Alt om tarot | Store Arkana | Magikeren

Tarot Major Arcana 1
Magikeren

Overordnet betydning
Når du drages mod Magikeren, er det et tegn på, at du har alle de færdigheder og evner, du har brug for for at få succes. Du er parat og energierne er med dig. Magikeren fortæller at du skal bruge dit intellekt, koncentration og viljestyrke for at få ting til at ske. Magikeren kan også henvise til et bestemt tidspunkt, hvor du har magten til at manifestere det resultat, du ønsker. Hvis Magikeren henviser til andre mennesker i dit liv, henviser kortet til en, du kan lære af, en person hvis evner og visdom vil imponere dig.

Beskrivelse
Kortet viser magikeren bærende en rød kappe, der symboliserer hans begær, og en hvid tunika som symboliserer renheden i hans ånd. De røde roser og hvide liljer i forgrunden er de ydre refleksioner på disse kvaliteter.

På bordet foran ham ligger hans rekvisitter: sværd, stok, bæger og mønter. Disse repræsenterer de fire astrologiske elementer: mønter (jord), sværd (luft), stok(ild), og bæger(vand). Disse repræsenterer forskellig adfærd eller måder at kommunikere eller forholde sig på afhængigt af situationen.

Mønten repræsenterer legemet og evnen til at kommunikere, der kan understøtte ressourcemæssige eller økonomiske bestræbelser. Bægeret repræsenterer hjertet og evnen til at kommunikere følelser. Sværdet symboliserer forstanden og evnen til at formulere ideer og tanker klart og præcist. Stokken, er et tegn på hans forbindelse mellem guderne og menneskene. Den symboliserer inspirationerne fra den guddommelige kilde, som eventuelt kan blive til praktiske realiteter.

Over magikerens hoved er aftegnet et vandret ottetal, det matematiske tegn for uendelighed. Dette er tegn på Helligåndens talent for at bruge intuitionen. Værktøjet på bordet antyder altså magikerens mangfoldige muligheder og talenter. Ibisen eller føniks-staven i magikerens højre hånd symboliserer at han er i stand til at kommunikere fra et åndeligt eller filosofisk udgangspunkt. Den ene hånd pegende mod himlen repræsenterer evigt liv. Som livrem bærer magikeren en slange, der bider sig selv i halen. Dette symboliserer ideen om, at livet er evigt selvforsynende og nærende sig af sig selv.

Magikeren kan opfattes som troldmanden, der studerer ensomt i sit laboratorium, den kloge doktor, som afprøver videnskabernes grænser. Eller Magikeren kan anskues mere i retningen af tryllekunstneren, gøgleren, ja sågar hofnarren – blot man husker at alle kort i den store Arkana er trumfkort, der står over de øvrige kort. Og da det højeste almindelige kort er kongen, forestiller alle trumfkortene, altså noget, der er “større end konger“.

Den amerikanske bibliotekar Gertrude Moakley (1905 – 1998) forskede i tarots rødder og skrev en bog om Tarots historie og ikonografi. Hun kom frem til at tarotkort var inspirerede af datidens karnevalsoptog, som igen var inspirerede af det italienske digt Triumfer (Triumphs I Trionfi). Heri beskriver digteren Petrarch den romerske triumfceremoni, hvor sejrrige generaler og deres hære blev ført i procession af de fanger og bytte, de havde taget i krig. Gertrude Moakley beskriver Magikeren som karnevalets konge, der leder triumftoget med trylletricks og vittigheder.

Tolkning
Magikeren symboliserer, at du besidder kræfter, der kan anvendes til at begynde på noget nyt. Det viser, at du har tid til handling og til at udfolde din energi. Kortet symboliserer behov for eller evne til at kommunikere og er derfor fremragende som visuel affirmation for at styrke ens kommunikationsfærdigheder.

