Alt du behøver vide om tarot | Mønter 2

Tarot Pentacles 2
To Mønter

Overordnet betydning
Tarotkort To Mønter indikere at du søger at finde eller opretholde balancen mellem forskellige områder i dit liv. Der skal træffes skal træffes beslutninger, måske en kamp for at finde den rigtige balance mellem dine egne behov og andres behov.

Beskrivelse
To mønter viser en jonglør der jonglerer med to mønter og et stort vandret ottetal – uendeligheds – symbolet. Bag ham ser man havet og to skibe, der sejler på nogle høje bølger. Kortet illustrer, hvordan manden leger med og forholder sig til forskellige muligheder. Han lader til at være ubeslutsom og have accepteret dette fuldt ud.

Kortet symboliserer en tilstand, hvor man forholder sig betragtende overfor livets foranderligheder. Og ikke lader sig bringe ud af fatningen selv, men i stedet rider på havets, følelsernes oprørthed, som en korkprop og følger bølgernes/følelsernes bevægelser.

Tolkning
Kortet symboliserer en tid med accept af tings foranderlighed, en accept af at ting kommer og går i livet, og hvordan man kan være åben for enhver ny situation. Forandringen omfatter alle tilværelsens områder. To mønter står for vekselvirkning og forandring. Det viser en tid med bevægelse og et behov for at arbejde med skiftende energier og I skiftende tempo.

Forandringen kan godt være i pengesager, situationen kan også omhandle din sindstilstand. Kortet kan også betyde, at du har evnen til at klare flere ting på en gang. Men om alle omstændigheder beriger forandringerne dig. Derfor hengiv dig tillidsfuldt til forandringerne og dit liv vil blive beriget.

Nøgleord
Andre ord der vil kunne beskrive to mønter er: livskunstner, ubeslutsomhed, observatør af egne følelser og tanker, overraskelse, transformation, balance, tilpasningsevne, fleksibilitet, økonomiske beslutninger, partnerskaber.

Tal
I de næste to uger eller måneder bør du acceptere altings foranderlighed, acceptere at ting kommer og går i livet, og være åben for enhver ny situation.

Astrologi
Kortet forbindes med Vandtegnene: Krebs, Skorpion og Fisk.

Affirmation
Jeg følger forandringerne omkring mig. Jeg accepterer, at det eneste bestandige er forandringen. Forandring beriger mig. Jeg hengiver mig tillidsfuldt til forandringerne.

Tarot | Mønter nr 2

Træk et tarotkort

Tarotkortene kan guide dig i alle livets spørgsmål - kærlighed, karriere, livsvalg, stort som småt. Spørg tarotkort til råds. Træk et tarotkort og bliv tydeligere omkring dine valg. Klik på kortet!Klik på kortet


Tarot

Store Arkana

Narren | Magikeren | Ypperstepræstinde | Kejserinde | Kejseren | Hierofanten | De elskende | Vognen | Styrke | Eneboeren | Skæbnehjulet | Retfærdighed | Hængende mand | Døden | Temperance | Djævelen | Tårnet | Stjerne | Månen | Solen | Dommen | Universet

Tarot Pentacles

Mønter

Mønternes Es | To Mønter | Tre Mønter | Fire Mønter | Fem Mønter | Seks Mønter | Syv Mønter | Otte Mønter | Ni Mønter | Ti Mønter | Mønternes Page | Mønternes Ridder | Mønternes Dronning | Mønternes Konge

Netspirit

Bægre

Bægrenes Es | To Bægre | Tre Bægre | Fire Bægre | Fem Bægre | Seks Bægre | Syv Bægre | Otte Bægre | Ni Bægre | Ti Bægre | Bægrenes Page | Bægrenes Ridder | Bægrenes Dronning | Bægrenes Konge

Tarot Swords

Sværd

Sværdenes Es | To Sværd | Tre Sværd | Fire Sværd | Fem Sværd | Seks Sværd | Syv Sværd | Otte Sværd | Ni Sværd | Ti Sværd | Sværdenes Page Sværdenes Ridder | Sværdenes Dronning | Sværdenes Konge

Tarot Wands

Stokke

Stokkenes Es | To Stokke | Tre Stokke | Fore Stokke | Fem Stokke | Seks Stokke | Syv Stokke | Otte Stokke | Ni Stokke | Ti Stokke | Stokkenes Page | Stokkenes Ridder | Stokkenes Dronning | Stokkenes Konge.

Tarot


TRÆK ET TAROTKORT
Klik på kortet


Tarotkortene kan guide dig i alle livets spørgsmål - kærlighed, karriere, livsvalg, stort som småt. Træk et tarotkort og bliv tydeligere omkring dine valg. Før du klikker på kortet så brug et øjeblik på at tænke over dit spørgsmål. Hvis universet ikke ved, hvad dit spørgsmål er, ved det heller ikke, hvad det skal svare!!