Kinesisk astrologi | Bedste partner | Aben

Kinesisk stjernetegn tegn Aben
Bedste partner til Aben er…

Kinesisk astrologi

Dit perfekte match er Rotten! Og det skal du være glad for! En person født i rottens år er fantasifuld, charmerende og en hengiven ven og familiemedlem, der beskyttende passer på sine elskede. Rotten er en passioneret elsker med en dyb indlevelsesevne i kærligheden og elskoven.

  • Kinesisk astrologi | Dyretegn Grisen
  • Kinesisk astrologi | Dyretegn Slangen

Du bør undgå at være for meget i kontakt med Grisen og Slangen. Undgå at have disse dyr som partner i både kærligheds- og pengesager. Der er disharmoni og potentiel konflikt, når disse dyr krydser din vej.

Du kan med fordel benytte et øjeblik på at orientere dig om hvilke dyretegn, som ofte krydser din vej – venner, familie, kollegaer, mv. Ved at være opmærksom på gode match kan du fremme dit humør, energi, rigdom, kærlighed, mv.

Navigation Oversigt Navigation Find Dyr Navigation Partner

Kinesisk astrologi | Aben

Aben
Og de fem elementer
Ved at kende dit dyretegn kan du fremme din rigdom, kærlighed, humør, energi. Jo bedre venner du er med dit kinesiske dyr, jo nemmere tiltrækker du held og fremgang. Det er eksempelvis godt at vide lidt om, hvilket element dit kinesiske dyr er forbundet med, da dette er en afgørende faktor for kompatibilitet med de andre dyr.

De tolv dyretegn er relateret til de fem elementer, som gensidigt påvirker hinanden ved at være støttende, drænende eller destruktive.

Aben er forbundet med elementet Metal, der støttes af Jord, drænes af Vand og ødelægges af Ild. Det er dog ikke sådan, at Aben altid bør foretrække dyr, der er forbundet med elementer, der støtter Metal. Eller for den sags skyld undgå dyr forbundet med elementer, der ødelægger eller dræner Metal.

Hvad der er godt for Aben (det vil sige dig, hvis du har Aben  som dit dyr) afhænger af hvilken handling | valg, som giver bedste balance mellem de fem elementer.

Det kinesiske ord for de fem elementer er Wu Xing, og da “Wu” betyder energier og “Xing” betyder bevægelse, er den direkte oversættelse “De fem bevægelige energier”. På samme måde som Ying & Yang er konstant i bevægelse med hinanden, således interagerer de fem bevægelige energier, også konstant med hinanden.

Kinesisk astrologi | De fem elementer og de 12 dyr

Fordi de fem elementer er kategoriseret og relateret til alt i universet, bliver du løbende påvirket, og din vægtfordeling af de fem elementer ændrer sig konstant.

Hvis et af dine elementer trænger til at blive styrket, skal du kigge efter noget, der vil styrke dette element. Du kan styrke et element via alt, som elementet er relateret til – farver, tal, dyretegn, årstider, timer, dage, lugte, lyde, kompasretninger osv. Så du kan, for eksempel, klæde dig i farver, der passer til element, du ønsker at styrke, eller arbejde, så du kigger i kompasretningen, der er knyttet til elementet.

Og omvendt, hvis et af dine elementer er for dominerende, kan du balancere dette ved at lede efter noget, der vil svække dette element.

Fem elementer | TræFem elementer | MetalFem elementer | FireFem elementer | VandFem elementer | Jord

I Østen søger man at forebygge, helbrede og generelt styrke et menneskes helbred, held, skæbne, ved at være opmærksom på, hvornår de fem elementer er ude af balance.

Derfor kan du komme ud for, at et lægebesøg i Østen kommer til at dreje sig om alt andet end det, du måske anser for at være tilfældet – den skavank, lidelse, problem, som du bad lægen om at løse!

Lægen vil spørge om dit humør, kost, venner, økonomi, job osv. Målet er at finde ud af, hvor de fem elementer er ude af balance, og hvordan denne ubalance kan rettes op. Har du problemer med for eksempel fordøjelsen, er denne kropsfunktion relateret til et af de fem elementer og kuren vil tage udgangspunkt i at styrke dette element.

Kinesiske dyr | Afstand i år mellem dyr

Aben
Afstand i år mellem dyrene
Da de 12 dyretegn er placeret efter hinanden i en gentagende cyklus, har de alle et vist antal år imellem sig. I kinesisk astrologi menes visse forskelle i år at være mere gunstige end andre. Eksempelvis menes dyr med tre års afstand ikke at være kompatible, og dyr med seks års afstand at have svært ved at se hinanden i øjenhøjde.

Kinesiske stjernetegn dyr | 3 års afstand | Aben

3 år
Abe, Slange, Gris
Dyr med tre års afstand er ikke kompatible.

De fire kompatible grupper | San He, Three Harmonies | Gruppe drage, abe, rotte

4 år
Drage, abe, Rotte
Dyr med fire års afstand menes at have lignende temperamenter og måder at tænke på. De er gode til at hjælpe, forstå og støtte hinanden. De er gode at have sammen i en gruppe, da de fungerer rigtig godt sammen. At opdele dyrene i fire grupper af tre allierede eller venner kaldes San He (de tre harmonier).

Kinesisk astrologi | Dyr | Stjernetegn | Distance 6 år | Abe, rotte

6 år
Abe, Tiger
Dyr med 6 års afstand, kan ikke se øje til øje, men deres forhold kan være godt, hvis de accepterer deres roller som f.eks. ældste og yngste. De bør være meget opmærksomme på ikke at krydse hinandens grænser.

