Alt du behøver vide om tarot | Stokkene 5

Tarot Wands 5
Fem Stokke

Overordnet betydning
Fem Stokke repræsenterer argumenter, konflikter, kampe, konkurrence og uenigheder. Det betyder kamp, modstand, slag, aggression og temperament.

Beskrivelse
Fem Stokke viser fem mænd, der strides eller kæmper mod hinanden med hver deres stok. Det, de foretager sig, er mere en aggressiv positionering i forhold til hinanden end en egentlig fejde. De rører ikke hinanden, men står i enten forsvars- eller angrebsposition. Derfor virker billedet let, og som om det er en leg eller opvisning for mændene.

De fem mænd viser samtidig, at de ikke kan holde sig i ro, hvilket kun afspejler ildelementets natur. Kortet indikerer en tid med frustrationer, hvor det synes, som om man skal kæmpe for alting. Alt synes svært, og der er ikke meget, som går som planlagt.

Tolkning
Fem Stokke siger noget om, at der skal kæmpes for resultaterne. Du er i skarp konkurrence, og du bliver nødt til at bruge alle dine ressourcer, hvis du skal klare dig. Dit energiflow er eventuelt blokeret eller eventuelt stagnerende, hvilket kan komme til udtryk, ved at livet opfattes som en byrde.

Du befinder dig i en situation mellem, hvad du ønsker, og hvad realiteterne er. Du kan også være i en situation, hvor det bare er hverdagen, der irriterer og frustrerer dig. Grundlæggende er du måske angst for et eller andet. Din udfordring ligger i at være med livets udfordringer, at huske på din indre ro, tålmodighed og forblive fokuseret. Kortet indikerer, at du stræber ihærdigt for øjeblikket – måske for meget – og at noget af din kreative kraft er blokeret og stræber forgæves efter nye måder at udtrykke sig på.

Nøgleord
Andre ord, der beskriver Fem Stokke, er: modstand, ambitioner, konkurrence, kamp, adrenalin, sport, frustration, stridigheder, konflikt, uklarhed, besværligheder, stræben, angst, hæmning og uopfyldt længsel.

Tal
Fem er tallet for usikkerhed og forandring. I den næste fem uger eller måneder vil det være lettere for dig at frigøre dig fra angst eller frustrationsoplevelser. Det vil være en tid, hvor du med fordel finder din indre Løve frem og udtrykker dig selv fuldt ud – for eksempel gennem kreative aktiviteter.

Astrologi
Saturn i Løven. Løvens kreative udadrettede kraft er blokeret eller tilbageholdt af Saturn. Saturn ønsker at gøre alting disciplineret og trin for trin, hvilket er svært for Løven, der ønsker at komme til fuldt udtryk.

Affirmation
Jeg tager et skridt ad gangen. Jeg har tillid til at jeg nok skal nå mine mål. Med ro møder jeg udfordringer på min vej. Jeg udtrykker mig kreativt.

Tarot | Stokke nr 5

Træk et tarotkort

Tarotkortene kan guide dig i alle livets spørgsmål - kærlighed, karriere, livsvalg, stort som småt. Spørg tarotkort til råds. Træk et tarotkort og bliv tydeligere omkring dine valg. Klik på kortet!Klik på kortet


Tarot

Store Arkana

Narren | Magikeren | Ypperstepræstinde | Kejserinde | Kejseren | Hierofanten | De elskende | Vognen | Styrke | Eneboeren | Skæbnehjulet | Retfærdighed | Hængende mand | Døden | Temperance | Djævelen | Tårnet | Stjerne | Månen | Solen | Dommen | Universet

Tarot Pentacles

Mønter

Mønternes Es | To Mønter | Tre Mønter | Fire Mønter | Fem Mønter | Seks Mønter | Syv Mønter | Otte Mønter | Ni Mønter | Ti Mønter | Mønternes Page | Mønternes Ridder | Mønternes Dronning | Mønternes Konge

Netspirit

Bægre

Bægrenes Es | To Bægre | Tre Bægre | Fire Bægre | Fem Bægre | Seks Bægre | Syv Bægre | Otte Bægre | Ni Bægre | Ti Bægre | Bægrenes Page | Bægrenes Ridder | Bægrenes Dronning | Bægrenes Konge

Tarot Swords

Sværd

Sværdenes Es | To Sværd | Tre Sværd | Fire Sværd | Fem Sværd | Seks Sværd | Syv Sværd | Otte Sværd | Ni Sværd | Ti Sværd | Sværdenes Page Sværdenes Ridder | Sværdenes Dronning | Sværdenes Konge

Tarot Wands

Stokke

Stokkenes Es | To Stokke | Tre Stokke | Fore Stokke | Fem Stokke | Seks Stokke | Syv Stokke | Otte Stokke | Ni Stokke | Ti Stokke | Stokkenes Page | Stokkenes Ridder | Stokkenes Dronning | Stokkenes Konge.

Tarot


TRÆK ET TAROTKORT
Klik på kortet


Tarotkortene kan guide dig i alle livets spørgsmål - kærlighed, karriere, livsvalg, stort som småt. Træk et tarotkort og bliv tydeligere omkring dine valg. Før du klikker på kortet så brug et øjeblik på at tænke over dit spørgsmål. Hvis universet ikke ved, hvad dit spørgsmål er, ved det heller ikke, hvad det skal svare!!