Tarotoplæg, sådan lægges tarot

Tarotoplæg
Et tarotoplæg er et forudbestemt mønster hvori hver plads har en særlig betydning. Der er mange oplæg, traditionelle og moderne af skiftende kompleksitet. Nogle oplæg er fokuseret på særlige problemer, andre har en særlig form.

I princippet kan du lave dine helt egne oplægninger, der kan være så enkle eller komplicerede, som du ønsker det. Et oplæg laves ved at kortene blandes og lægges ud efter numeriske rækkefølge. Kortene lægges med billedesiden opad, hvis ikke andet er angivet.

Det simpleste oplæg består af 3 kort på række.

Det er et begrænset oplæg, men glimrende at øve sig på, da det er ret overskueligt. Du kan selv rette oplægget ind efter dit eget behov. Eksempelvis hvis du ønsker at vide noget om hvad den kommende dag vil bringe, kan du lave et oplæg hvor de tre kort hver især repræsentere a) morgen, b) eftermiddag og c) aften.

Et andet eksempel er hvis du ønsker at vide hvad du skal beslutte dig for i en given situation, kan du lave de tre kort repræsentere henholdsvis a) valgmuligheder b) fremtiden hvis dette valg foretages og c) omgivelsernes reaktion.

Du er velkommen til at trække endnu et kort og lægge det op til højre for kort nr. 3. Dette kort kaldes “Signifikatoren” eller “Det gode råd” og kan læses som et fingerpeg om, hvad det endelige overordnede udfald på dit spørgsmål vil være.

Signifikatoren kan du vælge at benytte i alle tarotoplæg, dog har nogle i forvejen et kort der viser det samme som signifikatoren står for hvorfor dets relevans dér er begrænset.

Tarotoplæg

Lidt mere kompliceret er det keltiske oplæg.

Det keltiske tarotoplæg foretages ved at lægge tre kort vandret og to horisontalt, således at de udgør et kors. Til højre for korset lægges fire kort.

De horisontale kort fortæller om fortid, nutid og fremtid. De vertikale kort fortæller om bevidsthed og underbevidsthed. Midten af korset fortæller om sagens kerne og endelig benyttes de fire kort til højre for korset til belysning af spørgsmålet udefra.

Det keltiske oplæg er meget udbredt blandt tarotoplæggere men det er blot et blandt mange oplæg. Der er ingen faste og ubrydelige regler for tarotoplægninger. I princippet kan du lave dine helt egne oplægninger, der kan være så enkle eller komplicerede, som du ønsker det.

Idet det keltiske oplæg er meget populært blandt tarotlæggere, knytter sig specielt til dette oplæg mange meninger om hvordan “det rigtige” keltiske oplæg skal foretages. Men det er reelt set en smagssag. Der er ingen endegyldige regler.

Du kan nedenfor se populære tarotoplæg, herunder også tre forskellige måder at lægge det keltiske kors på.

Det keltiske oplæg

Tarotoplæg, sådan lægges tarotkort

1. Nutid. Sagens kerne.
Spørgerens nuværende omstændigheder.

2. Fortid.
Tidligere begivenheder.

3. Fremtid.
Fremtidige begivenheder.

4. Bevidsthed.
Nuværende påvirkninger.

5. Underbevidsthed.
Spørgerens følelser.

6. Omverden
Hvad mener andre om spørgsmålet.

7. Hvad mener jeg selv.
Ens eget synspunkt, set udefra.

8. Energier
Hvad fremmer eller forhindre situationen.

9. Resultat/beslutning.
Det endelige udfald.

Det keltiske oplæg II

Tarotoplæg, sådan lægges tarotkort

1. Grundkortet.
Din grundsituation, udgangsposition.

2. Indflydelser
Hvad hæmmer eller fremmer (krydser) grundsituationen.

3. Bevidsthed
Dine bevidste tanker om spørgsmålet / situationen.

4. Intuition
Dine ubevidste tanker om spørgsmålet / situationen.

5. Fortid
Fortidige indflydelser eller det, som netop er ved at gå over.

6. Fremtid
Fremtidige indflydelser, eller det, som netop er ved at begynde.

7. Dig
Dig selv, din holdning og indstilling til spørgsmålet / situationen.

8. Energier
De energier, hvormed den ydre verden møder dig.

9. Forhåbning
Dine forhåbninger og frygt.

10. Resultat
Resultatet, udgang, nøgle.

Det keltiske oplæg III

Tarotoplæg, sådan lægges tarotkort

1. Hoved.
2. Venstre (passive/modtagelige) hjerteside.
3. Højre (aktive) hjerteside.
4. Mave.
5. Fortid.
6. Fremtid.
7. Den energi, hvormed du går ud i verden.
8. Den energi, hvormed den ydre verden møder dig.
9. Forhåbninger og frygt.
10. Resultat, udgang, nøgle.

Hesteskoen

Tarotoplæg, sådan lægges tarotkort

Bruges som vejledning for et konkret problem.

1. Fortid.
2. Nutid.
3. Fremtid.
4. Det som optager dine tanker.
5. Andres holdninger.
6. Hindringer som må overvindes.
7. Udfald.

Den eneste ene

Tarotoplæg, sådan lægges tarotkortBruges når du er på udkig efter den store kærlighed.

1. Hvorfor du ikke har mødt den rette endnu.
2. Hvordan overvinder hindringene fra kort 1.
3. Hvad er det bedste du kan gøre for at finde en partner.
4. Hvem vil være den rette for dig.
5. Hvor vil du finde vedkommende.
6. Hvornår du vil møde vedkommende.
7. Signifikatoren (frivilligt kort)

Ny flamme

Tarotoplæg, sådan lægges tarotkortBruges når du har mødt en potentiel partner
og lurer på hvordan I passer sammen.

