I Ching, sådan spørger du I Ching til råds

Iliaden af Homer | Sang 1

Sådan spørges
I Ching om råd

I Ching består af 64 hexagrammer som er beskrevet i forvandlingernes bog. Det er gennem den intuitive tolkning af det enkelte hexagram, at mennesker ifølge I Ching kan lære at handle ret i livets situationer.

Den, som spørger I Ching til råds skal igennem fortolkning af hexagrammet, danne sin egen mening om hvad det er som I Ching svarer på spørgsmålet.

I Homers Illiaden, fortælles om den skønne Helene, som er udgangspunktet for hele krigen om Troja. Men ingen steder skriver Homer noget som helst om Helenes højde, hårfarve, øjenfarve eller i det hele taget nogle som helst karakteristika for Helena – Homer nøjes ganske simpelt med at skrive at hun er den skønneste af de skønneste.

Og lader det derved være op til læseren selv at danne sig en mening om hvordan han/hun synes at den skønneste af de skønneste ser ud. På samme måde fungerer I Ching. Svarene er kryptiske og fulde af associationer og metaforer for at den som konsulterer I Ching skal finde sine egne individuelle svar.

Iliaden af Homer | Sang 3

I Ching har sin oprindelse i Kina og her er brug af metaforer i sproget meget udbredt. Kineserne lægger stor vægt på ikke at tabe ansigt eller få andre til at føle de gør dette. Derfor benyttes ofte metaforer i det som siges og skrives. Ved at lægge op til at modtageren selv skal tolke budskabet gives muligheden for at komme ud af næsten enhver situation med æren i behold.

Ordet metafor kommer fra græsk og betyder at overføre – man overfører noget fra et område til et andet (af gr. metaphora ‘overføring’, af metapherein ‘bære, føre over’). I princippet er metaforer alle sproglige vendinger, der ikke giver den tilsigtede mening med mindre de forstås i en anden betydning end deres bogstavelige betydning.

“Da ambulancen kommer og skærer sommeren over med sin høje, hvide tone og sine røde dørsmæk, er Lulú helt holdt op med at trække vejret” (Fra Ib Michaels “Vanillepigen”).

Iliaden af Homer | Sang 4

Carl Gustav Jung mente at man får det bedste ud af I Ching når man “kender sig selv”. Eller i det mindste er opmærksom på at vi mennesker ser verden igennem hvert vores sæt af briller.

I psykologien taler man om subjektivitets princippet: et menneske handler ud fra sin egen forståelse af en situation. Hvilket er nemt at glemme i hverdagen  hvor vi sjældent har tid til at analysere hvorfor vi tænker som vi gør. Vi tænker ikke over hvorfor vi synes det ene er smukt og det andet rodet, hvorfor vi kan lide det ene og ikke det andet.

Vi bliver ganske enkelt nødt til at generalisere og sætte mærkater på de mennesker og oplevelser vi møder i dagligdagen, da vi ellers ville blive fuldstændig forvirrede og ikke komme ud af stedet.

At være opmærksom på hvordan vi danner vores meninger og beslutninger er dog vigtigt at være opmærksom på hvis vi spørger I Ching til råds. Det er igennem den intuitive fortolkning af et hexagram, at vi skal danne vores egen mening om hvad det er som I Ching svarer på spørgsmålet.

Hvis du vælger at benytte I Ching til eksistentiel eskapisme og selvbedrag, er dette lige præcis hvad du får.

Netspirit

I Ching | Hexagram 11. Ch’ien
Det skabende

Du får forståelse for hvorledes et hexagram tolkes hvis du følger med i gennemgang af hvorledes det første hexagram kan tolkes.

Det første hexagram består af seks ubrudte yang linjer, som symboliser den mandlige, positive og aktive kraft. Ergo er det ikke overraskende at hexagrammet anses for at være stærkt, uden svaghed, dets essens er energi, magt.

Eftersom alle linjerne for nuværende er yang er de på vej til at forvandle sig til deres modsætning, altså hexagrammet K’un, det modtagende, der er opbygget af seks yin linjer. I dette møde mellem det rent mandlige, yang, det kreative, det udfarende – med modsætningen, det rent kvindelige, yin, det modtagende – forenes styrken ved det kreative med det milde og det modtagende.

Lad os se på hvad dommen er til hexagrammet Ch’ien, som vi jo prøver at finde ud af, hvordan skal fortolkes.

Iliaden af Homer | Sang 6

DOMMEN
Den kreative opnår overmåde succes,
Fremgang gennem vedholdende korrekthed

The creative works sublime success,
Furthering through perseverance.

Konfutse forklarede hexagrammet på følgende måde: “Storhed, vedholdende korrekthed, er så sandelig den kræft, den energi, den magt, der kigger til grund for det kreative; alle ting er opstået ud fra kreativitet”.