Den rette kommunikation består i et valg mellem mange forskellige udtryksmuligheder, kombineret med den rette timing. Således afspejler kortet også tilpasningsevne og alsidighed. Magikeren symboliserer, at du har reserver af handlekraft og dynamik. Dit valg ligger i om du i dit udtryk vil anvende sindet (sværdet), fantasien (stokken), hjertet (bægerne) eller kroppen (mønterne).

Vær opmærksom på om der er noget, du gerne vil kommunikere ud og tænk over hvilken måde, det ville være bedst – og værst – at gøre dette på. Kortets positive aspekt er viljestyrke, mens dets negative side peger på viljesvaghed eller mangel på fasthed. Det er op til dig at udforske alle muligheder og handle med de værktøjer, du har til din rådighed.

Viljestyrke, vilje til at tage en risiko, evner til at hente kræfter oppefra og lede dem til manifestation, kreative og taktfulde evner. Det er på tide, at du siger din klare mening.

Nøgleord
Fleksibilitet, vilje, illusioner, magisk arbejde, kreative initiativer, vilje, mandlig energi, trang til at udrette noget, bevidsthed om de midler du har fået i hænde som menneske, evner og muligheder for nye vovestykker.

Tal
Kortet har nummer et, den kreatives krafts nummer.

Astrologi
Kortet er knytter til planeten Merkur og udtryk gennem for kommunikation.

Affirmation
Jeg kommunikerer effektivt. Jeg kommunikerer klart. Jeg realiserer mig Selv. Jeg har, hvad der skal til for at ændre situationen. Jeg har ansvar for mig selv. Jeg har ansvar for mit Selv.

tarot-arcana-001-cbd

Træk et tarotkort

Tarotkortene kan guide dig i alle livets spørgsmål - kærlighed, karriere, livsvalg, stort som småt. Spørg tarotkort til råds. Træk et tarotkort og bliv tydeligere omkring dine valg. Klik på kortet!Klik på kortet


Tarot

Store Arkana

Narren | Magikeren | Ypperstepræstinde | Kejserinde | Kejseren | Hierofanten | De elskende | Vognen | Styrke | Eneboeren | Skæbnehjulet | Retfærdighed | Hængende mand | Døden | Temperance | Djævelen | Tårnet | Stjerne | Månen | Solen | Dommen | Universet

Tarot Pentacles

Mønter

Mønternes Es | To Mønter | Tre Mønter | Fire Mønter | Fem Mønter | Seks Mønter | Syv Mønter | Otte Mønter | Ni Mønter | Ti Mønter | Mønternes Page | Mønternes Ridder | Mønternes Dronning | Mønternes Konge

Netspirit

Bægre

Bægrenes Es | To Bægre | Tre Bægre | Fire Bægre | Fem Bægre | Seks Bægre | Syv Bægre | Otte Bægre | Ni Bægre | Ti Bægre | Bægrenes Page | Bægrenes Ridder | Bægrenes Dronning | Bægrenes Konge

Tarot Swords

Sværd

Sværdenes Es | To Sværd | Tre Sværd | Fire Sværd | Fem Sværd | Seks Sværd | Syv Sværd | Otte Sværd | Ni Sværd | Ti Sværd | Sværdenes Page Sværdenes Ridder | Sværdenes Dronning | Sværdenes Konge

Tarot Wands

Stokke

Stokkenes Es | To Stokke | Tre Stokke | Fore Stokke | Fem Stokke | Seks Stokke | Syv Stokke | Otte Stokke | Ni Stokke | Ti Stokke | Stokkenes Page | Stokkenes Ridder | Stokkenes Dronning | Stokkenes Konge.

Tarot


TRÆK ET TAROTKORT
Klik på kortet


Tarotkortene kan guide dig i alle livets spørgsmål - kærlighed, karriere, livsvalg, stort som småt. Træk et tarotkort og bliv tydeligere omkring dine valg. Før du klikker på kortet så brug et øjeblik på at tænke over dit spørgsmål. Hvis universet ikke ved, hvad dit spørgsmål er, ved det heller ikke, hvad det skal svare!!