1. Årsagen til tiltrækningen.
2. Hvorvidt vedkommende er værd at satse på.
3. Hvor lykkelige I kan blive sammen.
4. Hvordan I vil støtte hinanden i hverdagen.
5. Hvordan I passer sammen seksuelt.
6. Hvordan jeres familier passer overens.
7. Hvordan jeres religion/livssyn passer overens.
8. Hvordan tillid og respekt vil fungere mellem jer.
9. Varigheden af forholdet.
10. Udfaldet.

Horoskopet

Tarotoplæg, sådan lægges tarotkortDette oplæg  er knyttet til de 12 husene i zodiakken (stjernetegnene) og deres egenskaber. Kan bruges til alle typer af spørgsmål. Tidshorisont må angives på forhånd, f.eks. et år frem i tiden.

1. Vædderen
Personlighed, identitet, optræden.

2. Tyren
Værdier, ejendele, økonomi.

3. Tvilling
Kommunikation, mental aktivitet, uddannelse.

4. Krebsen
Hjem, familie, tryghed, omgivelser.

5. Løven
Kreativitet, kunst, underholdning, barn.

6. Jomfruen
Helse.

7. Vægten
Parforhold.

8. Skorpionen
Sex, det okkulte, gaver/tab.

9. Skytten
Rejser, udforskning, filosofi.

10. Stenbuk
Anderkendelse, job, karriere, ambitioner.

11. Vandmand
Venner, gruppetilhørighed.

12. Fiskene
Underbevidsthed, hemmeligheder.

13. Signifikator
Frivilligt kort.

Kalenderen

Tarotoplæg, sådan lægges tarotkort

Ovenstående oplæg kan benyttes i udgave kaldet kalenderen.
Oplægget ser på udviklingen måned for måned.

1. Januar.
2. Februar.
3. Mars.
4. April.
5. Maj.
6. Juni.
7. Juli.
8. August.
9. September.
10. Oktober.
11. November.
12. December.
13. Gennemgående træk.

Chakra

Tarotoplæg, sådan lægges tarotkortVed at læse chakraerne ved hjælp af tarotkort, kan du få
oplysninger om hvordan de syv centre fungerer.

1. Rod chakra
Kontakt med jorden, materien.

2. Hara chakra
Centrum for grundenergien, element vand.

3. Solar plexus
Element Ild.

4. Hjerte chakra
Hjerte, element luft.

5. Hals chakra
Kommunikation.

6. Det tredje øje
Intuition.

7. Kronechakra
Spirituel bevidsthed.

Tarot moon

Sådan laves
et tarotoplæg

Tarot numre, nummer 1

Rens kortene

Start med at rense dine tarotkort for uønsket energi. Hvis andre rører ved ens kort kan de opsamle uønskede vibrationer – og som ved mineraler, krystaller og sten, menes at kortene regelmæssigt bør renses for uønskede energiopsamlinger. Der menes således at være fare for forkert tolkning hvis kortene indeholder for mange uønskede energiopsamlinger.

Du bør altså respektere andre folks tarotkort og ikke røre ved dem uden ejermandens tilladelse. Dette er selvfølgelig ikke muligt under en seance men heldigvis findes der da en række metoder hvormed du kan rense dine kort.

Eksempelvis kan du placerer et krystal ovenpå dine tarotkort eller du kan gennemføre en healingssession, hvor du mentalt “trækker” energivibrationerne ud af kortene, indkapsler dem i en lille blå kugle af lys og sender denne af sted ud i universet.

Tarot numre, nummer 2

Bland kortene

Du blander dine tarotkort på samme måde som du ville blande almindelige spillekort. Mens du blander tarotkortene skal du have fokus på det hovedspørgsmål, som er stillet til kortene.

Hvis der er flere vigtige underspørgsmål kan man dele bunken op i flere og blande disse hver for sig imens man fokuserer på underspørgsmålet. Idet intuitionen menes at ligge i venstre hånd anbefales det at bruge denne til at fordele kortene ud på det valgte oplæg.

Blandingen af kortene er en slags rituel forberedelse, som giver din underbevidsthed tid til at bringe sig i dybere harmoni med de bestemet situationer eller spørgsmål, du ønsker at forelægge for tarotkortene. Det kan derfor anbefales at du finder dit eget lille indledende ritual, når du skal blande kortene.

Tarot numre, nummer 3

Læg kortene

Et omvendt kort er et kort, der vender på hovedet i en oplægning. Nogle tillægger dette en betydning, mens andre foretrækker at ignorere det og bare vende det den rigtige vej. Af de som tillægger det betydning menes enten at kortets resultat vil blive lidt forsinket, eller decideret at kortets resultat vil blive det omvendte af hvad kortet normalt betyder.

Er der nogen kort som falder på gulvet under blandingen eller under tolkningen, noteres dette før kortet lægges tilbage. Dette for at være opmærksom på om dette kort måske har et specielt budskab i forhold til spørgsmålet.

Tarotoplæg

Det vigtigste i dit valg af tarotoplæg er at vælge et, der er velegnet til at svare på det spørgsmål eller den problemstilling, der fremlægges for kortene. Dernæst er det vigtigt at du vælger et tarotoplæg, som du har det godt med. Et som umiddelbart tiltaler dig og som du finder velegnet.