Horoskop | Hvad er et ugehoroskop?

Astrologi | Ugehoroskop

Astrologi betyder direkte oversat fra græsk »stjernelære« og beskriver videnskaben om himmellegemernes indvirkning på menneskelivet. Grundlaget for den vestlige astrologi er den viden vi har om universet, dets opståen, dets udvikling og himmellegemerne. Den eksakte viden herom finder vi i astronomien.

Den kinesisk astrologi er derimod baseret på ideen om de fem elementer og når kinesisk astrologi beskæftiger sig med stjerner og planter, er der mere tale om symbolske elementer, end reelle himmellegemer.

Astrologi | Ugehoroskop

Et horoskop er en to dimensional grafisk fremstilling af udvalgte faktorer på himlen i et udvalgt øjeblik.

Et meget populært horoskop er Årshoroskopet, som fortæller om muligheder og faldgrupper det kommende år – kærlighed, job, personlig udvikling, børn, familieliv, mv. Også populært er fødselshoroskopet, der med udgangspunkt i fødselstidspunkt og sted, søger at give en beskrivelse af hvem du er som menneske, samt hvilke udviklingsveje som passer godt til dig. Mange er også glade for ugehoroskoper, der fortæller hvorledes planterne står i forhold til de tolv stjernetegn i løbet af ugen.

Astrologi | Ugehoroskop

Det første man ser på i et horoskop er hvilket stjernetegn du er født i og de generelle karakteristika, for dette, ridses op. Det stjernetegn man er født i kaldes Soltegnet.

Dernæst ses på horoskopets fire hjørner, der findes ved at kigge på horoskopets to akser. Ascendant-descendant aksen viser solens opstigning i øst (ascendanten) og dens nedstigning i vest (descendenten). Meridian-aksen viser solens kulmination på dagen (Medium Coeli) og om natten (Imum Coeli).

 • Ascendanten (A.C.)
  , er det tegn, som steg op over horisonten stik øst for dit fødested, da du blev født, og det kaldes undertiden det opstigende tegn. Dette kan også forklares ved, at ascendanten er den grad i ekliptika, som på grund af jordens rotation stiger op i den østlige horisont ved fødselen. Da jorden hele tiden roterer, er der hele tiden en ny grad i ekliptika i færd med at hæve sig over horisonten.
 • Descendenten (D.C.)
  , står modsat ascendanten og således den grad, som er ved at bevæge sig ned under den vestlige horisont i det øjeblik du blev født.
 • Solens middagsposition (Medium Coeli)
  , er den grad, hvor ekliptika når sit højeste punkt – i sin stigning over horisonten – som meridian, for et hvilket som helst sted, på et givent tidspunkt. Meridianens øverste punkt, Zenit, er det punkt på himlen, du ser, når du kigger lige op over dit hoved. Geometrisk er det punktet på himmelkuglen, der rammes af en linje fra Jordens centrum gennem det sted, hvor du står, og videre ud i rummet.
 • Imum Coeli (I.C.)
  , er den modsatte grad til Medium Coeli, og således det laveste punkt i ekliptika. I.C. og M.C. korresponderer på samme måde som A.C. og D.C. Hvis 7° af Skorpionen er på I.C. vil 7° af Tyren være på M.C.

Astrologi | Ugehoroskop

Dernæst undersøges, hvilke stjernetegn de ni planeter står i. Hver af de ni planeter repræsenterer  forskellige sider af personligheden. Hvorledes de forskellige sider af personligheden kommer til udtryk, afhænger af, indenfor hvilket stjernetegn og hvilket astrologihus  planeten står i.

Alle planeterne står i vinkelforhold til hinanden og afhængig af størrelsen på disse vinkler, påvirker planeter gensidigt hinanden på forskellig måde. Normalt inddrager man i fortolkningen fem vinkelforhold, men undertiden eksistere nogle vinkelforhold ikke. Der kan eksempelvis  være horoskoper hvor der ikke tilnærmelsesvis er en planet som solen har et vinkelforhold på 120° til.

Tolkningen foregår ved at tage de ni planeter en for en, og se på, hvilke andre planeter den har sine hovedvinkler til. Vi tager som eksempel planeten Solen og ser på, hvilke vinkelforhold den har i et tænkt eksempel.