Bedste partner
Abens venner

Aben bør undgå kontakt med Grisen, Slangen. Der er disharmoni og potentiel konflikt, når disse dyr krydser abens  vej.

Fire kompatible grupper (San He). Aben nyder at være i en gruppe med Drage, Rotte. De fungerer godt sammen som gruppe og venner.

Perfekt partner til Aben er Rotten! Ifølge kinesisk astrologi vil dette være den bedste partner for dig. Men lad dig nu ikke blive skilt, bare fordi du er sammen med en med et andet dyretegn! Kinesisk astrologi er alt andet end entydig. Det er et omfattende korrelationssystem, der forsøger at hjælpe dig med at tænke over, hvordan du lever et optimalt liv.

Bedste partner kinesisk astrologi dyr Aben

OVERSIGT

Aben er dyr nr 9 i dyrekredsen.

Kinesisk navn for Abe er hóu

Aben er forbundet med elementet: Metal

Mennesker født i 2028, 2016, 2004, 1992, 1980, 1968, 1956 osv. er født i Abens år. Dyret for dit fødselsår repræsenterer dit ydre dyr (Outer animal). Hvordan du generelt bliver opfattet og karakteriseret.

Hvis du er født i august den 7. måned (Shen), 6.8 – 5.9, har du Aben som dit indre dyr (Inner animal). Dyret for din fødselsmåned repræsenterer dit indre dyr. Hvordan du ser dig selv og ønsker at blive set.

Dyret for den dag i ugen, du blev født, repræsenterer dit sande dyr (True animal). Du vil få flere af dette dyrs egenskaber, når du bliver ældre. Aben er forbundet med Søndag.

Hvis du er født i timerne 15.00-17.00, har du Aben som dit hemmelige dyr (Secret animal). Dyret for din fødselstime repræsenterer dit hemmelige dyr. Personlighedstræk, som du har, men gemmer for omverdenen. Disse kan være både negative og positive.

Kinesisk astrologi
Sådan bruger du det!

Kinesisk astrologi er dybest set en samling af visdom og gode råd til, hvordan du finder vejen til mindste modstand og lever dit liv, så du giver held og muligheder en chance.

Kinesisk astrologi kan hjælpe dig med at opnå lykke, rigdom og velstand på alle niveauer, men du skal sætte gang i udviklingen. Det er dig, der skal sætte dig selv i situationer, hvor heldet har en chance for at møde dig.

Kinesisk astrologi har sit udgangspunkt i østen og med det også en tankegang og et livssyn om, at alt er en del af en sammenhæng. Alt i universet opfattes som en knude af mange relationer, hvorfor intet er reduceret til et punkt i rummet eller et øjeblik i tiden.

Alt ses i sammenhæng og intet kan eksistere alene, fordi alt er en del af og betragtes som betingelser for hinanden.

Dette er modsat af den vestlige måde at tænke på, som traditionelt adskiller begreber fra hinanden. Der trækkes grænser mellem materielt og spirituelt, mellem subjekt og objekt. Dette har ført til eksakte videnskaber og skarpe skel mellem religion, videnskab, filosofi, psykologi, naturvidenskab etc.

I den østlige tankegang er man mindre interesseret i egentlig viden om verdenen. Man foretrækker intuition frem for fornuft, symboler frem for begreber, realisering af selvet ved udslettelse af selvet, fremfor realisering af selvet ved tilføjelse af personligheden.

Hver for sig rummer de to måder at tænke på styrker og svagheder. Den største svaghed opstår dog, hvis man vælger det ene frem for det andet. Det er bedre at forsøge at nå et højere niveau af ikke-modsigende tænkning, prøve at indtage en både-og-holdning.

Ifølge østlig tankegang har vi vesterlændinge ikke meget visdom, når vi forsøger at løsrive os og praktisere kinesisk astrologi, Feng Shui, Ayurveda, I Ching, Akupunktur, etc.  som selvstændige discipliner med trin-for-trin instruktioner.

De grænser, vi trækker i Vesten, når vi siger, at Feng Shui er en indretningsfilosofi, og Ayurveda er et sundhedssystem, ser østerlændinge kun som en del af sandheden. “Feng Shui” er “Ayurveda” kunne en østerlænding sige, og så er vi vesterlændinge lige så forvirrede, som når vi spørger vej i Thailand, og de peger i alle retninger og siger “Same, same, but different”.

Hvis du insisterer på, at visdommen i kinesisk astrologi skal præsenteres for dig på en meget kort, enkel og klar måde, kan du finde massevis af eksempler på dette. Det er dog en vej, der ingen vegne fører, men hvis du vælger at bruge kinesisk astrologi til eksistentiel eskapisme og selvbedrag, er det præcis, hvad du får.

Hvis du forsøger at undgå dine livslektioner, vil du have det svært i livet, indtil lektionerne er lært. Indtil da kan du ikke give din fulde opmærksomhed til livets salighed, for du er ikke fri til at tage dens chancer. Du vil have for travlt med at komme på fod igen efter at være blevet slået ud gang på gang.

Kinesisk astrologi er ikke raketvidenskab. Det er visdom, der kan hjælpe dig med styrke til at finde din plads i verden og give dig energien til at gøre det ekstra, der skaber din succes. Kinesisk astrologi søger at hjælpe dig til at følger den mindste modstands vej og generelt leve dit liv, så du giver heldet og muligheder en chance.

Giv det et forsøg!

Navigation Oversigt Navigation Find Dyr Navigation Match