De fem elementer | Ild

Ild
Five elements | Metal
Ødelægger
Metal
Five elements | Wood
Dræner
Træ
Five elements | Soil
Støtter
Jord
Feng Shui Five elements | Fire Navigation

Feng Shui
Når Ild harmonisere Chi energi

Feng shui har som sin essens at Chi energien, hverken er for kraftig eller stagnere. Et vigtigt redskab er de fem elementer. Da alting i universet er kategoriseret efter de fem elementer, bruger man samspillet mellem de fem elementer – støttende, drænende, ødelæggende – til at harmonisere Chi energien.

Ild er det eneste element, som ikke eksisterer af sig selv. Den skal laves. Ild har at gøre med succes og anerkendelse. Man associerer ild med retningen syd. Lamper i den sydlige del af haven eller i en sydlig del af huset tiltrækker en opadstigende chi strøm, der bringer beboerne succes, berømmelse og anerkendelse. Det er også en god idé at have træ i samme sydlige del, fordi træ tjener som brændstof for ild. Der må aldrig være for meget af et element repræsenteret i hjemmet, fordi feng shui også handler om balance og ligevægt. Decideret ild i form af stearinlys, pejs m.v. virker også fremmende på ildens energier.

Element Ild

Kinesisk astrologi
Når Ild er dit heldige element

Dit heldige element udregnes fra dit Ba Zi diagram. At styrke dit heldige element vil være med til at bringe din  vægtfordeling af de fem elementer i balance og hermed gøre det nemt for dig at opnå fremgang, rigdom, godt helbred, mange venner, lykke og succes.

Sommer er din heldige sæson. Heste-år og Slange-år er dine heldige år. Heste-måneder og Slange-måneder er dine heldige måneder. 09:00 – 13:00 (9 A.M. to 1 P.M.)er dine heldige timer. Den sydlige kompasretning er din heldige plads. Det vil forøge dit held hvis du bor i et hus der har front mod syd. Dit soveværelse bør ligge i syddelen af din bolig. Det vil forøge dit velbefindende hvis du sover således at dit hoved er vendt mod syd. Det er godt hvis du har store vinduesåbninger i sydsiden af din bolig. Vind eller blæst der kommer fra syd er godt for dig. Du bør placere din arbejdsstol således at du har front mod syd. En træseng er godt for dig. Din heldige farve er rød og du bør bruge denne farve så meget som muligt, i din bolig, din påklædning etc. Din bil, cykel eller andet køretøj kan med fordel være rød.

Du vil have større held hvis dit navn har en ‘I’ lyd. Du vil have større held hvis dit navn associeres med Ild. Bitter mad er godt for dig. For dit helbreds skyld så sørg for at le ofte og meget. Varme bade er godt for dig. Pas på dit cirkulationssystem, hjerte, blod og tunge. Din valg af partner bør være en som har en højere Ild score end dig. Dit job vil være lettere hvis du vælger en profession eller en retning, der har noget at gøre med Ild.

Element Ild

Kinesisk astrologi
Når Ild påvirker dit dyretegn

Dit dyretegn udregnes fra dit fødselstidspunkt. Da ethvert tidspunkt i den kinesisk almanak er tilknyttet en vægtfordeling af de fem elementer, vil beskrivelse af hvem du er ud fra dit årsdyr – dyretegnet for dit fødselsår – nuanceres når man ser på vægtfordelingen af de fem elementer for din fødselsdag og fødselstime. 

Ild er livlig, energisk, intens og dette er præcis hvad elementet påvirker personligheden med. Dette kan vise sig ved stort gå-på-mod, at personen er meget livlig, rejselysten og hele tiden på udkig efter nye oplevelser. Dette kan igen give sig udslag i at personen er rastløs, har svært ved at falde til ro. Men på den anden side giver personens brede syn på livet og dets muligheder, et godt overblik og deraf en evne til at se tingene fra flere sider. Dette gælder også evnen til at se sig selv udefra.

Ild er på en og samme tid et skabende og et ødelæggende element. De negative konsekvenser af dette kan vise sig ved at personen har mange knuste hjerter i sit kølvand og de positive ved at personen kan være kreativ og konstruktivt skabende. Ild tiltrækker opmærksomhed og personer, der er påvirket af dette element, higer ofte efter opmærksomhed eller berømmelse.

Kinesisk astrologi
De fem elementer