Astrologi | Ugehoroskop

 • Solens Konjunktur
  , vinkelforhold på har som påvirkning: planetens indflydelse bør være åbenlys i personens karakter. Hvis dette eksempelvis er er Uranus – Originalitet, pionerånd og oprørskhed. Disse karaktertræk bør således være åbenlyse i personens karakter.
 • Solens Sekstil
  , vinkelforhold på 60° har som påvirkning: angiver en harmonisk indre udvikling af det pågældende princip. Hvis dette eksempelvis er  Mars – Vitalitet. God fysik og energireserver. Disse egenskaber bør således angiver en harmonisk indre udvikling af det pågældende princip.
 • Solens Kvadratur
  , vinkelforhold på 90° er den ene af to negative vinkelforhold. Kvadraturens påvirkning: står for en indre konflikt. Hvis dette eksempelvis er Månen – Emotionel ustabil, konflikter mellem forældrene. Splittet mellem dagligdagens pligter og de følelsesmæssige behov.
 • Solens Trigon
  , vinkelforhold på 120° har som påvirkning: samme  som Sekstilen, men stærkere, således at egenskaberne står mere frem, også udadtil.
 • Solens Opposition
  , vinkelforhold på 180° er den anden af de to negative vinkelforhold. Oppositionens påvirkning: står for en ydre konflikt.

Astrologi | Ugehoroskop

Inden for astrologien er det solen, der bevæger sig rundt om jorden og ikke omvendt. Jorden betragtes som centrum, og solen bevæger sig rundt om jorden. Denne cirkel benævner man Ekliptika.

I sin årlige tilsyneladende bevægelse bevæger solen sig gennem et antal stjernebilleder, kaldet Dyrekredsen. De ligger alle på et bånd 8° på hver side langs Ekliptika.

Solen bevæger sig gennem Ekliptika cirklen med en hastighed, der svarer til en grad pr. dag. Alle planeter følger samme bane som solen rundt i denne sfære. De flytter sig indenfor et bælte på 16°, beliggende på begge sider af ekliptika, og dette bælte kaldes Zodiakken. De 12 stjernetegn optager hver 30 grader af denne cirkel.

Da jorden også roterer omkring sin egen akse, tager det set fra jorden kun 24 timer at dække hele himmelhvælvingen ind. Og denne cirkel, hvis bevægelse er modsat Zodiakens, kaldes de 12 astrologiske huse. Deres størrelse er ikke nødvendigvis 30 grader hver. Der findes mere end ti forskellige hussystemer og således mere end ti måder at indtegne de 12 huse i horoskopet på.

Man benytter de 12 astrologiske huse til at lave tolkninger i horoskopet. Deres betydning varierer, alt efter hvilke og hvor mange planeter der befinder sig i dem i horoskopet.

Den enkelte planet påvirker horoskopet, efter hvilket stjernetegn den står indenfor. Hvor i tid og rum disse egenskaber udtrykker sig, ses ud fra det astrologiske hus, som planeten ligger i. Hvis fx planeten ligger i det 10. hus – vores offentlige facade, selvbillede, ry og erhverv – ville dens påvirkning komme til udtryk i disse sammenhænge.

Astrologi | Ugehoroskop

Du kan udemærket selv opstille et horoskop – årshoroskop,  fødselshoroskop, ugehoroskop, mv. Fremgangsmåde samt forklaring på hvorledes der laves fortolkning finder du i ovenstående afsnit: De tolv stjernetegn, De ni planeter, De tolv astrologiske huse.

Men du mangler en sidste vigtig ingrediens! Udgangspunkt for at du kan lave et horoskop er at du kender et antal udvalgte faktorer på himlen i et udvalgt øjeblik. Men hvor fremskaffelse af denne viden tidligere indebar komplekse tabelopslag og mange  udregninger, er det i dag nemt at finde disse data.

Du kan enten kigge efter software som gør hele arbejdet for dig – altså udregner data, laver fortolkningerne, opstiller et horoskop.

Eller du kan kigge efter software, der har deres fokus på netop den ingrediens du mangler, nemlig planternes placering på et bestemt tidspunkt og deres vinkelforhold til hinanden og solen. Dette beskæftiger astronomien sig med. Du kan således også kigge efter software, som er rettet til brug for astronomi.

Astrologi | Ugehoroskop

Navigation Sådan laves
horoskoper
Navigation Ugens
horoskoper
Navigation Sådan bruges
horoskoper