Alt om tarot | Store Arkana | Kejseren

Tarot Major Arcana 4

Kejseren

Overordnet betydning

Kejseren repræsenterer faderen, en faderfigur, faderskab, en autoritet. Kejseren er den barske men retfærdige retningsgiver. Han udstikker ordrer og bestemmer. Kejseren har høje forvetninger til sine omgivelser og tillader ikke megen tid til det sjove og useriøse. Kejseren repræsentere din fader, en autoritetsfigur eller en som har bestemmende indflydelse på dit liv.

I de tilfælde hvor Kejseren ikke repræsenterer en person i dit liv, betyder kejseren at logik bør dominere over følelser og sindet over hjertet. Det betyder, at koncentration, struktur, stabilitet og fokus er påkrævet, hvis du vil gøre dine ideer og drømme til virkelighed.

Beskrivelse
Kejseren sidder på sin trone, midt i den barske natur omgivet af bombastiske bjerge. I begge hænder holder han magtens symboler. I højre hånd holder han livets kors, symbolet på hans maskuline potens og den kreative energi, hvormed han styrer sit rige. Kuglen eller rigsæblet i hans venstre hånd symboliserer, at han rejser med kloden i sin hule hånd – han reagerer, hvor han kommer frem.

Aries (Vædderen), symboliseret ved de to væddere på stolen, er et ildtegn, der repræsenterer sindets mentale kræfter, eventyrlyst og udforskning. Bag bjergene i baggrunden er solen ved at stå op som symbol på naturens lyskilde. Han er alvorlig, tænksom og vis. Kejseren symboliserer verdslig magt, autoritet og viljestyrke. Han symboliserer desuden bindeleddet mellem det ideelle og det reelle, han er brobyggeren.

Tolkning
Først og fremmest symboliserer kejseren lederskab og evnen til at gå forrest, og evnen og viljen til bære et ansvar. Drages du af dette kort, er det på tide at se på, om du udøver magt og lederskab på måder, der er styrkende for dig selv og andre. Det er på tide at indarbejde mere struktur og orden ind i dit liv. Kortet indikerer, at det er tid for at beskæftige sig med den materielle verden. Det er tid til at være ambitiøs og begynde at handle med det samme. Drømme skal omsættes til virkelighed. Ting der har at gøre med verdslig fremgang, status eller andre bedrifter.

Kejseren symboliserer en ideel situation for at starte et projekt, det være sig forretningsmæssigt eller på den hjemlige front. Lad dine energier kanaliseres mod at få dine kreative ideer til at fungere solidt og praktisk. Kortet kan også indikerer et møde med en faderlig, autoritativ person, der øver sin indflydelse på dig. Denne kan både vise sig at være en magtfuld ven eller en stædig tyran skikkelse.

Nøgleord
Andre ord der vil kunne beskrive kejseren er: materiel succes, dynamisk, udadrettet, stabilitet, selvkontrol, den arketypiske fader, maskulin kraft og kreativitet. Skabende energi, autoritet, handling, ambition, udvikling, førerskab, en vigtig person med gavnlig indflydelse.

Tal
Kejseren har nummer fire, hvilket symboliserer soliditet, formalitet og konkret organisation.

Astrologi
Kortet er knyttet til det astrologiske tegn Vædderen, som står for fremdrift og styrke.

Affirmation
Jeg nyder at iværksætte og påbegynde projekter. Jeg materialiserer drømme og ideer. Jeg handler.

Tarot | Kejseren

Træk et tarotkort

Tarotkortene kan guide dig i alle livets spørgsmål - kærlighed, karriere, livsvalg, stort som småt. Spørg tarotkort til råds. Træk et tarotkort og bliv tydeligere omkring dine valg. Klik på kortet!Klik på kortet


Tarot

Store Arkana

Narren | Magikeren | Ypperstepræstinde | Kejserinde | Kejseren | Hierofanten | De elskende | Vognen | Styrke | Eneboeren | Skæbnehjulet | Retfærdighed | Hængende mand | Døden | Temperance | Djævelen | Tårnet | Stjerne | Månen | Solen | Dommen | Universet

Tarot Pentacles

Mønter

Mønternes Es | To Mønter | Tre Mønter | Fire Mønter | Fem Mønter | Seks Mønter | Syv Mønter | Otte Mønter | Ni Mønter | Ti Mønter | Mønternes Page | Mønternes Ridder | Mønternes Dronning | Mønternes Konge

Netspirit

Bægre

Bægrenes Es | To Bægre | Tre Bægre | Fire Bægre | Fem Bægre | Seks Bægre | Syv Bægre | Otte Bægre | Ni Bægre | Ti Bægre | Bægrenes Page | Bægrenes Ridder | Bægrenes Dronning | Bægrenes Konge

Tarot Swords

Sværd

Sværdenes Es | To Sværd | Tre Sværd | Fire Sværd | Fem Sværd | Seks Sværd | Syv Sværd | Otte Sværd | Ni Sværd | Ti Sværd | Sværdenes Page Sværdenes Ridder | Sværdenes Dronning | Sværdenes Konge

Tarot Wands

Stokke

Stokkenes Es | To Stokke | Tre Stokke | Fore Stokke | Fem Stokke | Seks Stokke | Syv Stokke | Otte Stokke | Ni Stokke | Ti Stokke | Stokkenes Page | Stokkenes Ridder | Stokkenes Dronning | Stokkenes Konge.

Tarot


TRÆK ET TAROTKORT
Klik på kortet


Tarotkortene kan guide dig i alle livets spørgsmål - kærlighed, karriere, livsvalg, stort som småt. Træk et tarotkort og bliv tydeligere omkring dine valg. Før du klikker på kortet så brug et øjeblik på at tænke over dit spørgsmål. Hvis universet ikke ved, hvad dit spørgsmål er, ved det heller ikke, hvad det skal svare!!