Alt om tarot | Store Arkana | Styrke

Tarot Major Arcana 8
Styrke

Overordnet betydning
Tarotkort Styrke repræsenterer din indre styrke, dine evner til at overvinde de forhindringer, vi står overfor i relation til vores egen tvivl, frygt og ængstelse. Tarotkort Styrke viser at du er i stand til at mestre din frygt og ængstelse, at være modig og mestre dine følelser. Vejen hertil er at være tålmodig og medfølende med dig selv.

Styrke kan også henvise til hvorledes du tæmmer noget andet udenfor dig selv, en anden person, en problemstilling. Dette gøres bedst ved ikke at forsøge at dominere den anden person, men ved blid vejledning, opmuntring og medfølelse.

Beskrivelse
Styrke viser en ung kvinde som mildt, men bestemt holder en løves gabende kæber åbne. Hun betvinger løven og sørger dermed for at løven er harmløs. Hendes ansigt er roligt og hendes udtryk venligt. Hun bærer en hvid (renhedens og uskyldens farve) kjole med blomsterranker bundet på. Også på hovedet bærer hun en blomsterkrans. Blomsterne symboliserer forår, en tid der varsler om nyt liv.

Over kvindens hoved svæver symbolet for det evige liv og uendelighed. Kortet symboliserer at ikke vold, men derimod at blid styrke kan triumfere. En kvinden er uden panser og plade, men har alligevel tæmmet den stærke løve. Kvinden er mild og samtidig autoritativ. Dette er kortet på åndelig kraft, indre styrke, magt uden vold, beslutsomhed og selvkontrol forbundet med dyb kærlighed. Samtidig repræsenterer kvinden det feminine og løven det maskuline – sammen står de for forening af modsætninger.

Tolkning
Først og fremmest symboliserer kortet styrke i betydningen af tro på og tillid til egne evner. Drages du af dette kort, ønsker dine kreative energier at komme til udtryk. Dette enten rent konkret via kreative og udøvende kunstarter, eller ved at du benytter dine kreative evner og talenter til at tæmme og styre de indre udyr (symboliseret ved løven). Du må kanalisere dine egne begær mod positive kreative udtryksmåder snarere end destruktive kræfter.

Det kan være, at der er behov for at tøjle destruktive kræfter. Der kan være fare for at overgive sig til uværdige impulser eller magtmisbrug.Kortet henviser til et behov for mod, styrke og beslutsomhed, så man tør se den indre løve i øjnene. Løven er symbol på potentiel stor destruktiv energi. Men du vil have mulighed for at forene dig med fjenden – om den er indefra kommende eller udefra kommende.

Det vil sige, at det vil være fordelagtigt at give dig selv en tid til selvbevidsthed, hvor du bliver bevidst om din egen krop, skønhed, styrke og livsenergier. Kortet henviser til mulighed for selvbevidsthed og mulighed for integration og individualitet.

Nøgleord
Andre ord der karakteriserer Styrke er: disciplin, et stærkt sind, succes gennem viljekraft, stærke handlinger, passion, mod, accept, hengivelse, glæde, sanselighed, styrke og beslutsomhed. Kærligheden er større end hadet. Godheden sejrer. Styrke og mod. Din skaberkraft og kreativitet ønsker at komme til udtryk.

Tal
Tallet otte står for død og genfødsel.

Astrologi
Kortet er knyttet til stjernetegn Løven. Det henviser til at give udtryk for, hvem vi er gennem kreativ skabende kraft. På den måde kan vi desuden åbenbare vores lidenskab og styrke.

Affirmation
Jeg råder over ubegrænsede kreative ressourcer. Jeg er stærk.

Tarot | Styrke

Træk et tarotkort

Tarotkortene kan guide dig i alle livets spørgsmål - kærlighed, karriere, livsvalg, stort som småt. Spørg tarotkort til råds. Træk et tarotkort og bliv tydeligere omkring dine valg. Klik på kortet!Klik på kortet


Tarot

Store Arkana

Narren | Magikeren | Ypperstepræstinde | Kejserinde | Kejseren | Hierofanten | De elskende | Vognen | Styrke | Eneboeren | Skæbnehjulet | Retfærdighed | Hængende mand | Døden | Temperance | Djævelen | Tårnet | Stjerne | Månen | Solen | Dommen | Universet

Tarot Pentacles

Mønter

Mønternes Es | To Mønter | Tre Mønter | Fire Mønter | Fem Mønter | Seks Mønter | Syv Mønter | Otte Mønter | Ni Mønter | Ti Mønter | Mønternes Page | Mønternes Ridder | Mønternes Dronning | Mønternes Konge

Netspirit

Bægre

Bægrenes Es | To Bægre | Tre Bægre | Fire Bægre | Fem Bægre | Seks Bægre | Syv Bægre | Otte Bægre | Ni Bægre | Ti Bægre | Bægrenes Page | Bægrenes Ridder | Bægrenes Dronning | Bægrenes Konge

Tarot Swords

Sværd

Sværdenes Es | To Sværd | Tre Sværd | Fire Sværd | Fem Sværd | Seks Sværd | Syv Sværd | Otte Sværd | Ni Sværd | Ti Sværd | Sværdenes Page Sværdenes Ridder | Sværdenes Dronning | Sværdenes Konge

Tarot Wands

Stokke

Stokkenes Es | To Stokke | Tre Stokke | Fore Stokke | Fem Stokke | Seks Stokke | Syv Stokke | Otte Stokke | Ni Stokke | Ti Stokke | Stokkenes Page | Stokkenes Ridder | Stokkenes Dronning | Stokkenes Konge.

Tarot


TRÆK ET TAROTKORT
Klik på kortet


Tarotkortene kan guide dig i alle livets spørgsmål - kærlighed, karriere, livsvalg, stort som småt. Træk et tarotkort og bliv tydeligere omkring dine valg. Før du klikker på kortet så brug et øjeblik på at tænke over dit spørgsmål. Hvis universet ikke ved, hvad dit spørgsmål er, ved det heller ikke, hvad det skal svare!!