Dommen peger på at hexagrammet udtrykker den store vise mands vej til succes. Fordi han ser med stor klarhed, og er i stand til at skelne mellem årsag og virkning, bestiger han de seks trin på de rigtige tidspunkter og klatre stabilt op imod himlen. Hvert trin er en nødvendig forberedelse til det næste trin.

Iliaden af Homer | Sang 5

BILLEDET
Himlens bevægelse er magtfuld. Derfor bør den
overlegne vise mand gøre sig stærk og upåvirkelig

The movement of heaven is full of power. Thus
the superior man makes himself strong and untiring.

Eftersom der kun er en himmel, er betydningen af de to himler, de to udgaver af trigrammet Ch’ien, himlen bevægelse.

En komplet udvikling af himlen udgør et døgn, og gentagelse af himlen to gange er et billede på at hver dag følges af en ny dag. Dette skaber biledet på tid. Eftersom det er den samme himmel, en udvikling, der aldrig stopper, eller ændre sig får vi også kontinuitet, billedet på den skabende kraft, der er i mennesket.

Den vise bør lære at udvikle sig med samme standhaftighed og styrke. Hun må gøre sig store anstrengelser for konstant at forkaste det som er unødigt og overflødigt i forhold til det som hun har valgt som sin egen rette vej.

Iliaden af Homer | Sang 10

LINJERNE

Lad os kigge lidt nærmere på hvad det egentlig er vi får at vide om hexagrammet Ch’ien / Det skabende, det kreative. Overordnet får vi faktisk en hel lille livshistorie. Vi starter i nederste linie med den uprøvede, endnu ikke modne mand (eller kvinde) og følger op igennem hexagrammet denne udvikling hen imod at blive en stor mand.

Vi starter fra nederste linie og bevæger os op imod himlen (Tao). Der tales om at den kreative energi når den er i nederste linie er skjult, altså indre, men at du efterhånden som du nærmer dig himlen, altså går op igennem hexagrammet, møder lys, der får de spirende frø til at vokse.

Undervejs lurer forskellige farer. Han (eller hun) kan eksempelvis blive vildledt når masserne begynder at få øjnene op for talenterne og således komme til at gå efter det ydre – rigdom, berømmelse etc. – eller vælge at fortsætte med sine studier som den ensomme professor i sit laboratorium.

Det er væsentligt at være opmærksom på at hexagrammet ikke anviser nogle af vejene som den eneste rigtige. Man kunne umiddelbart godt forestille sig at der var noget med at det er det rigtigste at vende kræfterne indad og koncentrere sig om at blive vis. Men dette siger, eller afviser hexagrammet meget tydeligt ved gentagne gange at benytte udtrykket “Gå uden skam”. Altså når du er truffet en beslutning, så er den rigtig for dig og du har intet at skamme dig over.

Når personen i fortællingen så er kommet op i de højere grader og har fået en stor stilling, magt, indflydelse og lignende advarer hexagrammet om ikke at flyve højere end vingerne kan bære. Man kan sige at det på denne måde afslutter hvor det startede, nemlig med en formaning om at du skal passe på ikke at kaste dig ud i noget du ikke kan magte.

Iliaden af Homer | Sang 14

Hexagram YangNederste linie
Det er ikke tid for handling.
Vent til det rette øjeblik.
Eller lad omgivelserne arbejde for dig,
mens du styrer forløbet i det skjulte.
Hidden dragon. Do not act.

Dragen er symbol på en stor elektrisk ladet dynamisk energi, der undertiden skaber torden og tordenskyer. Om vinteren trækker denne energi sig tilbage i jorden, mens den i det tidlige forår vækkes til live igen og viser sig på himlen som lyn og torden. Som resultat heraf begynder de kreative kræfter igen at rører på sig på jorden.

Her i den nederste linie er den kreative kraft stadig skjult i jorden og har ingen effekt. Oversætter vi dette til anliggender blandt mennesker, menes der hermed at dette er et symbol på en stor mand, der endnu ikke er opdaget, endnu ikke sprunget ud.

For at han netop kan blive den store mand han er udset til at være, skal han være tro mod sig selv, og ikke lade sig påvirke af andres succes eller fiasko, men have tillid til sin egen styrke og afvente tiden.

Den som trækker dette hexagram opfordres således først og fremmest til at se tiden an, lad tiden arbejde for en. Budskabet er at man er udset til noget stort, er på rette vej, men ikke bør forhaste tiden, ikke kaste sig ud i det før man er moden, klar dertil.

Iliaden af Homer | Sang 20

Hexagram YangLinie 2
En person kan gavne dig.
Vær i overensstemmelse med ham.

