Alt du behøver vide om tarot | Sværd 3

Tarot Swords 3
Tre Sværd

Overordnet betydning
Tarotkort Tre Sværd repræsenterer ulykke, hjertesorg, tab, ensomhed, depression, tårer og vanskeligheder på et følelsesmæssigt niveau. Du har lidt eller vil lide et tab eller svigt af en eller anden art, når dette kort vises, og ikke et, der let kan børstes af.

Beskrivelse
Tre Sværd viser et stort rødt hjerte, gennemboret af tre sværd. Ovenover hjertet svæver der en mørkegrå sky, hvorfra der kommer regnbyger. At hjertet er gennemboret af sværd symboliserer sorg, og regnen symboliserer en stormfuld situation eller periode.

Kortet symboliserer også smerte; et hjerte er blevet knust, muligheder, forhold eller projekter der er blevet ramt af en situation der medfører sorg eller smerte. Selvom billedet er ubehageligt må man vide at forløsningen ligger i at transcenderer smerten. Indsigt og forståelse kan komme af den nuværende situation, hvilket hjælper til at transcenderer smerten.

Tolkning
Kortet skal tolkes som om, at der er en sorg eller smerte i vores hjerte, som vi må opleve førend vi kan opleve hjertets kvaliteter på ny. Selvom billedet på kortet ikke ser specielt muntert ud, så vil den nødvendige oprydning, det kræver, føre til personlig udvikling, helbredelse gennem smerte, nye perspektiver og visioner. Det kan være, at noget må gå til grunde, for at noget andet kan opstå. Det kan også være, at det kommer til at koste tårer. Kortet er en opfordring til at træffe klare entydige afgørelser. På hvilke områder dette bør gøres, kan afklares ved at se på hvilke afgørelser, det falder dig svært at træffe eller erkende.

Du må overvinde bekymringer og ængstelser, give slip på din egen negative energi, der binder smerten til dig. Når du trækker dette kort, er det tegn på, at en eller anden gammel sorg påvirker din aktuelle tænkning, og at der er et dybt ønske om, at frigøres fra denne tænkning.

Nøgleord
Andre ord, der beskriver de Tre Sværd, er: et knust hjerte, tvivl, uklarhed, sløvhed, smerte, uenighed, den mørke time lige før daggry, tårer, renselse og kærlighedskvaler.

Tal
Tarotkortet har tallet 3, så vær opmærksom på dette tal i forhold til den problemstilling du har rådspurgt tarotkortene omkring. De næste tre uger eller måneder vil være specielt gode til at gøre sig fri af gamle smertefulde tankemønstre. Det vil være gavnligt at tage nye beslutninger om fokus og værdier.

Astrologi
Saturn i Vægten. Her er fokus på, at hvis vi udvider vores begrænsede opfattelse af fortiden (Saturn) og er lidt mere fleksible og helhedsorienterede, vil det kunne bringe mere balance og oplevelse af ligevægt i vores sind (Vægten).

Affirmation
Jeg mærker min smerte og hæver mig over den. Jeg transcenderer smerten. Ethvert problem indeholder sin egen løsning.

Tarot | Sværd nr 3

Træk et tarotkort

Tarotkortene kan guide dig i alle livets spørgsmål - kærlighed, karriere, livsvalg, stort som småt. Spørg tarotkort til råds. Træk et tarotkort og bliv tydeligere omkring dine valg. Klik på kortet!Klik på kortet


Tarot

Store Arkana

Narren | Magikeren | Ypperstepræstinde | Kejserinde | Kejseren | Hierofanten | De elskende | Vognen | Styrke | Eneboeren | Skæbnehjulet | Retfærdighed | Hængende mand | Døden | Temperance | Djævelen | Tårnet | Stjerne | Månen | Solen | Dommen | Universet

Tarot Pentacles

Mønter

Mønternes Es | To Mønter | Tre Mønter | Fire Mønter | Fem Mønter | Seks Mønter | Syv Mønter | Otte Mønter | Ni Mønter | Ti Mønter | Mønternes Page | Mønternes Ridder | Mønternes Dronning | Mønternes Konge

Netspirit

Bægre

Bægrenes Es | To Bægre | Tre Bægre | Fire Bægre | Fem Bægre | Seks Bægre | Syv Bægre | Otte Bægre | Ni Bægre | Ti Bægre | Bægrenes Page | Bægrenes Ridder | Bægrenes Dronning | Bægrenes Konge

Tarot Swords

Sværd

Sværdenes Es | To Sværd | Tre Sværd | Fire Sværd | Fem Sværd | Seks Sværd | Syv Sværd | Otte Sværd | Ni Sværd | Ti Sværd | Sværdenes Page Sværdenes Ridder | Sværdenes Dronning | Sværdenes Konge

Tarot Wands

Stokke

Stokkenes Es | To Stokke | Tre Stokke | Fore Stokke | Fem Stokke | Seks Stokke | Syv Stokke | Otte Stokke | Ni Stokke | Ti Stokke | Stokkenes Page | Stokkenes Ridder | Stokkenes Dronning | Stokkenes Konge.

Tarot


TRÆK ET TAROTKORT
Klik på kortet


Tarotkortene kan guide dig i alle livets spørgsmål - kærlighed, karriere, livsvalg, stort som småt. Træk et tarotkort og bliv tydeligere omkring dine valg. Før du klikker på kortet så brug et øjeblik på at tænke over dit spørgsmål. Hvis universet ikke ved, hvad dit spørgsmål er, ved det heller ikke, hvad det skal svare!!