Alt om tarot | Store Arkana | Eremitten

Tarot Major Arcana 9
Eremitten

Overordnet betydning
Tarotkortet Eremitten opfordre dig til at fokusere på dig selv og imødekomme dine egne behov. Giver dig selv lov til at isolerer dig eller trækker dig tilbage. Fjerner dig selv fra dagligdagen for at overveje din retning i livet eller dine værdier. Eremitten er klog, moden og kyndig og kan være en indikation af, at det kan være formålstjeneligt at søge rådgivning fra nogen du stoler på, konsultere en psykolog, en spirituel rådgiver, eller en god klog ven.

Beskrivelse
Eremitten, eller eneboeren som kortet også kaldes, viser en gammel tynd mand, som står ensom på et sneklædt højdedrag. Omkring sig bærer han en lang grå kappe, der kunne symbolisere en beskyttelse fra omverden, der blandt andet opnås igennem selvindsigt. Manden har langt gråt skæg, som indikerer alder og erfaring.

I den ene hånd løfter han sandhedens lampe, hvori en sekstakkede stjerne lyser. Det blafrende indre intuitionens lys, eller højere bevidstheds lys, leder den ensomme søgende på hans vej. Han søger en vej, han ikke kender.

I hånden holder han en lysende guld stok, som han støtter sig til. Stokken kan symbolisere hans dybe viden om de mystiske kræfter i naturen ,eller den symboliserer den trøst, man finder i religionen og i troen på Gud. Hans hoved er let bøjet og hans øjne let lukkede. Bag ham aner man sneklædte bjerge i det fjerne. Kortet kan godt minde lidt om narren, fordi de begge rejser og er alene.

Eneboeren har dog en anden stemning omkring sig, dels fordi han er ældre, og dels fordi han er visere. Han er også mere forsigtig og tålmodig. Eneboeren har lært at være alene og stoler på sig selv på en anden måde end narren. Kortet viser os, også at som tiden går, erhverver vi os egenskaber, der kun kan erhverves med tiden. Eneboeren ser ud til at være stoppet op og være introvert, eventuelt reflekterende eller mediterende.

Eremitten blev tidligere kaldt Tiden. Vi ser ofte Eremitten, som en gammel mand med med et timeglas eller en lanterne i hånden. I den ældst kendte liste over tarotkort, Sermones De Ludo Cum Aliis, kaldes manden El Gobbo, den pukkelryggede. Vi ser dog i gamle tarotkort at Eremitten ikke er pukkelrykket, men ser pukkelrykket ud fordi han under sin kappe gemmer sine vinger! – altså et tegn på at tiden flyver. 

Tolkning
Først og fremmest symboliserer Eremitten den indre vismand, og fortæller derved enten noget om et behov, for at denne udtrykker sig, eller et behov for at denne udvikler sig. Det kan udtrykkes ved eksempelvis at afslutte løse ender, omorganisere og strukturere igennem fader-, moder- eller lederrollen.

Hvis den skal udvikle sig, må du have fokus på dit eget indre liv, så det bliver i overensstemmelse og harmoni med dit grundlæggende væsen. Ved at gå ind i dit indre vil du kunne få dybe indsigter og værdifuld vejledning. Du skal vide, at du i disse stunder nok er alene, men ikke nødvendigvis ensom.

Gennem refleksion, kontemplation eller meditation vil du finde indre fred, fuldkommenhed og blive tilfreds med dig selv. Det vil formentlig være en fordel, hvis du kan komme lidt væk fra den travle verdens forstyrrelser. Visdom og indsigt kan også komme til dig gennem drømme og visioner.

Eremitten hænger også sammen med tidens gang, og her vil du kunne lære. at gennem accept og tålmodighed vil du opnå visdom og trøst. Dog med hensyn til tiden, skal du være opmærksom på ikke at være for forsigtig og uvillig til at give slip på gamle vaner og acceptere nye.

Nøgleord
Andre ord der karakteriserer eremitten er: arketypen den gamle vise mand, dømmekraft, venlighed, indre styrke, stilhed, forsigtighed, langsom effektivitet, opdagelse af sjælen, se lyset i sig selv, bevidsthedens vej og lytten indad.Klogskab, møde med en mentor. Behov for at trække sig tilbage og overveje. Åbenhed overfor tilbudt hjælp. Behov for at trække sig tilbage.

Tal
Kortets tal er ni, tallet for indvielse.

Astrologi
Jomfruen. Ligesom Jomfruen har Eremitten selvtillid og er hel i sig selv.

Affirmation
Jeg glæder mig over at udforske min indre verden i stunder alene med mig selv. Jeg er et med min indre stilhed.

Tarot Eremitten

Træk et tarotkort

Tarotkortene kan guide dig i alle livets spørgsmål - kærlighed, karriere, livsvalg, stort som småt. Spørg tarotkort til råds. Træk et tarotkort og bliv tydeligere omkring dine valg. Klik på kortet!Klik på kortet


Tarot

Store Arkana

Narren | Magikeren | Ypperstepræstinde | Kejserinde | Kejseren | Hierofanten | De elskende | Vognen | Styrke | Eneboeren | Skæbnehjulet | Retfærdighed | Hængende mand | Døden | Temperance | Djævelen | Tårnet | Stjerne | Månen | Solen | Dommen | Universet

Tarot Pentacles

Mønter

Mønternes Es | To Mønter | Tre Mønter | Fire Mønter | Fem Mønter | Seks Mønter | Syv Mønter | Otte Mønter | Ni Mønter | Ti Mønter | Mønternes Page | Mønternes Ridder | Mønternes Dronning | Mønternes Konge

Netspirit

Bægre

Bægrenes Es | To Bægre | Tre Bægre | Fire Bægre | Fem Bægre | Seks Bægre | Syv Bægre | Otte Bægre | Ni Bægre | Ti Bægre | Bægrenes Page | Bægrenes Ridder | Bægrenes Dronning | Bægrenes Konge

Tarot Swords

Sværd

Sværdenes Es | To Sværd | Tre Sværd | Fire Sværd | Fem Sværd | Seks Sværd | Syv Sværd | Otte Sværd | Ni Sværd | Ti Sværd | Sværdenes Page Sværdenes Ridder | Sværdenes Dronning | Sværdenes Konge

Tarot Wands

Stokke

Stokkenes Es | To Stokke | Tre Stokke | Fore Stokke | Fem Stokke | Seks Stokke | Syv Stokke | Otte Stokke | Ni Stokke | Ti Stokke | Stokkenes Page | Stokkenes Ridder | Stokkenes Dronning | Stokkenes Konge.

Tarot


TRÆK ET TAROTKORT
Klik på kortet


Tarotkortene kan guide dig i alle livets spørgsmål - kærlighed, karriere, livsvalg, stort som småt. Træk et tarotkort og bliv tydeligere omkring dine valg. Før du klikker på kortet så brug et øjeblik på at tænke over dit spørgsmål. Hvis universet ikke ved, hvad dit spørgsmål er, ved det heller ikke, hvad det skal svare!!