Dragon appearing in the field.
It furthers one to see the great man.

Her begynder effekterne af de lysgivende kræfter at vise sig. Dette betyder at den store mand vil vise sig på det felt han har udset sig til at beherske. På nuværende tidspunkt har han ingen bestemmende magt, eller stilling. Hvad der dog adskiller ham fra alle andre er den seriøsitet og iver hvormed han fordyber sig i sine foretagender.

Han står ud som en mand, man umiddelbart får tillid til, og hans indflydelse på sine omgivelser er meget større end han er sig dem selv bevidst. Sådan en mand er forudbestemt til at opnå stor indflydelse og magt, hvorfor det er gunstigt at opsøge ham.

Iliaden af Homer | Sang 15

Hexagram YangLinie 3
Pas på at andres ønske om at udnytte din
skabende kraft ikke spreder din energi.
Hold dig strengt til din vision og din integritet.
All day long the superior man is creatively active.

At nightfall his mind is still beset with cares. Danger. No blame.

En mulighed for indflydelse åbner sig for den store mand. Hans berømmelse begynder at spredes. Masserne begynder at flokkes omkring ham. Hans indre kræfter kan hamle op med den stigende ydre aktivitet. Der er mange ting, der skal ordnes og når andre sover om aftenen, plages han af stress, tanker og planlægning.

Fare lurer her ved skillelinien mellem det dunkle og det oplyste. Mange store mænd er bukket under for masserne flokkes om ham og lurede ham ind i deres spil. Ambitioner har ødelagt hans integritet. Men ægte storhed bliver ikke ødelagt af fristelser på vejen. Den, der forbliver tro mod sig selv og sin skæbne, vil undgå faldgruberne.

Iliaden af Homer | Sang 18

Hexagram YangLinie 4
Du skal afgøre med dig selv om du vil bruge
din skabende kraft udadvendt eller indadvendt.
Wavering flight over the depths. No blame.

Et sted for forandring, beslutning er nået. Den store mand præsenteres for to muligheder. Enten kan han stræbe efter højderne og komme til at spille en vigtig rolle i verden, eller han kan trække sig tilbage i ro og udvikle sig selv.

Han kan vælge at tage vejen som hellig mand (den indadvendte), eller han kan vælge at tage vejen som helt (den udadvendte). Der er ingen generel lov for hvad han bør træffe af disse valg. Hvis personen opfører sig ærligt overfor sig selv, vil han finde den vej som er den rette for ham. Denne vej er den rette for ham, og han bør vælge den uden skyldfølelse eller anger.

Iliaden af Homer | Sang 22

Hexagram YangLinie 5
Du har stor indflydelse på omverdenen.
Og omverdenen søger inspiration hos dig.
Flying dragon in the heavens.
It furthers one to see the great man.

Her har den vise mand forstået de højere åndelige sammenhænge. Hans indflydelse spreder sig og bliver synlig i hele verden. Enhver, der ser ham må anse sig selv for heldig, velsignet.

Confucius siger om denne linie: “Ting, der hører sammen, vibrerer sammen. Det som udgør vore inderste natur søger sin lige. Vand flyder mod det, der er vådt. Ild tiltrækkes af det, der er tørt. Skyer (himlens åndedræt) følger efter Dragen. Vind (jordens åndedræt) følger efter Tigeren. Hvad, der oprindelig er født af himlen, føler sig tilknyttet til alt hvad der er over os. Hvad, der er født af jorden, følger sig draget til alt, der er under os. Enhver følger sin lige.

Iliaden af Homer | Sang 23

Hexagram YangØverste linie

Dine mål er for vidtgående
i forhold til din skabende kraft.
Du risikerer at blive for
højtflyvende og urealistisk.
Du vil i så fald fortryde dine handlinger.
Arrogant dragon will have cause to repent.

Når en mand klatre så højt at han mister forbindelsen med andre mennesker, bliver han isoleret, hvilket nødvendigvis resultere i fiasko. Denne linie advarer om alt for urealistiske og højtflyvende planer, der overgår ens formåen. En sådan stræben vil ende med et gigantisk fald.

Iliaden af Homer | Sang 8

Den som skal fortolke I Ching får en række oplysninger at forholde sig til.

Beskrivelse af det enkelte hexagram, de enkelte linjer, hexagrammets skyggeside, de to trigrammer som hexagrammet er opbygget af, Confucius noter, etc.

Det er gennem den intuitive tolkning af det enkelte hexagram, at mennesker ifølge I Ching kan lære at handle ret i livets situationer.

NetspiritSpørg I Ching
Om kærlighed
NetspiritSpørg I Ching
Om business
navigationKærlighed
Hexagrammer
navigationBusiness
Hexagrammer