Alt du behøver vide om tarot | Sværd 5

Tarot Swords 5
Fem Sværd

Overordnet betydning
Fem Sværd repræsentere nederlag, overgivelse, opgivelse, alvorlig konflikt, stress og mangel på kommunikation. Indenfor sværdene har vi fem kort der advarer mod fjendtlighed, aggression, intimidering og vold, og som sådan kan disse kort repræsentere situationer, vi håber aldrig at støde på i vores liv, fx. kriminalitet, tyveri, mobning, misbrug, overfald, voldtægt og mord.

Disse alvorlige kort indenfor sværdene kan dog også repræsentere den nødvendige handling, det forsvar du undertiden bliver nødt til at mønstre for at beskytte dig selv og dine værdier. Altså kan disse kort – herunder tarotkortet Fem Sværd – anskues som opfordring til handling for netop at imødegå nederlag, konflikt, etc.

Beskrivelse
Fem Sværd viser en mand, formentlig en sejrherre, der holder eller er i gang med at samle sværd. Han holder tre sværd, og to andre sværd ligger på jorden ved hans side. To andre skikkelser, måske de besejrede, lader til at være på vej væk fra manden. De går ned mod vandet i baggrunden. Skyerne på himlen er takkede og truende.

Kortet indikerer, at der er et behov for at anerkende begrænsninger og at arbejde indenfor de begrænsninger, som danner din nuværende situation. Billedet synes at afspejle nederlag og fortvivlelse.

Tolkning
Kortet indikerer frygt for et vanærende nederlag. Det kan antyde, at en kamp er vundet ved uhæderlige midler, og som taberen må finde sig i, selvom stoltheden derved får sig et ordentligt knæk. På den måde kan kortet ses som meget positivt, da det indikerer, at du er parat til at se din angst for nederlag i øjnene. Og ved at se, forstå, acceptere og give slip på angsten, vil du blive fri. Men undersøg alligevel for eksempel, om din frygt for nederlag skyldes et minde fra fortiden (se for eksempel her fem år tilbage), som har skadet selvtilliden og selvagtelsen.

Kortet symboliserer, at du på grund af oplevet frygt i tanken bliver sammensnøret i krop, følelser og sind, hvilket gør, at din måde at tænke på bliver fordrejet og snævertsynet. Du må forholde dig til realiteterne og være så konstruktiv og kreativ som mulig for at bedre din situation. Pas på ikke med magt at ville gennemtvinge løsninger eller adfærd blindt, uden at have undersøgt hvad eller hvilken slags handling der skal til i den pågældende situation. Du må acceptere dine begrænsninger og blokeringer, før der kan ske nogle forandringer.

Nøgleord
Andre ord der beskriver Fem Sværd er: advarsel, at kæmpe imod, accept af begrænsninger, tab, behov for at arbejde indenfor begrænsningerne og skam.

Tal
I de næste fem uger eller måneder vil du være særligt besluttet på at slippe negativ tænkning og gamle ideer, der havde med frygt for nederlag at gøre.

Astrologi
Venus i Vandbæreren. Frygt for at bevæge dig i nye retninger, der er vigtige for dig.

Affirmation
Jeg ser min angst for nederlag i øjnene. Gennem erkendelse af angsten frigøres jeg af angsten. Jeg ser realiteterne i øjnene.

Tarot | Sværd nr 5

Træk et tarotkort

Tarotkortene kan guide dig i alle livets spørgsmål - kærlighed, karriere, livsvalg, stort som småt. Spørg tarotkort til råds. Træk et tarotkort og bliv tydeligere omkring dine valg. Klik på kortet!Klik på kortet


Tarot

Store Arkana

Narren | Magikeren | Ypperstepræstinde | Kejserinde | Kejseren | Hierofanten | De elskende | Vognen | Styrke | Eneboeren | Skæbnehjulet | Retfærdighed | Hængende mand | Døden | Temperance | Djævelen | Tårnet | Stjerne | Månen | Solen | Dommen | Universet

Tarot Pentacles

Mønter

Mønternes Es | To Mønter | Tre Mønter | Fire Mønter | Fem Mønter | Seks Mønter | Syv Mønter | Otte Mønter | Ni Mønter | Ti Mønter | Mønternes Page | Mønternes Ridder | Mønternes Dronning | Mønternes Konge

Netspirit

Bægre

Bægrenes Es | To Bægre | Tre Bægre | Fire Bægre | Fem Bægre | Seks Bægre | Syv Bægre | Otte Bægre | Ni Bægre | Ti Bægre | Bægrenes Page | Bægrenes Ridder | Bægrenes Dronning | Bægrenes Konge

Tarot Swords

Sværd

Sværdenes Es | To Sværd | Tre Sværd | Fire Sværd | Fem Sværd | Seks Sværd | Syv Sværd | Otte Sværd | Ni Sværd | Ti Sværd | Sværdenes Page Sværdenes Ridder | Sværdenes Dronning | Sværdenes Konge

Tarot Wands

Stokke

Stokkenes Es | To Stokke | Tre Stokke | Fore Stokke | Fem Stokke | Seks Stokke | Syv Stokke | Otte Stokke | Ni Stokke | Ti Stokke | Stokkenes Page | Stokkenes Ridder | Stokkenes Dronning | Stokkenes Konge.

Tarot


TRÆK ET TAROTKORT
Klik på kortet


Tarotkortene kan guide dig i alle livets spørgsmål - kærlighed, karriere, livsvalg, stort som småt. Træk et tarotkort og bliv tydeligere omkring dine valg. Før du klikker på kortet så brug et øjeblik på at tænke over dit spørgsmål. Hvis universet ikke ved, hvad dit spørgsmål er, ved det heller ikke, hvad det skal svare!!