De fem elementer | Jord

Jord
Five elements | Water
Ødelægger
Vand
Five elements | Fire
Dræner
Ild
Five elements | Metal
Støtter
Metal
Feng Shui Five elements | Soil Navigation

Feng Shui
Når Jord harmonisere Chi energi

Feng shui har som sin essens at Chi energien, hverken er for kraftig eller stagnere. Et vigtigt redskab er de fem elementer. Da alting i universet er kategoriseret efter de fem elementer, bruger man samspillet mellem de fem elementer – støttende, drænende, ødelæggende – til at harmonisere Chi energien.

Muldjord, mudder, klipper, sten m.v. indgår i dette element.  En terracotta krukke fyldt med jord er et perfekt jordelemet. Ligeledes er en statue et fremragende jordelement – naturligvis forudsat at den er lavet af jordelementet; gibs, ler, marmor etc. Jord bliver frembragt af ild og jordenergien kan forstærkes af lamper. Men jord bliver tilintetgjort af træ og jord kan tilintetgøre metal. Derfor er det en god idé ikke at have træ-energi i jord-områder.

element jord

Kinesisk astrologi
Når Jord er dit heldige element

Dit heldige element udregnes fra dit Ba Zi diagram. At styrke dit heldige element vil være med til at bringe din  vægtfordeling af de fem elementer i balance og hermed gøre det nemt for dig at opnå fremgang, rigdom, godt helbred, mange venner, lykke og succes.

Perioderne mellem de fire sæsoner er dine heldige perioder. Okseår, Drageår, Gedeår og Hundeår er dine heldige år. Månederne i tegnene; oksen, dragen, Geden og Hunden er dine heldige måneder. Det centrale område i boligen er din heldige plads. Din heldige farve er brun og du bør bruge denne farve så meget som muligt, i din bolig, din påklædning etc. Din bil, cykel eller andet køretøj kan med fordel være brun. 

Du vil have større held hvis dit navn har en ‘U’ lyd. Du vil have større held hvis dit navn associeres med Jord. Sød mad er godt for dig. Pas på dit fordøjelsessystem. Dit valg af partner bør være en som har en højere Jord score end dig selv. Dit job vil være lettere hvis du vælger en profession eller en retning, der har noget at gøre med Jord.

element jord

Kinesisk astrologi
Når Jord påvirker dit dyretegn

Dit dyretegn udregnes fra dit fødselstidspunkt. Da ethvert tidspunkt i den kinesisk almanak er tilknyttet en vægtfordeling af de fem elementer, vil beskrivelse af hvem du er ud fra dit årsdyr – dyretegnet for dit fødselsår – nuanceres når man ser på vægtfordelingen af de fem elementer for din fødselsdag og fødselstime. 

Jordelementet påvirker først og fremmest ved det man kan kalde det jordnære. Her vi ude i det sikre, det klippefaste, hvilket giver sig udslag i  at personligheden er præget af at man er stabil, jordnær, oprigtig, tryghedssøgende og beskeden. Personen passer meget på sin familie, sine venner, sin opsparing etc.

Disse mennesker konservative i deres tilgang, holder sig hellere til det trygge, det kendte end det usikre, eksperimenterende. De er således mere hjemmemennesker end sociale løver skønt de pga deres loyale og hengivende væsen oftest har en stor omgangskreds. Idet de passer på deres tryghed, arbejder de ofte hårdt for at sikre denne og gør en del ud af at have et hyggeligt, rart hjem.

Kinesisk astrologi
De fem elementer