De fem elementer

DE FEM ELEMENTER

De gamle kinesere mente, at universet var sammensat af de fem elementer; ild, jord, metal, vand og træ. Alle fænomener i naturen kan rubriceres under disse elementer. Hvert af de fem elementer påvirker hinanden gensidigt ved enten at støtte, dræne eller ødelægge.

Det er egentligt lidt misvisende at benytte benævnelse de fem elementer eftersom det kinesiske ord er Wu Hsing (Wu-hsing, Wuxing, Wu Xing), hvor ordet Wu betyder energier og Hsing betyder bevægelse, hvorfor det ville være mere korrekt at benytte benævnelsen de fem bevægende energier.

Five elements | Water
Ødelægger
Vand
Five elements | Fire
Dræner
Ild
Five elements | Metal
Støtter
Metal
Feng Shui Five elements | Soil
Jord
Navigation

Kinesisk astrologi

Cyklus støttende

Den støttende produktive cyklus er skabende. Træ producerer ild ved at give næring til flammerne. Ild producerer jord ved at tilføre jorden næring i form af aske. Jord producerer metal, idet malmen graves ud af jorden. Og det er indlysende, at vand giver næring til træ. En forklaring på hvordan Metal kan producerer Vand, er at Metal findes i åre i jorden og det var ud fra disse at Vand ifølge kinesisk tankegang oprindelig fremkom.

Træ Five elements | Wood Støtter Five elements | Fire
Ild Five elements | Fire Støtter Five elements | Soil
Jord Five elements | Soil Støtter Five elements | Metal
Metal Five elements | Metal Støtter Five elements | Water
Vand Five elements | Water Støtter Five elements | Wood

Kinesisk astrologi

Cyklus drænende

I den drænende cyklus påvirker elementerne hinanden på den måde at barneelementet dræner sit moderelement. Vand producere eksempelvis Træ, eftersom et træ jo behøver vand for at vokse. Så Vand er forældre-elementet til Træ, der i denne sammenhæng er barneelementet.

Men hvis vi kigger på relationen, den anden vej kan vi let se at barnet dræner forælderen, ved at træ jo suger vandet med dets rødder. Det anbefales at benytte den drænende cyklus frem for den destruktive cyklus. Den drænende cyklus anses for mere naturlig at benytte end den destruktive cyklus.

Five elements | Wood Dræner Five elements | Water
Five elements | Fire Dræner Five elements | Wood
Five elements | Soil Dræner Five elements | Fire
Five elements | Metal Dræner Five elements | Soil
Five elements | Water Dræner Five elements | Metal

Kinesisk astrologi

Cyklus destruktiv 

I den destruktive cyklus vil vand ødelægger ild, da ild slukkes af vand, ilden smelter metal og metal ødelægger træ, da øksen fælder træet, træ ødelægger jord, da træet suger al næring ud af jorden Endelig kan jord overvinde vand ved at dæmme op for det.

En mindre destruktiv cyklus er der hvor elementerne kun dræner hinanden, men altså ikke ødelægger hinanden: træ dræner vand, da træet suger vandet – ilden dræner træet, da ilden brænder træet – jorden dræner ilden, da hvis man kaster jord på ilden, dør den langsomt hen.

Five elements | Wood Ødelægger Five elements | Soil
Five elements | Fire Ødelægger Five elements | Metal
Five elements | Soil Ødelægger Five elements | Water
Five elements | Metal Ødelægger Five elements | Wood
Five elements | Water Ødelægger Five elements | Fire

Kinesisk astrologi

De fem elementer
Altid del af løsningen!

Gensidigt påvirker elementerne hinanden ved enten at være støttende, drænende eller decideret ødelæggende. Fordi kinesisk astrologi altid handler om ligevægt – yin og yang – må man afbalancere elementerne indbyrdes.

De fem elementer benyttes i stort set alle begreber, hvis oprindelse er i østerlands tænkning; feng shui, akupunktur, kinesisk astrologi etc. Det er væsentligt at være opmærksom på at de fem elementer ikke så meget er fem rent fysiske og konkrete elementer, men at der mere er tale om bevægende energier. De fem elementer er således meget mere end rent fysiske ting, de er også smag, farve, sindstilstand etc.

