Alt du behøver vide om tarot | Mønter 3

Tarot Pentacles 3
Tre Mønter

Overordnet betydning
Tarotkort Tre Mønter repræsenterer læring, studier og læretid. Det betyder også hårdt arbejde, beslutsomhed, dedikation og engagement.

Beskrivelse
Tre mønter viser tre mænd i et kirkerum. Den ene, en arbejder, måske en billedhugger, står på en bænk og arbejder, og holder et bæger i sin hånd. En munk og en nar står og kigger i tegningerne for bygningen. Over dem er udskåret tre mønter i en trekant.

Kortet symboliserer både, at et projekt – et bygningsværk vokser, men symboliserer også din egen personlige vækst. Kortet indikerer, at kreativitet og kærlighed forbindes, og at du virkeliggør dig selv og bliver mere tilfreds ved at lægge hele din eksistens og energi i arbejdet.

Tolkning
Kortet symboliserer, at vejen til vækst og ekspansion går gennem vedholdende arbejde. Det indikerer, at der endnu er en del arbejde at gøre på det værk eller projekt, du er i gang med. Når du trækker dette kort, er det et tegn på, at du formentlig er fast besluttet på at holde fast ved og gennemføre dit projekt, uanset hvor vanskelig eller frustrerende opgaven måtte være.

Det er nødvendigt, at du giver alt, hvad du har i dig. Men gør det, for det lønner sig. Gør dig dog klart, hvad det helt præcist er, du gerne vil have ud af dine anstrengelser for samtidig at arbejde fokuseret og effektivt.

Samtidig antyder kortet også, at du, gennem at forholde dig meditativt til dine aktiviteter, vil kunne føle en tilfredsstillelse i og med, at du, når du arbejder, bliver opfyldt af handlingen i sig selv. Der vil følge en oplevelse af helhed og hengivelse med, som også kan beskrives som det flow,du føler, når du arbejder.

Nøgleord
Andre ord der vil kunne karakterisere kortet Tre mønter er: succes, selvrealisering gennem arbejde, møjsommeligt arbejde, vedholden indsats, arbejdshest, håndværkeren og designeren.

Tal
De næste tre uger eller måneder bør du holde fast ved og gennemfører det værk eller projekt, du er i gang med. Vejen til vækst og ekspansion går gennem vedholdende arbejde.

Affirmation
Jeg giver hele mig selv til arbejdet. Jeg oplever meningsfuldhed i arbejdet. Jeg er meditativ i mit arbejde.

Tarot | Mønter nr 3

Træk et tarotkort

Tarotkortene kan guide dig i alle livets spørgsmål - kærlighed, karriere, livsvalg, stort som småt. Spørg tarotkort til råds. Træk et tarotkort og bliv tydeligere omkring dine valg. Klik på kortet!Klik på kortet


Tarot

Store Arkana

Narren | Magikeren | Ypperstepræstinde | Kejserinde | Kejseren | Hierofanten | De elskende | Vognen | Styrke | Eneboeren | Skæbnehjulet | Retfærdighed | Hængende mand | Døden | Temperance | Djævelen | Tårnet | Stjerne | Månen | Solen | Dommen | Universet

Tarot Pentacles

Mønter

Mønternes Es | To Mønter | Tre Mønter | Fire Mønter | Fem Mønter | Seks Mønter | Syv Mønter | Otte Mønter | Ni Mønter | Ti Mønter | Mønternes Page | Mønternes Ridder | Mønternes Dronning | Mønternes Konge

Netspirit

Bægre

Bægrenes Es | To Bægre | Tre Bægre | Fire Bægre | Fem Bægre | Seks Bægre | Syv Bægre | Otte Bægre | Ni Bægre | Ti Bægre | Bægrenes Page | Bægrenes Ridder | Bægrenes Dronning | Bægrenes Konge

Tarot Swords

Sværd

Sværdenes Es | To Sværd | Tre Sværd | Fire Sværd | Fem Sværd | Seks Sværd | Syv Sværd | Otte Sværd | Ni Sværd | Ti Sværd | Sværdenes Page Sværdenes Ridder | Sværdenes Dronning | Sværdenes Konge

Tarot Wands

Stokke

Stokkenes Es | To Stokke | Tre Stokke | Fore Stokke | Fem Stokke | Seks Stokke | Syv Stokke | Otte Stokke | Ni Stokke | Ti Stokke | Stokkenes Page | Stokkenes Ridder | Stokkenes Dronning | Stokkenes Konge.

Tarot


TRÆK ET TAROTKORT
Klik på kortet


Tarotkortene kan guide dig i alle livets spørgsmål - kærlighed, karriere, livsvalg, stort som småt. Træk et tarotkort og bliv tydeligere omkring dine valg. Før du klikker på kortet så brug et øjeblik på at tænke over dit spørgsmål. Hvis universet ikke ved, hvad dit spørgsmål er, ved det heller ikke, hvad det skal svare!!