Horoskop | Hvordan bruges et ugehoroskop?

Astrologi | Ugehoroskop

Et ugehoroskop bruges til at imødegå den kommende uges muligheder og faldgrubber. Ved at være opmærksom på hvilke gunstige og ugunstige energier dit stjernetegn er påvirket af i den kommende, har du mulighed for at imødese dine muligheder, chancer og faldgruber for den kommende uge.

Astrologi betyder direkte oversat fra græsk »stjernelære« og beskriver videnskaben om himmellegemernes indvirkning på menneskelivet. Grundlaget for den vestlige astrologi er den viden vi har om universet, dets opståen, dets udvikling og himmellegemerne. Den eksakte viden herom finder vi i astronomien.

Astrologi | Ugehoroskop

Jo bedre du kender dit stjernetegn, jo mere glæde kan du få af dit ugehoroskop. De 12 stjernetegn kan med fordel anskues som en model over personlighedstyper, der har hver deres måde at opleve, se og vurdere verden på. Kendskab til stjernetegnene kan give indsigt i din egen og andres adfærd og være velegnet som værktøj til personlig udvikling.

Vi kan med fordel betragte stjernetegn som en model over alle mennesker, opdelt i tolv personlighedstyper. Stjernetegnene beskriver de typiske tanke- og handlemønstre, som hver type har, de dybtliggende motiver for det, hver type gør – anskuer vi stjernetegn på denne måde kan det hjælpe os til at forstå os selv bedre, og til at få kontakt med de temaer, vi med fordel kan bearbejde for at opnå større glæde og tilfredshed i livet.

Astrologi | Ugehoroskop

Ved at finde ud af hvordan man score på de forskellige stjernetegn – altså hvad er din Ascendanten, Descendenten mv. – kan modellen hjælpe os til at forstå os selv bedre, og til at få kontakt med de temaer, vi med fordel kan bearbejde for at opnå større glæde og tilfredshed i livet.

Foruden at være en model til at forstå vores eget personlighedsmønstre, er stjernetegnene også en model til at forstå andres personlighedsmønstre og dermed hjælpe os til at forstå vores omgivelser bedre. Således kan du med kendskab til hvordan typerne motiveres og opfatter verden, lette dit eget samspil med andre. Ikke mindst når du indgår i gruppesammenhænge og måske selv står for at motivere gruppemedlemmerne eller sammensætte dem på den mest gunstige måde.

Astrologi | Ugehoroskop

Et ugehoroskop benyttes også som en positiv affirmation. Brug af affirmationer er et stærkt værktøj til at få hverdagen sjovere, styrke din empowerment og være i ro med dit liv og dig selv. Ordet affirmation er fra det latinske ord affirmatio, af ‘bekræfte’.

Det handler om at finde din egen måde. Det som virker for dig. Det vigtigste er at din måde virker for dig. Når vi bruger positive udsagn i første person, bekræfter og skaber vi vores tankegang og evne til at indgå i mønstre, vi selv vælger.

Bliv klogere på ugen, der kommer. Hver uge bringer vi ugehoroskoper gratis og online.

Astrologi | Ugehoroskop

Navigation Sådan laves
horoskoper
Navigation Ugens
horoskoper
Navigation Sådan bruges
horoskoper