Først og fremmest er de fem elementer et værktøj til overvejelser omkring hvorledes de grundlæggende kræfter i universet gensidig påvirker hinanden og gensidigt enten støtter, dræner eller ødelægger hinanden. Det er således et værktøj til overvejelser omkring hvorledes der kan skabes balance, harmoni, Yin-Yang.

Tidlige kritikere af systemerne fremførte, at man ikke kan slukke en skovbrand med en kop vand eller opdæmme en flod med en håndfuld jord. Som svar herpå udvikledes mere sofistikerede systemer, der også tager hensyn til faktorer som mængder og hastigheder. Sammensætningen mellem elementerne forårsager enten god eller dårlig Chi energi.

Kinesisk astrologi

De fem elementer
og feng shui

Man kan erstatte og supplere elementerne med materialer, form og farve og der vil således være mange mulige løsninger på et problem. Hvis eksempelvis køkkenet (ild-elementet) er placeret i midten af hjemmet (jord-elementet) vil der opstå disharmoni, fordi denne konstellation vil skabe for meget varme.

En løsning kunne være at flytte køkkenet til et andet rum, men der kan også vælges en løsning baseret på de fem elementer. Da Træ nærer Ild, og vand kontrollere Ild kunne man prøve at reducere Træ-Ch’ien ved at undgå træ på køkkenbordet og ved at øge Vand-Ch’ien ved at sætte glaslåger i køkkenskabe.

Kinesisk astrologi

De fem elementer
og alternativ behandling

Til hvert af de fem elementer er tilknyttet talrige karakteristika egenskaber og vibrationer: kompasretning, farve, lugt, smag etc. Også kroppens indre organer og de 12 hovedmeridianer er klassificeret i overensstemmelse med de fem elementer. Derudover er hver eneste akupunkturpunkt klassificeret efter de Fem Elementer.

Endvidere kan man erstatte og supplere elementerne med materialer, form, farve etc. og der vil således være mange mulige løsninger på et problem. Man kan faktisk ligefrem subsidiere de enkelte elementer med noget rent psykisk. Tænk eksempelvis på ildens flammer, der kan være gule, røde og blå. Hvis en person associere ild med en af disse farver kan den pågældende farve erstatte Ild-elementet, for vedkommende.

Feng Shui

De fem elementer
og kinesiske dyretegn

Idet du er knyttet til de fem elementer igennem  de fire gunstige samt de fire ugunstige kompasretninger, dit kinesiske dyretegn og dit Kua-tal, mv. er mulighederne for at inddrage de fem elementer i  forskellige ræsonnementer altid til stede.

De fem bevægende energier er gode at kende til, da de indgår som vigtige dele af ræsonnementerne i kinesisk astrologi, feng shui, alternativ behandling – ja stort set alle former for spiritualitet, som har oprindelse i østen.

Det helt centrale i al visdom der stammer fra østen er at alting relatere til hinanden. Hvorfor det for en østerlænding er vigtigt at kende til sit heldige element og sit kinesiske dyretegn. Dette er naturlige pejlemærker i en verden, hvor man definerer sig selv ud fra de relationer man indgår i – mere end man definere sig selv som et løsrevet individ.

Kinesisk astrologi | De fem elementer og de 12 dyr

I den østerlandske dagligdag er alt underlagt målet at skabe optimal harmoni mellem yin og yang. Hvilket i øvrigt ikke er målet i sig selv. Tilstanden hvor der er balance og harmoni mellem yin & yang er ikke målet i sig selv, men den position, der potentielt vil medfører størst fremgang, lykke, velstand og held, for såvel det enkelte individ, gruppen, landsbyen, samfundet, nationen og verden som helhed.

Da denne optimale harmonitilstand antages at være af flygtig karakter kan den vanskeligt forudsiges, endsige bevidst og målrettet opnås og fastholdes. Og derved bliver tankesættet om konstant at søge hen imod den optimale harmonitilstand, til en måde at leve på, mere end det bliver til noget man separat beskæftiger sig med.

Kinesisk astrologi

De fem elementer
og dit heldige element

De fire pæle (Four Pillars of Destiny, BaZi) viser hvorledes vægtfordelingen af de fem elementer er for din person – hvilket er meget vigtigt. Når de fem elementer er i harmoni og balance med hinanden vil du have held og fremgang. Omvendt vil du opleve modstand og vanskeligheder når de ikke er i balance. Så det gælder om at bringe dine elementer i balance.

