre Sværd | Fire Sværd | Fem Sværd | Seks Sværd | Syv Sværd | Otte Sværd | Ni Sværd | Ti Sværd | Sværdenes Page Sværdenes Ridder | Sværdenes Dronning | Sværdenes Konge

Tarot Wands

Stokke

Stokkenes Es | To Stokke | Tre Stokke | Fore Stokke | Fem Stokke | Seks Stokke | Syv Stokke | Otte Stokke | Ni Stokke | Ti Stokke | Stokkenes Page | Stokkenes Ridder | Stokkenes Dronning | Stokkenes Konge.

Tarot


TRÆK ET TAROTKORT
Klik på kortet


Tarotkortene kan guide dig i alle livets spørgsmål - kærlighed, karriere, livsvalg, stort som småt. Træk et tarotkort og bliv tydeligere omkring dine valg. Før du klikker på kortet så brug et øjeblik på at tænke over dit spørgsmål. Hvis universet ikke ved, hvad dit spørgsmål er, ved det heller ikke, hvad det skal svare!!