Alt du behøver vide om tarot | Stokkene 11

Tarot Wands 11
Stokkenes Page

Overordnet betydning
Stokkenes Page repræsenterer gode nyheder, at blive inspireret, få gode ideer, lave nye spændende planer, tænke stort og finde noget, du brænder for.

Beskrivelse
Stokkenes Page viser en ung mand, en rejsende eller en budbringer, der står i en ørken og betragter en stok. Hans blik er fæstnet på stokkens top. Manden bærer gule klæder, hvorpå der er påtrykt firben. I hans hat er fastgjort en lille rød fjer, som symboliserer et begær, en lidenskab og en stræben, der endnu ikke er fuldt udfoldet.

Mandens ungdom er symbol på uudfoldede muligheder. Kortet symboliserer muligheder og chancer. Det symboliserer den indre kreative mangfoldighed og overflod af ideer og påfund. Derfor har kortet at gøre med begyndelser på kreative processer og den særlige omsorg og næring, der er brug for i en opstartsfase.

Tolkning
Når du trækker Stokkenes Page, er det tegn på en begyndende dyb åndelig lidenskab i forhold til at frigive din kreativitet og udtrykke den i verden. Kortet symboliserer, at en ny ide spirer frem eller er spiret frem fra dit indre. Der er en entusiasme og tro tilstede overfor ideerne, fordi du ser deres potentiale.

Kortet repræsenterer den indre del af din dynamiske natur, som med stor kraft bevæger sig i nye retninger – eller som ønsker at gøre det – for at opleve ubegrænset og inspireret kreativitet, der ønsker at komme til udtryk.

Nøgleord
Andre ord der beskriver Stokkenes Page er: optimisme, befrielse fra angst, forår, åbenhed, begejstring, frihed, pionerånd, glæde, ny energi, udvidet opfattelsesevne, gode nyheder, breve, telefonopkald, legende, aktiv, optimistisk, kreativitet, fritænkende.

Tal
Tarotkortet er tilknyttet tal nr 11, der i numerologi ofte summeres til 2. Du bør være opmærksom på disse tal i relation til den problemstilling du spørger tarotkortene til råds omkring.

Astrologi
Kortet forbindes med tegnet Vædder.

Affirmation
Jeg har tillid til mine visioner. Jeg går tillidsfuld frem i livet.

Tarot | Stokkenes Page

Træk et tarotkort

Tarotkortene kan guide dig i alle livets spørgsmål - kærlighed, karriere, livsvalg, stort som småt. Spørg tarotkort til råds. Træk et tarotkort og bliv tydeligere omkring dine valg. Klik på kortet!Klik på kortet


Tarot

Store Arkana

Narren | Magikeren | Ypperstepræstinde | Kejserinde | Kejseren | Hierofanten | De elskende | Vognen | Styrke | Eneboeren | Skæbnehjulet | Retfærdighed | Hængende mand | Døden | Temperance | Djævelen | Tårnet | Stjerne | Månen | Solen | Dommen | Universet

Tarot Pentacles

Mønter

Mønternes Es | To Mønter | Tre Mønter | Fire Mønter | Fem Mønter | Seks Mønter | Syv Mønter | Otte Mønter | Ni Mønter | Ti Mønter | Mønternes Page | Mønternes Ridder | Mønternes Dronning | Mønternes Konge

Netspirit

Bægre

Bægrenes Es | To Bægre | Tre Bægre | Fire Bægre | Fem Bægre | Seks Bægre | Syv Bægre | Otte Bægre | Ni Bægre | Ti Bægre | Bægrenes Page | Bægrenes Ridder | Bægrenes Dronning | Bægrenes Konge

Tarot Swords

Sværd

Sværdenes Es | To Sværd | Tre Sværd | Fire Sværd | Fem Sværd | Seks Sværd | Syv Sværd | Otte Sværd | Ni Sværd | Ti Sværd | Sværdenes Page Sværdenes Ridder | Sværdenes Dronning | Sværdenes Konge

Tarot Wands

Stokke

Stokkenes Es | To Stokke | Tre Stokke | Fore Stokke | Fem Stokke | Seks Stokke | Syv Stokke | Otte Stokke | Ni Stokke | Ti Stokke | Stokkenes Page | Stokkenes Ridder | Stokkenes Dronning | Stokkenes Konge.

Tarot


TRÆK ET TAROTKORT
Klik på kortet


Tarotkortene kan guide dig i alle livets spørgsmål - kærlighed, karriere, livsvalg, stort som småt. Træk et tarotkort og bliv tydeligere omkring dine valg. Før du klikker på kortet så brug et øjeblik på at tænke over dit spørgsmål. Hvis universet ikke ved, hvad dit spørgsmål er, ved det heller ikke, hvad det skal svare!!