Du finder dit heldige element ved at indtaste din fødselsdato  i vores BaZi kalkulator. Dit heldige element er det, som har den laveste score i tabellen “Eight characters” – det gælder  efterfølgende om at du skal styrke dit heldige element så meget som muligt.

Five elements | Water
Ødelægger
Vand
Five elements | Fire
Dræner
Ild
Five elements | Metal
Støtter
Metal
Feng Shui Five elements | Soil
Jord
Navigation

Kua numbers

Kua tal 1 | Kompas | Feng Shui
Kua 1
Nord Fu Wai
Nordøst Wu Gui
Øst Tien Yi
Sydøst Sheng Chi
Syd Nien Yen
Sydvest Jueh Ming
Vest Huo Hai
Nordvest Liu Sha
Kua tal 2 | Kompas | Feng Shui
Kua 2
Nord Jueh Ming
Nordøst Sheng Chi
Øst Huo Hai
Sydøst Wu Gui
Syd Liu Sha
Sydvest Fu Wai
Vest Tien Yi
Nordvest Nien Yen
Kua tal 3 | Kompas | Feng Shui
Kua 3
Nord Tien Yi
Nordøst Liu Sha
Øst Fu Wai
Sydøst Nien Yen
Syd Sheng Chi
Sydvest Huo Hai
Vest Jueh Ming
Nordvest Wu Gui
Kua tal 4 | Kompas | Feng Shui
Kua 4
Nord Sheng Chi
Nordøst Jueh Ming
Øst Nien Yen
Sydøst Fu Wai
Syd Tien Yi
Sydvest Wu Gui
Vest Liu Sha
Nordvest Huo Hai
Kua tal 6 | Kompas | Feng Shui
Kua 6
Nord Liu Sha
Nordøst Tien Yi
Øst Wu Gui
Sydøst Huo Hai
Syd Jueh Ming
Sydvest Nien Yen
Vest Sheng Chi
Nordvest Fu Wai
Kua tal 7 | Kompas | Feng Shui
Kua 7
Nord Huo Hai
Nordøst Nien Yen
Øst Jueh Ming
Sydøst Liu Sha
Syd Wu Gui
Sydvest Tien Yi
Vest Fu Wai
Nordvest Sheng Chi
Kua tal 8 | Kompas | Feng Shui
Kua 8
Nord Wu Gui
Nordøst Tien Yi
Øst Liu Sha
Sydøst Jueh Ming
Syd Huo Hai
Sydvest Sheng Chi
Vest Nien Yen
Nordvest Fu Wai
Kua tal 9 | Kompas | Feng Shui
Kua 9
Nord Nien Yen
Nordøst Huo Hai
Øst Sheng Chi
Sydøst Tien Yi
Syd Fu Wai
Sydvest Liu Sha
Vest Wu Gui
Nordvest Jueh Ming
Ba Zhai Feng Shui
Feng Shui | Ba Zhai | 1
Livsområde 1
Rigdom &
Fremgang
Feng Shui | Ba Zhai | 2
Livsområde 2
Anerkendelse &
Berømmelse
Feng Shui | Ba Zhai | 3
Livsområde 3
Kærlighed &
Parforhold
Feng Shui | Ba Zhai | 4
Livsområde 4
Helbred &
Familie
Feng Shui | Ba Zhai | 5
Livsområde 5
Børn &
Kreativitet
Feng Shui | Ba Zhai | 6
Livsområde 6
Visdom &
Selvudvikling
Feng Shui | Ba Zhai | 7
Livsområde 7
Karriere
& Job
Feng Shui | Ba Zhai | 8
Livsområde 8
Venner
& rejser
Trigrammer
trigram 1
Trigram 1
Qian | Himmel
Nordvest | Tidlig vinter
“Creative”
Netspirit
Trigram 2
Dui | Sø
Vest | Efterår
“Joyous”
Netspirit
Trigram 3
Li | Ild
Syd | Midsommer
“Clinging”
Netspirit
Trigram 4
Zhên | Torden
Øst | Forår
“Arousing”
Netspirit
Trigram 5
Xun | Vinden
Sydøst | Midforår
“Gentle”
Netspirit
Trigram 6
K’an | Vand
Nord | Vinter
“Abysmal”
Netspirit
Trigram 7
Gên | Bjerg
Nordøst | Midvinter
“Keeping Still”
Netspirit
Trigram 8
K’un | Jord
Sydvest | Sommer
“Receptive”