De fem elementer

DE FEM ELEMENTER

De gamle kinesere mente, at universet var sammensat af de fem elementer; ild, jord, metal, vand og træ. Alle fænomener i naturen kan rubriceres under disse elementer. Hvert af de fem elementer påvirker hinanden gensidigt ved enten at støtte, dræne eller ødelægge.

Det er egentligt lidt misvisende at benytte benævnelse de fem elementer eftersom det kinesiske ord er Wu Hsing (Wu-hsing, Wuxing, Wu Xing), hvor ordet Wu betyder energier og Hsing betyder bevægelse, hvorfor det ville være mere korrekt at benytte benævnelsen de fem bevægende energier.

Kinesisk astrologi

Cyklus støttende

Den støttende produktive cyklus er skabende. Træ producerer ild ved at give næring til flammerne. Ild producerer jord ved at tilføre jorden næring i form af aske. Jord producerer metal, idet malmen graves ud af jorden. Og det er indlysende, at vand giver næring til træ. En forklaring på hvordan Metal kan producerer Vand, er at Metal findes i åre i jorden og det var ud fra disse at Vand ifølge kinesisk tankegang oprindelig fremkom.

Træ Five elements | Wood Støtter Five elements | Fire
Ild Five elements | Fire Støtter Five elements | Soil
Jord Five elements | Soil Støtter Five elements | Metal
Metal Five elements | Metal Støtter Five elements | Water
Vand Five elements | Water Støtter Five elements | Wood

Kinesisk astrologi

Cyklus drænende

I den drænende cyklus påvirker elementerne hinanden på den måde at barneelementet dræner sit moderelement. Vand producere eksempelvis Træ, eftersom et træ jo behøver vand for at vokse. Så Vand er forældre-elementet til Træ, der i denne sammenhæng er barneelementet.

Men hvis vi kigger på relationen, den anden vej kan vi let se at barnet dræner forælderen, ved at træ jo suger vandet med dets rødder. Det anbefales at benytte den drænende cyklus frem for den destruktive cyklus. Den drænende cyklus anses for mere naturlig at benytte end den destruktive cyklus.

Five elements | Wood Dræner Five elements | Water
Five elements | Fire Dræner Five elements | Wood
Five elements | Soil Dræner Five elements | Fire
Five elements | Metal Dræner Five elements | Soil
Five elements | Water Dræner Five elements | Metal

Kinesisk astrologi

Cyklus destruktiv 

I den destruktive cyklus vil vand ødelægger ild, da ild slukkes af vand, ilden smelter metal og metal ødelægger træ, da øksen fælder træet, træ ødelægger jord, da træet suger al næring ud af jorden Endelig kan jord overvinde vand ved at dæmme op for det.

En mindre destruktiv cyklus er der hvor elementerne kun dræner hinanden, men altså ikke ødelægger hinanden: træ dræner vand, da træet suger vandet – ilden dræner træet, da ilden brænder træet – jorden dræner ilden, da hvis man kaster jord på ilden, dør den langsomt hen.

Five elements | Wood Ødelægger Five elements | Soil
Five elements | Fire Ødelægger Five elements | Metal
Five elements | Soil Ødelægger Five elements | Water
Five elements | Metal Ødelægger Five elements | Wood
Five elements | Water Ødelægger Five elements | Fire

Kinesisk astrologi

De fem elementer
Altid del af løsningen!

Gensidigt påvirker elementerne hinanden ved enten at være støttende, drænende eller decideret ødelæggende. Fordi kinesisk astrologi altid handler om ligevægt – yin og yang – må man afbalancere elementerne indbyrdes.

De fem elementer benyttes i stort set alle begreber, hvis oprindelse er i østerlands tænkning; feng shui, akupunktur, kinesisk astrologi etc. Det er væsentligt at være opmærksom på at de fem elementer ikke så meget er fem rent fysiske og konkrete elementer, men at der mere er tale om bevægende energier. De fem elementer er således meget mere end rent fysiske ting, de er også smag, farve, sindstilstand etc.

