Alt om tarot | Store Arkana | Djævelen

Tarot Major Arcana 15
Djævelen

Overordnet betydning
Tarotkort Djævlen repræsentere afhængighed, at være fanget eller begrænset. At påvirkninger eller kræfter uden for din kontrol begrænser dig og efterlader dig magtesløs og som offer. Dette er dog kun den illusion, som Djævelen skaber. Du har kontrol over din egen skæbne og er ikke bundet af andet end dine egne holdninger og adfærd. Giv ikke op og undlad at give din magt væk. Du behøver ikke at tolerere negativitet, kritik, manipulation eller misbrug fra nogen.

Der er altid muligheder, og der er altid noget positivt, du kan gøre for at forbedre din situation, uanset hvor håbløse ting kan synes på overfladen. Tarotkort Djævlen er også en opfordring til at du retter dit fokus mod livets sande værdier. En opfordring til at være opmærksom på hvor hurtigt vi bliver alt for bekymret over materielle ting, status eller magt. Dette er ikke ting, der får dig til at blive virkelig opfyldt som menneske, så læg din energi i de ting, der vil.

Beskrivelse
Her ser vi Djævlen – halvt dyr halvt menneske – med dyrehoved, horn og flagermusvinger og klør i stedet for fødder. Unde ham er to elskende – en kvinde og en mand lænket til sokkelen, hvorpå Djævlen sidder. De to elskende har bundet sig til den kødelige kærlighed og de materielle goder. De er ikke længere fri til at gøre hvad de vil, men deres hænder er frie, hvilket symboliserer at slaveri for Djævlen er en frivillig sag, som bevidstheden kan udløse.

Hvis de vil have et lykkeligt liv, må de frigøre sig fra statussymbolerne – og hinanden. Han står for rå natur og seksualitet. Omkring ham er kun sort, hvilket kunne indikere, at de befinder sig i en hule. I hans venstre hånd holder han en brændende fakkel, og hans højre hånd holder han op som en kontrast mellem den rigtige og den falske hånd. Det kan henvise til, hvor svært det er at kende sandt fra falsk, når man har med Djævlen at gøre.

Tolkning
Kortet står først og fremmest for forhindringer, frygt og blokeringer der, når de fjernes, kan frigive positiv energi. Det siger noget, om at det er tid for os at møde djævlen eller skyggesiderne i os selv. At få gjort op med og lære af vores skyggesider er ikke nødvendigvis behageligt, men der er mulighed for at opdage store uudnyttede og uudforskede potentialer i os selv.

Djævelen repræsentere sensualiteten og seksualiteten i alle dens afskygninger. Hermed også den potente, kreative kraft vi alle sammen rummer, der ønsker at blive udtrykt med munterhed og håndgribelighed. Det er vigtigt, at vi følger det, vi drages mod i livet eller det, der inspirerer os professionelt eller personligt. Djævlekortet repræsenterer ikke det onde, som man kunne foranlediges til at tro på grund af den frastødende djævlefigur. Men kortet henviser nærmere til det utæmmede uciviliserede aspekt af os selv og vores psyke, som vi ofte helst skjuler for andre.

Men når vi ser nærmere på vores magtbegær, grådighed, skam, misundelse og seksuelle ønsker, kan vi befri os selv for nogle af de problemer, vi syntes vi har haft. Oplevelsen af skam kan for eksempel være stærk, fordi den forbindes til seksualitet og lidenskab, som man ikke oplever som naturligt og normalt. Skamfuldhed kan også være knyttet til handlinger, vi har foretaget, og som vi fortryder.

Nøgleord
Andre ord der beskriver Djævlen er: fristelse, besættelse, sanselighed, skabende energi, kraft, afhængighed, fængsling og humor. Utilfredshed, depression, fristelse, forførelse, afhængighed, materielle bindinger og et behov for at frigøre sig og konfrontere noget.

Tal
Kortets nummer er femten, som består af et og fem, sammenlagt bliver det seks, et tal som henviser til forsoning af modsætninger såvel som kærlighed, som paradoksalt nok kan opstå ud af mørket.

Astrologi
Kortet er knyttet til det astrologiske tegn Stenbukken. Stenbukke er villige til at se på indre spørgsmål, indre monstre eller trolde.

Affirmation
Jeg bevarer min humoristiske sans på områder, hvor jeg oplever det djævleske. Jeg kan være med mine skyggesider og lære af dem.

Tarot | Djævlen

Træk et tarotkort

Tarotkortene kan guide dig i alle livets spørgsmål - kærlighed, karriere, livsvalg, stort som småt. Spørg tarotkort til råds. Træk et tarotkort og bliv tydeligere omkring dine valg. Klik på kortet!Klik på kortet


Tarot

Store Arkana

Narren | Magikeren | Ypperstepræstinde | Kejserinde | Kejseren | Hierofanten | De elskende | Vognen | Styrke | Eneboeren | Skæbnehjulet | Retfærdighed | Hængende mand | Døden | Temperance | Djævelen | Tårnet | Stjerne | Månen | Solen | Dommen | Universet

Tarot Pentacles

Mønter

Mønternes Es | To Mønter | Tre Mønter | Fire Mønter | Fem Mønter | Seks Mønter | Syv Mønter | Otte Mønter | Ni Mønter | Ti Mønter | Mønternes Page | Mønternes Ridder | Mønternes Dronning | Mønternes Konge

Netspirit

Bægre

Bægrenes Es | To Bægre | Tre Bægre | Fire Bægre | Fem Bægre | Seks Bægre | Syv Bægre | Otte Bægre | Ni Bægre | Ti Bægre | Bægrenes Page | Bægrenes Ridder | Bægrenes Dronning | Bægrenes Konge

Tarot Swords

Sværd

Sværdenes Es | To Sværd | Tre Sværd | Fire Sværd | Fem Sværd | Seks Sværd | Syv Sværd | Otte Sværd | Ni Sværd | Ti Sværd | Sværdenes Page Sværdenes Ridder | Sværdenes Dronning | Sværdenes Konge

Tarot Wands

Stokke

Stokkenes Es | To Stokke | Tre Stokke | Fore Stokke | Fem Stokke | Seks Stokke | Syv Stokke | Otte Stokke | Ni Stokke | Ti Stokke | Stokkenes Page | Stokkenes Ridder | Stokkenes Dronning | Stokkenes Konge.

Tarot


TRÆK ET TAROTKORT
Klik på kortet


Tarotkortene kan guide dig i alle livets spørgsmål - kærlighed, karriere, livsvalg, stort som småt. Træk et tarotkort og bliv tydeligere omkring dine valg. Før du klikker på kortet så brug et øjeblik på at tænke over dit spørgsmål. Hvis universet ikke ved, hvad dit spørgsmål er, ved det heller ikke, hvad det skal svare!!