Først og fremmest er de fem elementer et værktøj til overvejelser omkring hvorledes de grundlæggende kræfter i universet gensidig påvirker hinanden og gensidigt enten støtter, dræner eller ødelægger hinanden. Det er således et værktøj til overvejelser omkring hvorledes der kan skabes balance, harmoni, Yin-Yang.

Tidlige kritikere af systemerne fremførte, at man ikke kan slukke en skovbrand med en kop vand eller opdæmme en flod med en håndfuld jord. Som svar herpå udvikledes mere sofistikerede systemer, der også tager hensyn til faktorer som mængder og hastigheder. Sammensætningen mellem elementerne forårsager enten god eller dårlig Chi energi.

Kinesisk astrologi

De fem elementer
og feng shui

Man kan erstatte og supplere elementerne med materialer, form og farve og der vil således være mange mulige løsninger på et problem. Hvis eksempelvis køkkenet (ild-elementet) er placeret i midten af hjemmet (jord-elementet) vil der opstå disharmoni, fordi denne konstellation vil skabe for meget varme.

En løsning kunne være at flytte køkkenet til et andet rum, men der kan også vælges en løsning baseret på de fem elementer. Da Træ nærer Ild, og vand kontrollere Ild kunne man prøve at reducere Træ-Ch’ien ved at undgå træ på køkkenbordet og ved at øge Vand-Ch’ien ved at sætte glaslåger i køkkenskabe.

Kinesisk astrologi

De fem elementer
og alternativ behandling

Til hvert af de fem elementer er tilknyttet talrige karakteristika egenskaber og vibrationer: kompasretning, farve, lugt, smag etc. Også kroppens indre organer og de 12 hovedmeridianer er klassificeret i overensstemmelse med de fem elementer. Derudover er hver eneste akupunkturpunkt klassificeret efter de Fem Elementer.

Endvidere kan man erstatte og supplere elementerne med materialer, form, farve etc. og der vil således være mange mulige løsninger på et problem. Man kan faktisk ligefrem subsidiere de enkelte elementer med noget rent psykisk. Tænk eksempelvis på ildens flammer, der kan være gule, røde og blå. Hvis en person associere ild med en af disse farver kan den pågældende farve erstatte Ild-elementet, for vedkommende.

Feng Shui

De fem elementer
og kinesiske dyretegn

Idet du er knyttet til de fem elementer igennem  de fire gunstige samt de fire ugunstige kompasretninger, dit kinesiske dyretegn og dit Kua-tal, mv. er mulighederne for at inddrage de fem elementer i  forskellige ræsonnementer altid til stede.

De fem bevægende energier er gode at kende til, da de indgår som vigtige dele af ræsonnementerne i kinesisk astrologi, feng shui, alternativ behandling – ja stort set alle former for spiritualitet, som har oprindelse i østen.

Det helt centrale i al visdom der stammer fra østen er at alting relatere til hinanden. Hvorfor det for en østerlænding er vigtigt at kende til sit heldige element og sit kinesiske dyretegn. Dette er naturlige pejlemærker i en verden, hvor man definerer sig selv ud fra de relationer man indgår i – mere end man definere sig selv som et løsrevet individ.

Kinesisk astrologi | De fem elementer og de 12 dyr

I den østerlandske dagligdag er alt underlagt målet at skabe optimal harmoni mellem yin og yang. Hvilket i øvrigt ikke er målet i sig selv. Tilstanden hvor der er balance og harmoni mellem yin & yang er ikke målet i sig selv, men den position, der potentielt vil medfører størst fremgang, lykke, velstand og held, for såvel det enkelte individ, gruppen, landsbyen, samfundet, nationen og verden som helhed.

Da denne optimale harmonitilstand antages at være af flygtig karakter kan den vanskeligt forudsiges, endsige bevidst og målrettet opnås og fastholdes. Og derved bliver tankesættet om konstant at søge hen imod den optimale harmonitilstand, til en måde at leve på, mere end det bliver til noget man separat beskæftiger sig med.

Five elements | Water
Ødelægger
Vand
Five elements | Fire
Dræner
Ild
Five elements | Metal
Støtter
Metal
Feng Shui Five elements | Soil
Jord
Navigation

Kinesisk astrologi